500 MILLION PARTS FROM 12000 MANUFACTURERS

DATASHEET SEARCH ENGINE

Top Results

Part Manufacturer Description Datasheet BUY
8.06.98 38-PIN TRACE MICTOR CABLE Seggar Embedded Software Solutions MICTOR CABLE TRACE 38-PIN visit Digikey Buy

Katalog CEMI

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags

TFK 680 CNY 70

Abstract: 7447n NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM POtPRZEWODNIKÃ"W CEMI ELEMENTY PÃ"tPRZEWODNIKOWE I UKtADY SCALONE , .52 WSTgP Lista preferencyjna Naukowo-Produkcyjnego Centrum Pólprzewodników CEMI zawiera wykaz , pólprzewodnikowych produkcjl NPCP CEMI, aq publikowane w naat^puj^cych wydawnictwach PIE: â'¢ Prace Przemyalowego , /kwartalnik/, cena 249 zi a Zastoaowanla - uklady cyfrowe /kwartalnik/, cena 266 zi â'¢ Katalog skrócony CEMI 83/84, cena ok. 400 zi a Lista preferencyjna CEMI 82/83, bezplatna â'¢ Przegl^d Dokumentacyjny
-
OCR Scan

Katalog CEMI

Abstract: uca64121 3 WST^P Wydawnictwa Przemyslu Maszynowego WEMA przeka-zujq uzytkownikom katalog branzowy pt , 01-203 Warszawa, telefon 324651, teleks 814381. Katalog sklada si^ z piacili tomów: I â'" Diody i , optoelektroniczne, hallotrony i termistory V â'" Uklady scalone hybrydowe Przekazany uzytkownikom katalog Przyrzqdy , poprzednie wydanie. Katalog niniejszy zawiera uaktualnione karty katalogowe z poprzedniego wydania oraz karty , 1=1 CEMI MAUKO WO -PRODUKC Y JNE CENTRUM POfcPRZEWODNIKÃW DYSTRYBUTOR ¡Tjjji UNITRR 1=1 UNIZET
-
OCR Scan

Katalog CEMI

Abstract: 74047 Ã'AUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM PÃ"tPRZEWODNIKÃ"W ELEMENTY PÃ"tPRZEWODNIKOWE Katalog wyrobów CEMI 1983/1984 Czçsé III UKLADY CMOS SERI I MCY 74/64.N Warszawa 1983 r. Og6lne zasady , .ff °C -40 +85 MCT 64.H °c 0 +70 tstg Temperatura przeohowywania °c -55 +125 9 U NITRO CEMI , /pomiar wykonano przy t = t^ = 5 na Definicje parometrów dynomicxnych 19 ¡TiTiUNITRR o cemi Ukiad , 21 Vii U NITRO LJI CEMI Ok lad sawiera dwa niezaleine przerzutniki "JK". Dane z we J ¡56 J 1 K
-
OCR Scan

7447n

Abstract: ucy 7741 NAU KO WO -PR OD U KC Y J N E CENTRUM PÃ"tPRZEWODNIKÃ'W ELEMENTY PÃ"tPRZEWODNIKOWE Katalog wyrobów CEMI 1983/1984 Czçéô II BIPOLARNE UKtÃ"DY SCALONE Warszawa 1983 r. S PIS TRESél Od , CEMI Ukiad TIL 1042N jest mieszaczem zrownowa^onyro dla obu sygnaldw wej^ciowyoh. Zawiera sze , Rizol-0 Rezystancja izolacji od strony wyjácia kà 175 v; ^VB""0'3 v \ 21 UN1TRFI . CEMI UL , wzmacniaoza p.oz. PF 4 fp«4,5 MHz S eh em of oplikacyjny 35 jj]¡ UNITRR CEMI Uklaá Ttl 12429 zawlera
-
OCR Scan
7447n ucy 7741 74ls08n Katalog CEMI ALU IC 74381 7447n IC 7400N T0100 T0116 CB109 CB108 CB180

74s405

Abstract: Katalog CEMI NAUKOWO-P RODUKCYJNE CENTRUM PÃ"IPRZEWODNIKÃ"W ELEMENTY PÃ"LPRZEWODNIKOWE Katalog wyrobów , UCY 74S426N 124 UCY 74S428N 1 35 UCY 74S438N 1 35 1. UKtADY RTV ili U NITRO CEMI Ukiad nadajnika , 1 1 ; - â'¢ / UNITRR CEMI MC 1025N UMad odWomika ayatamu zdalnego starowania USI PMOS Bramka , mUNITRR CEMI Uklady oharakteryzujq BI91 - zliozaniea 1 wskazywaniem oeasu /godsla, ainut 1 sa-kund/, - , prx®-kainika \ SAPPI /: fui r' «A V SA001 SA* t o V) SD4 28 UlUNITRR CEMI
-
OCR Scan
74s405 74s426 74s416 schema Lcd monitor dell Zapi H1 74S428 MP117 MP186 JI41W

Katalog CEMI

Abstract: OA81 diode WSTIJP Wydawnictwa Przemyslu Maszynowego WEMA przeka-zujq uzytkownikom branzowy katalog pt , Systematycznym Wykazie Wyrobów (SWW 1156). Katalog sklada sìq z trzech tomów: Tom I Elementy , Elementy pólprzewodnikowe dyskretne zast^puje zdezaktualizowany katalog 44-R Elementy pólprzewodnikowe , katalog â'" otrzyma kolejny numer. WYKAZ ALFABETYCZNY TYPOW * â'" wyrób nowy o â'" wyrób nie zalecany , 40 75 . WYKAZ ODPOWIEDNIKOW FUNKCJONALNYCH TRANZYSTOROW KRZEMOWYCH ROZNYCH FIRM (CZ^SC 2.) / CEMI
-
OCR Scan
OA81 diode byp 660-50r Philips BC147 Hitachi 12V MS 5A-181 Mullard oa81 p 181 transoptor NTC221

SF126

Abstract: transistor SD335 if,T. U NITRO ESI GEMI ELEMENTY P Ã" I P R Z E W I U K L A D Y KATALOG SKRÃ"CONY O D N I K O , PÃ"tPRZEWODNIKÃ"W Elementy pòi p rze wod ni ko we ¡ uktady scalone Katalog skrócony 1979/80 WARSZAWA 1980 , . Wykaz obudów produkcji NPCP CEMI i ich odpowie- dników firm zagranicznyoh.116 1.1. WSTJjJP Katalog zawiera wybrane dane teehniczne elementow pölprzewod-nikowych wytwarzanych w Naukowo-Produkcyjnym , , termistory, hallotrony oraz uklady sealone mo-nolityczne i hybrydowe. Katalog zawiera alfabetyczny wykaz
-
OCR Scan
SF126 transistor SD335 SD349 SSY20 SF829 SD 338 LSV3539

Halbleiterbauelemente DDR

Abstract: MAA 436 TESLA NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM PÃ"tPRZEWODNIKÃ"W ELEMENTY PÃ"LPRZEWODNIKOWE Katalog wyrobów CEMI 1983/1984 CzQéé I ELEMENTY DYSKRETNE Warszowa 1983 r. SPIS TRECCI Str. Od Wydawcy .4 Ogólne zasady oznaczania elementów dyskretnych .5 Alfabetyczny wykaz elementów pótprzewodnikowych . 7 T. Diody i tyry story .
-
OCR Scan
Halbleiterbauelemente DDR MAA 436 TESLA mikroelektronik applikation Radio Fernsehen Elektronik 1977 Heft 9 IL709M mikroelektronik Heft