500 MILLION PARTS FROM 12000 MANUFACTURERS

Datasheet Archive - Datasheet Search Engine

 

K155LI1

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
Abstract: Èíslicové IO Pozor, v názvech sovìtských obvodù je pouzit fonetický pøepis ruských písmen. Obvody oznaèené * mají jiné pouzdro, ostatní jsou pøímé ekvivalenty. K155AG4 K155AG4 K155ID1 K155ID1 K155ID3 K155ID3 K155ID4 K155ID4 K155ID7 K155ID7 K155IE10 K155IE10 K155IE2 K155IE2 K155IE4 K155IE4 K155IE5 K155IE5 K155IE6 K155IE6 K155IE7 K155IE7 K155IE8 K155IE8 K155IE9 K155IE9 K155IK1 K155IK1 K155IP2 K155IP2 K155IP3 K155IP3 K155IP4 K155IP4 K155IR1 K155IR1 K155IR13 K155IR13 K155IR15 K155IR15 K155IR35 K155IR35 K155KP7 K155KP7 K155LA1 K155LA1 K155LA10 K155LA10 K155LA12 K155LA12 K155LA13 K155LA13 K155LA18 K155LA18 K155LA2 K155LA2 K155LA22 K155LA22 K155LA3 K155LA3 K155LA4 K155LA4 K155LE5 K155LE5 K155LI1 K155LI5 K155LI5 K155LL1 K155LL1 K155LL2 K155LL2 K155LN1 K155LN1 K155LN10 K155LN10 K155LN2 K155LN2 ... Original
datasheet

3 pages,
20.37 Kb

K561IE10 MC14516A K155LN1 K155IE7 CD4003 K561IE8 K176LE5 K176IE4 K561KT3 TA5971 K176IE5 K155ID1 K561LE5 K561TM2 K155ID3 K155AG4 K155ID1 K155LA3 K155AG4 K155ID1 MC14520A K155AG4 K155ID1 K176LA7 K155AG4 K155ID1 K561LA7 K155AG4 K155ID1 K561LN2 K155AG4 K155ID1 K155AG4 K155AG4 K155ID1 TEXT
datasheet frame
Abstract: K155LN4 K155LN4 SN7408N SN7408N F9N08PC F9N08PC FLH381 FLH381 /jPB234 K155LI1 SN7409N SN7409N F9N09PC F9N09PC FLH391 FLH391 SN7410N SN7410N F9N10PC F9N10PC FJH121 FJH121 ... OCR Scan
datasheet

2 pages,
106.35 Kb

K155KP1 D147C K155LR1 K155LN1 FLH101 K155TL3 K155ID1 FLH211 SN7407N equivalent K155ID3 K155TL1 K155KP2 k155tl2 K155TM2 K155AG1 SN7400N F9N00PC K155LP5 SN7400N F9N00PC K155LA3 SN7400N F9N00PC K155AG3 SN7400N F9N00PC K155LA8 SN7400N F9N00PC K155LE1 SN7400N F9N00PC SN7400N SN7400N F9N00PC F9N00PC FJH131 DM8000N D110C TEXT
datasheet frame

Shortform Datasheet Search

Part Manufacturer Description Shortform Datasheet Ordering
K155LI1 V/O Electronorgtechnica 2-Input AND-Function Logic Gate

Shortform Datasheet

Buy