500 MILLION PARTS FROM 12000 MANUFACTURERS

DATASHEET SEARCH ENGINE

ITT44 Datasheet

Part Manufacturer Description PDF Type
ITT44 ITT Industries Misc. Data Book Scans 1975/76 Scan
ITT44 N/A Basic Transistor and Cross Reference Specification Scan
ITT44 N/A Shortform Semicon, Diode, and SCR Datasheets Scan
ITT44 N/A Shortform Electronic Component Datasheets Scan

ITT44

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags

sx3704

Abstract: BRC157 ) Diode CLASSIFIED 1S44 BA128 BA154 w 1N4148 v ITT44 U35063/2 / Germanium Gold-Bonded , . HS9078 . D1 D2 D2 D3 D2 D24 D6 D56 D40 D25 ITT44 ITT210 ITT921 , , Texas 1S44, ITT ITT44 Mullard OA91, AEI CG61H, M illiard OA97 Mullard OA91, AEI CG61H, M ullard OA97 , /XK3030 M ullard OA97, Mullard OA91, AEI CG61H, Thomson-CSF 1N541 Texas 1S44, ITT ITT44 Chrominance , ullard BA155, Texas 1S44, ITT ITT44 M ullard BA155, Texas 1S44, ITT ITT44 M ullard OA97, M ullard OA91
-
OCR Scan
sx3704 BRC157 Germanium Diode aa143 BRC-116 BY238 BC107/spice model bf199 VT701 R2540 VT702 1N4005 BZX83-C30 BZX79-C30

FD300 diode

Abstract: BAX13
-
OCR Scan
FD777 BAX13 BAY71 BAY74 1N914 FD300 FD300 diode DIODE BA243 FD333 DIODE BA244 FD700 35200F 35201D 35202B

DIODE BA244

Abstract: 1n4148 ITT '" 150 500 200
-
OCR Scan
BA243 BA244 BA159 BA200 30M5R BA203 1n4148 ITT ITT 1N4150 155pa3 277MR 27729F BA157 3M13R

FD6666 diode

Abstract: diode BY100 HS1395 HS310518 HS9010 ICN1/2 ICN7 ITT33 ITT44 ITT600 ITT601 i AA113, OAB1-B5-91-95. AA119, OA79. OA70
-
OCR Scan
BY127 FD6666 diode diode BY100 1N4Q07 BA100 diode BY164 diode aa119 A4/10 A5/62 A5/105 A1000 AA100 AA110

BA100 diode

Abstract: BA102 HMG3593 MMN/R/ S3593 H5101 HS1001 to 10120 HS1395 HS310518 HS9010 ICN1/2 ICN7 ITT 33 ITT44 JTT600 ITT601
-
OCR Scan
BA102 AAY20 B2M1-5 1N2528 PH1021 DIODE AA116 AA111 AA112 AA114 AA115 AA116 AA117

NIKKO NR 9600

Abstract: Triac bt 808 600cw
-
OCR Scan
NIKKO NR 9600 Triac bt 808 600cw GDS C25/0 BT135 2U12 sony KSM 213 DCP
Abstract: HMG3593 MMN/R/ S3593 H5101 HS1001 to 10120 HS1395 HS310518 HS9010 ICN1/2 ICN7 ITT 33 ITT44 JTT600 ITT601 -
OCR Scan
PRECI90N