500 MILLION PARTS FROM 12000 MANUFACTURERS

DATASHEET SEARCH ENGINE

2SA1285 Datasheet

Part Manufacturer Description PDF Type
2SA1285 Isahaya Electronics FOR PRE-DRIVE APPLICATION SILICON PNP EPITAXIAL TYPE Original
2SA1285 N/A Transistor Shortform Datasheet & Cross References Scan
2SA1285 N/A Japanese Transistor Cross References (2S) Scan
2SA1285 N/A Cross Reference Datasheet Scan
2SA1285 N/A The Transistor Manual (Japanese) 1993 Scan
2SA1285 N/A Transistor Substitution Data Book 1993 Scan
2SA1285 N/A Shortform IC and Component Datasheets (Plus Cross Reference Data) Scan
2SA1285 N/A Shortform Data and Cross References (Misc Datasheets) Scan
2SA1285A Isahaya Electronics FOR PRE-DRIVE APPLICATION SILICON PNP EPITAXIAL TYPE Original
2SA1285A N/A Transistor Shortform Datasheet & Cross References Scan
2SA1285A N/A Japanese Transistor Cross References (2S) Scan
2SA1285A N/A Cross Reference Datasheet Scan
2SA1285A N/A The Transistor Manual (Japanese) 1993 Scan
2SA1285A N/A Transistor Substitution Data Book 1993 Scan
2SA1285A N/A Shortform IC and Component Datasheets (Plus Cross Reference Data) Scan
2SA1285A N/A Shortform Data and Cross References (Misc Datasheets) Scan

2SA1285

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
Abstract: MITSUBISHI SEMICONDUCTOR (SMALL-SIGNAL TRANSISTOR) 2SA1285, 2SA1285A FOR PRE-DRIVE APPLICATION SILICON PNP EPITAXIAL TYPE DESCRIPTION Mitsubishi 2SA1285, 2SA1285A is a silicon PN P epitaxial type , Junction temperature Storage temperature Ratings 2SA1285 2SA1285A -120 -150 -5 -5 -120 -150 -100 900 , -120 2SA1285 Typ Max Min -150 -5 -150 2SA1285A Typ Max V V V ßA f iA Unit hFE * VCE(aat) 150 , MITSUBISHI SEMICONDUCTOR < SMALL-SIGNAL TRANSISTOR) 2SA1285, 2SA1285A FOR PRE-DRIVE APPLICATION SILICON -
OCR Scan
transistor eb 2030 Tone Control amp OC120 2SC3245 2SC3245A 200MH X10-4
Abstract: ,2SA1285A 7*1) K5*f 7'ffl USE ^ 2SA1285. 2SA1285AU. M^ït x V 3 > PNP J- ^ Jr ^ r h 7 > ^ X * -r-r o rtjiiö:. hFE hFE coiij&if.^H âfctT&Ã'ii* cob&'hz 0)X\ HiFi â'" T>y° , '" > 3 > h n â'" tv y y /fa^/f -tf-'T > Ã'^^fë (Ta=258C) K IS g £ +Ã" fS m & 2SA1285 2SA1285A , say £ 3k # n tà m. m iti 2SA1285 2SA1285A ft 'J* m m ft * IS 'h m m V(BR)CBO ZI -
OCR Scan
VCB--100V
Abstract: 2SA1285 Transistors Si PNP Power BJT Military/High-RelN V(BR)CEO (V)60 V(BR)CBO (V)60 I(C) Max. (A)5.0 Absolute Max. Power Diss. (W)10 Maximum Operating Temp (øC)150Ãu I(CBO) Max. (A) @V(CBO) (V) (Test Condition) V(CE)sat Max. (V) @I(C) (A) (Test Condition) @I(B) (A) (Test Condition) h(FE) Min. Current gain.100 h(FE) Max. Current gain.400 @I(C) (A) (Test Condition)2.0 @V(CE) (V) (Test Condition)1.0 f(T) Min. (Hz) Transition Freq @I(C) (A) (Test Condition) @V(CE) (V) (Test Condition) t(d American Microsemiconductor
Original
Abstract:  V | 3 >NPNx t^ + yr^I 2SC3245, 2SC3245AU, fét^ft^ V ^ > NPN \£$ % T ^ h 7 > ^-T'i-o r^Iffi. ì#ihFEX\ Cob £ -
OCR Scan
2SA1285 2SC3245
Abstract: 2SA872A 2SA872 2SB940 2SA921 2SA921 2SA1124 2SB621 2SA1285 2SA1398 2SB642 2SA720 2SA733 2SBS05 2SB605 -
OCR Scan
2SA930 2SA1015 2SA999L 2SB564A 2SA992 2SA987 2sa850 2sa1047 2sa9630 2SB861 2SA931 2SA932 2SA933 2SA929
Abstract: 2SA970 2SA1142 2SA1110 2SA1285 2SA1482 2SA 899 ^ «±a 2SA1209 2SA970 2SA1142 2SB648A 2SA1110 -
OCR Scan
2SA1207 2SA988 2SA904A 2SA1038 2SA838 2SA1783 2SA564A 2SA906 2SA854 2sa949 2SB675 2SB727 2SB1339 SA1127
Abstract: 2SA915 2SA1124 2SA1285 2SA1482 2SB 716A B iL 2SA1208 2SA1482 2SS 717 - B ÌL 2SA1209 2SA818 -
OCR Scan
2SA952 2SB817 2SB755 2SA1232 2SB756 2SA1181 toshiba 2SB755 2SAB12 2SB681 TOSHIBA 2SB700b 2SB681 2SA950 2SB561 2SA719 2SA1515
Abstract: - 27 A - 55 Type No. 2SA1285 2SA1285A 2SA1286 , 2SA1287J 2SA1288 2SA1289 , H. H H H H tt Manuf. # « SANYO 2SA1208 2SA1208 2SA1770 TOSHIBA 2SA1145 2SA1020 B NEC n B HITACHI tL M ± FUJITSU ifi & T MATSUSHITA 2SA1124 e. m - ROHM MITSUBISHI 2SA1282 2SB1212 2SB1425 2SA916 2SB1068 2SA1124 2SB819 2SA684 * 2SBT64 2SBS34 2SA1012 2SBS53 2SA1328 2SA1328 2SB320L 2SA1302 2SB926 2SA644 2SA1069 2SA1069 ¿SB70» 2SA1646 % n % n % 2SB867 -
OCR Scan
2SA933S 2SA1782 2SA1310 2SB873 2SB1186B 2SA1757 2SB737 2SA1302 TOSHIBA 2SA1286H 2SB869 2SB866 2SB948 2SB1317 2SB1033 2SB1291
Abstract: 2SB646A 2SA921 2SA1285 2SA1038 2SA 989 0 a 2SA1783 2SA1015 2SA844 2SA1127 2SA904A 2SA933 2SA 990 ȉ -
OCR Scan
2SB648 2SA978 2sa1306 2SA933 R 2SA989 2SA984 sanyo 2SA1177 2SA1030 2SA1352 2SA990 2SA836 2SA1240
Abstract: 2SC3243 130* 10 0.01 6. 5* 2SA1284 (TO-92L) ECB 2SC3244 200* 10 0.01 2. 3* 2SA1285 (TO-92L) ECB 2SC3245 200* 10 0.01 2. 3* 2SA1285A (T0-92L) ECB 2SC3245A 130* 10 0.01 17* 2SA1286 -
OCR Scan
2SC3214 2SC3215 2SC3216 2SC3217-M 2SC3218-M 2SC3225 2SA1295 2SC3264 2sc3246 2SC3251 800MH
Abstract: -2A 900 150 -6 -2A 900 150 2SA1283 2SA1284 2SA1285 -60 -100 -120 -6 -1A -5 -500 -5 -100 900 150 900 150 900 150 2SA1285A -150 -5 -100 900 150 -30 -6 -1.5A -
Original
2SA1210 2SA1215 2SA1218 2SA1281 2SA1277 2SA1273 2sa1274 2SA1251 2SA1201 2SA1202 2SA1203 2SA1204 2SA1205 2SA1206
Abstract: -92L) ECB 2SA1285 200* -10 -0.01 3.5* 2SC3245A (TO-92L) ECB 2SA1285A 90* -10 -0.01 37 , -0. 6 -0.05 -0.0025 2SA1285A Htt LF A -150 -150 -0. 1 0.9 -0.1 100 150 500 -10 -0.01 -0. 6 -0.05 -
OCR Scan
2SA1263N 2SA1264N 2SA1265N 2SA1282A 2SA1295 2SA1300 2SA1309 2SA1307 2sc3180n 2SC318 2SC3280 2SA1262 SA1285
Abstract: 2SA999L 2SAI 115 2SAI282 2SA1282A 2SA1283 2SA12S4 2SA1285 2SA1285A 2SA1286 2SAI287 2SA1299 2SAI398 2SA1399 , -a2L | I2SA12B5) t a 2.3 I - era i Complementary ! (2SA1285A) 149 : New product -
OCR Scan
2SA1993 2SA1994 2sc738 2SA847 2sc2603 2SA847A 2SA999 2SA1630 SC-43
Abstract: KTA1270 2SA1285 Mitsubishi KTA1024 2SA1654 Sanyo KRA119M 2SB783 Hitachi KTB1368 -
Original
LM8550 KTD2026 2SC2320 equivalent NEC 12F DATASHEET 2sc2240 equivalent 2N3904 MOTOROLA 2N2222/A KTN2222/A 2SA1150 KTA1272 2SA1510 2SB546A
Abstract: REFERENCE LIST Type 2SA1115 2SA1235 2SA1235A 2SA1282 2SA1282A 2SA1283 2SA1284 2SA1285 2SA1285A 2SA1286 2SA1287 2SA1299 2SA1363 2SA1364 2SA1365 2SA1366 2SA1368 2SA1369 2 S A I 398 2 SA 1399 2 S A ! 530 2SA1530A 2 S A 1602 2SA1602A 2SA1603 2 S A 1603A 2SA1630 2SA1927 2SA1928 2SA1929 2SA1944 2 SA1945 2 SA1946 2SA1947 2 SA 1948 2 S A !9 8 9 2 S A (99 3 2SA1994 2SA1995 2 SA847A T s Á 904Á 2SA999 2 SA 999L 2 SB 1035 2 SB 1314 2 SC 1310 2 SC 1324 2 SC1708A 2 S C !729 2 SC1914A 2 SC 1945 2 SC 1946 2 S C 1 9 46 A 2 SC Isahaya Electronics
Original
marking CODE n3 6PIN MOSFET TRANSISTOR SMD MARKING CODE nh INK0001AC RT8H 2SA798 equivalent 2SC2259 SC-70 SC-59 SC-62SOT-89 SC-75A SC-90 2SC3052
Abstract: 2SA1285 2SA1286 2SA1287 2SA1289 2SA1290 2SA1291 2SA1292 2SA1293 2SA1294 2SA1295 2SA1298 2SA1296 -
OCR Scan
M52777SP M54630P m59320 M38881M2 57704L SF15DXZ SC2053 SC2056 SC2086 SC2094 SC2097 SC2237
Showing first 20 results.