The Datasheet Archive

Top Results (6)

Part Manufacturer Description Datasheet Download Buy Part
DAC7741YC/2K Texas Instruments 16-Bit, Single Channel, Digital-to-Analog Converter W/Internal +10V Reference and Parallel I/F 48-LQFP -40 to 85
DAC7741YC/250G4 Texas Instruments PARALLEL, WORD INPUT LOADING, 0.233us SETTLING TIME, 16-BIT DAC, PQFP48, GREEN, PLASTIC, LQFP-48
DAC7741Y/250G4 Texas Instruments PARALLEL, WORD INPUT LOADING, 0.233us SETTLING TIME, 16-BIT DAC, PQFP48, GREEN, PLASTIC, LQFP-48
TPS77418DGKRG4 Texas Instruments 1.8V FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, PDSO8, GREEN, PLASTIC, MSOP-8
DAC7741YL/250G4 Texas Instruments 16-Bit, Single Channel, Digital-to-Analog Converter W/Internal +10V Reference and Parallel I/F 48-LQFP 0 to 70
DAC7741YC/2KG4 Texas Instruments 16-Bit, Single Channel, Digital-to-Analog Converter W/Internal +10V Reference and Parallel I/F 48-LQFP -40 to 85

ucy 7741 Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
7447n

Abstract: ucy 7741 74ls08n Katalog CEMI 7447n IC ALU IC 74381 MOC 641 AG ucy 7490n UCY 7447 74L502
Text: . 2. CYFROWE UK-LADY SCALONE TTL SERII UCY 74 ./UCA 64 2.1. Scfiematy logiczne .7. 3. CYFROWE UKtADY SCALONE SERII UCY 75 ./UCA ¿5 . V \ Rysunki obudów . Og6lne zasady oznaczania uktadow scalonych UCY 7400N L-lzn 1. litera /wykonanie/ U- ufcfad , charakterystyczr»/ uktadu. jak np.: UCY 74HOON wg nastqpujqcych oznaczen: H - seria szybka TTL S - seria bardzo , 65450N 1 4 9 UCA 680101 N 1 2 4 UCY 7400N 115 UCY 7401 N 1 1 5 UCY 7402N 1 15 UCY 7403 N 1 1 5 UCY


OCR Scan
PDF CB109 CB108 CB180 jCB155 MP181 7447n ucy 7741 74ls08n Katalog CEMI 7447n IC ALU IC 74381 MOC 641 AG ucy 7490n UCY 7447 74L502
MH1SS1

Abstract: TESLA mh 7400 MH 7404 mh 7400 tesla cdb 838 tda 7851 L 741PC tda 4100 TDB0124DP TDA 7851 A
Text: 74LS08 N 74.LS08 PC SN 74LS10 N 74LS10 PC SN 74LS11 N UCY 74IS11 N SN 74I,S14 N 74LS14 PC I f , 741S20 N 74LS20 PC SN 74LS2'1 N UCY 74LS21 N SN 74tS30 N 74LS30 PC SN 74tS32 N 74LS32 PC SN 74LS37 N UCY 74LS37 N 8 N ?4tS38 N UCY 74tS38 N SN 74tS40 N ÜCY 74LS4Ö. N SN 74LS51 N UCY 74tS51 N SU 74LS74' N 74LS74 PC SN 74tS83 N SN 74LS86 N 74LS86 PC SN 74tS90 N 74tS90 PC SN 74tS93 N 74LS93 PC SN 74LS 112 N UCY , -LSTTL ter, 2 E 1 Type Land Vergleichs typ SN 74LS155 T Í UCY 74LS155 N SN 74LS164 N 74LS164


OCR Scan
PDF
75451N

Abstract: 75452N 75451 TAG 8510 uj55 tranzystor UCY75452N 75452H
Text: U NITRO CEMI Uklady,ÜCY 75451 N i UCY 75452 sé* podwójnymi dwuwej-áciowymi ukîad&tni poà , bramek KAKI) /uklad UCY 75451K/, - dwóch bramek AHB /ukiad ÜCY 75452N/, - dwóch tranzystorów , § typu SAND. UCY 75451N UCY 75452N Podwójny dwuwejfciowy uktad poéredniczqcy Obudowa CE 84 Jcc rri , 0 +70 tstg Temperatura przechowywania -55 +125 152 Parametry charakterystyczne dia ukladu UCY , UCY 75452N Ozna-czenia Kazwa jedn • Wartoóó Warunki pomiaru Uwagi min max UCC Napi $ ci


OCR Scan
PDF 75451K/, 75452N/, 75452H 75451N 75452N 75452N 75451 TAG 8510 uj55 tranzystor UCY75452N
7406n

Abstract: 7408n 74193N 7416N 7407N 74181N 74LS01N 7438N 7437N 74h00n
Text: i » 2 CYFROWE UKtADY SCALONE TTL SERII UCY 74 . /UCA 64 . Wykaz oznaczen parametrów , napiçcie wyjsciowe w stanie niskim Seria UCY 74 ./ UCY 64 . Parametry dopnszczalne dla nszystklch , COLLECTOR serll UCY 74LS . 0 .+70°C dla serli UCY 74 . 01 Parametry charakterystyczne /w , 3 4 5 6 7 8 9 10 , UCY 7400N czterokrotna dwuwej-sciowa bramka NAND 1,6 40 22 8 10 15 22 CE 70 UCY , 22 8 15 t" 45 CE. 70 UCY 7402N UCA 6402N czterokrotna dwuwej-sciowa bramka NOR 1,6 < 40 27 16 10 15


OCR Scan
PDF
TFK 680 CNY 70

Abstract: 7447n BTP-128-400 ITT TCA 700 Y btp 128 550 74151n Katalog CEMI SFC2741DC 4BYP250-400 TFK 227
Text: technologic wykonania /wla^ciwosci charak- . terystyczne/ ukladu, Jak np.: UCY 74H00N wg nast^puj^cych


OCR Scan
PDF
MH 74141

Abstract: Tesla katalog MH74S04 MH74188 information applikation MH74S287 mikroelektronik RFT CDB404E ucy 74132 MZH 115
Text: ISTTL STTL AIS-TTL Standard gang TTL TP D 108 D CDB408 E K155 LI1 7428 PC UCY 7408 CDB4C9 E 7409 PC UCY 7409 CS 4 UKDjje 2 E DL008 D K531LI1P MH74AL308 £555 111 , X555 LI2 11 15 21 3 , ODB 486 E E .155 LP5 · ' y 7486 PC UCY 7486 " I '' ISTTL STTL DL 032 D E 555 LL1 74 IS 32 , 155LE 1 7402 PC UCY 7402 DL 002D E531 LB1P MH 7UIB / 02 25 2 NOR, ¿e 4E, Strobe K ^ , TJCY7407 16 6 invertierende Treiber(15V) OC CDB416 E K155 LN5 7416 PC UCY 7416 17 6 Treiber C 15V ) . O C


OCR Scan
PDF
74S487

Abstract: information applikation cdb 4121 e CDB 447 FZH 195 mh 3212 applikation heft 74LS125N MH 74141 FZH195
Text: 6447 N UCA 64145 N UCA 65107 N UCA 65108 N UCA 65110 N UCY 7404 N UCY 7406 N ucr 7407 N UCY 7416 N UCY 7417 N UCY 7437 N UCY 7438 N UCY 7440 N UCY 7447 N UCY 74145 N UCY 74H40 N UCY 74LS04 SN 8406 N SN 8407 , E UCY 74LS26 N SN 74LS26 N UCY 74LS40 N SN 74LS40 N 4 NAND-Gatter, (15 V) 0/70 0/70 2 , 0/70 0/70 UCY - 7 4S405 N I 8205 U C Y 7 4S412 N I 8212 UC Y 74 S4 14 N I 8214 U CY 7 4 S 4 1 6 N , 8226 UC Y 7 4S428 N I 8 2 28 UCY 74S48Z N U X Y 74S484 N UC Y 74S483 N 18282 I 8 2 84 I 8283


OCR Scan
PDF
74s405

Abstract: Katalog CEMI 74s426 74s416 schema Lcd monitor dell Zapi H1 sk 8085 74S428 74s424 UCY74549
Text: . jak np.: UCY 74HOON wg nastqpujqcych oznaczen: H - seria szybka TTL S - seria bardzo szybka TTL S /z , 32 MC 74007N 32 UCY 74S405N 110 UCY 74S4I2N 114 UCY 74S4I4N 119 UCY74S4I6N 1 24 UCY 74S424N 129 UCY 74S426N 124 UCY 74S428N 1 35 UCY 74S438N 1 35 1. UKtADY RTV ili U NITRO CEMI Ukiad nadajnika , D9 DIO UCY 74549 ra ^sr m ÜJ -ir m sr sP sn m sP je] [ZD DÜD m , kalkulatoro MC 140Ö8N mc U006 2* ucy 74547 01 Hñ Njg 02 -i0 m D3 Di â


OCR Scan
PDF 500ii; MP117 MP186 JI41W 74s405 Katalog CEMI 74s426 74s416 schema Lcd monitor dell Zapi H1 sk 8085 74S428 74s424 UCY74549
74s428

Abstract: 74S428N T705 74s424 OW81 74s438 74S438N
Text: UNITRn CEMI Bipolarny oyfrowy ukîad Boalony TTL-S paini funkojç kontrolera systemu 1 dwukierunkowego bufora do magistrali danyoh Bystemu mikroprooesorowego wykorzystu-jqoego Jednoetkç oentraln* MCI 7880K. Ukiad wytwarza sygnaiy kontrolne niezbçdne do bezpo-éredniej wspólpraoy Jednostki oentralnej s pamiçoia-■1 i ukzadaal obsluguj^oymi urzqdzenia Wa/Wy. UCY 74S428N UCY 74S438N Kontroler , wewnçtrzn^ pamiçc statUsów ïô] ob, (z ukladu UCY 74S424N) 1 D0 UCC - zasllanie (*5 V) GND - masa (0


OCR Scan
PDF 7880K. 74S428N 74S438N P02ostate 500ii; 74s428 T705 74s424 OW81 74s438 74S438N
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: Non-Diflused YEL 570 160 Water Clear - UCY YEL 570 350 Non-Diffused -UWY YEL 570 , : PCLR20011-BCR (Model PCLR200, 11 LED Array, B Series, Non-Diffused, RED LEDs) PCLR2003-UCY/UCG/ UCY (Model


OCR Scan
PDF 4H52Q PCLR200N PCLR2006) PCLR2009-BR12V PCLR200, 12VDC PCLR2005-LRG PCLR2003
2005 - AN-5378

Abstract: 5-6GHz LNA 132-079
Text: are in mm A Reel Orientation Device Orientation USER FEED DIRECTION REEL 4 mm 8 mm uCY uCY uCY uCY USER FEED DIRECTION TOP VIEW CARRIER TAPE SEALED WITH COVER TAPE Note: "C" =


Original
PDF VMMK-2103 VMMK-2103 100mm 250mm. AV02-2000EN AN-5378 5-6GHz LNA 132-079
3000 0442

Abstract: ECA 324 j 6815 MLT 22 645 v 4520 pclr2003
Text: Diffused -UY YEL 570 100 Diffused -ECY YEL 570 160 Non-Diffused YEL 570 160 Water Clear - UCY YEL , LED Array, B Series, Non-Diffused, RED LEDs) PCLR2003-UCY/UCG/ UCY (Model PCLR200, 3 LED Array, U


OCR Scan
PDF PCLR200Nf2] PCLR2009-BR12V PCLR200, 12VDC PCLR2005-LRG PCLR2003 3000 0442 ECA 324 j 6815 MLT 22 645 v 4520 pclr2003
2014 - Nichicon CE Aluminum Electrolytic Capacitors

Abstract: NICHICON Capacitors CE SERIES 100uF 450v capacitor electrolytic NICHICON CAPACITORS CATALOG
Text: terminal type Snap-in terminal type Main SW LAR UCY Hi ULD gh LKS UUL , UCY LEAD TYPE LEAD TYPE LEAD TYPE Longer life LEAD TYPE ULD LEAD TYPE Smaller , UCY Twice the lifespan Comparison example 105°C 20,000h 105°C 10,000h 400V 6.8µF (à , Earlier product 400V 100µF Size range UCY Slimmed 20mm (Nominal+tolerance+valve space


Original
PDF
2005 - 132-079

Abstract: Avago 3305
Text: are in mm A Reel Orientation Device Orientation USER FEED DIRECTION REEL 4 mm 8 mm uCY uCY uCY uCY USER FEED DIRECTION TOP VIEW CARRIER TAPE SEALED WITH COVER TAPE Note: "C" =


Original
PDF VMMK-2103 VMMK-2103 100mm 250mm. AV02-2000EN 132-079 Avago 3305
POWER RESISTOR GXP 4

Abstract: j 6815 LED display HP 635 POWER RESISTOR GXP
Text: 60 Non-Diffused -UY YEL 570 80 Diffused /ÜY YEL 570 80 Diffused - UCY YEL 570 150 Non-Diffused / UCY YEL 570 150 Non-Diffused -UWY YEL 570 150 Water Clear /UWY YEL 570 150 Water Clear -»G GRN


OCR Scan
PDF PCT125 PCTI25-BR12V/BR12V PCT125, 12VDC PCT125-RLP/CLP PCT125 125-XLP, -BX12V 125-RG POWER RESISTOR GXP 4 j 6815 LED display HP 635 POWER RESISTOR GXP
resistor color code

Abstract: LED NUMBER DISPLAY D00Q31
Text: ) PC3-UCY-S (Using 125- UCY LED, Smoked Lens) P.O. BOX 91072, LOS ANGELES, CAÙÏfflŒ X: (213) 640-7639


OCR Scan
PDF 44S3G D00Q31? 019U8 125-ECR 125-UCY resistor color code LED NUMBER DISPLAY D00Q31
M R9N

Abstract: LA5515
Text: : // I* cjnhyxf^cioa lurmshptf ¡py SANYO H IXltoiBd lv> UC 4rx3 i^taAfl»' M(w#vtr. no mpontibi Ucy h UV


OCR Scan
PDF LA5515 3Q54-Ã LA5515 l00mA 200mA IM-50â 00mA- 100mA M R9N
UV LED 310 nm

Abstract: AAAV PCT200 BCY 62 EBL44
Text: YEL 570 160 Non-Diffused -EWY YEL 570 160 Water Clear /EWY YEL 570 160 Water Clear - UCY YEL 570 350 Non-Diffused / UCY YEL 570 350 Non-Diffused -uwy : YEL 570 350 Water Clear A1WY . YEL 570 350


OCR Scan
PDF PCT200 44S2D PCT200 UV LED 310 nm AAAV BCY 62 EBL44
ucy74547

Abstract: 14008 74547 SCHEMA 14008NA
Text: s Schema! irktadu aplikacyjncgo kalkulatoro MC 140Ö8N MC U006 2* UCY 74547 01 Hñ Njg


OCR Scan
PDF 35-przyoiakowq 12-wakaà 14008N ucy74547 14008 74547 SCHEMA 14008NA
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: D ata D isplay Products® M odel ta tu i PCH125-200 PCV125 PCV125-200 Right Angle Mount Right Angle Mount Vertical Mount Vertical Mount -ER -BCR -EWR -VCR ·UR ·VCR -UWR M R ·BR BCR -EA -BCA -EWA -UA -PCA -UCA -l/WA M A ·BA -BCA ·EAY -ECAY -EWAY -UAY -PCAY -UCAY -UWAY -ECY -EWY -PCY -UY - ÜCY -UWY ·BG BCG ·MG -EG 1 -ECG LED{Model 125) Color Apk (nm) 48 660 RED RED 660 60 660 60 RED 660 80 RED 100 RED 660 160 RED 660 160 660 RED 8 RED 635 RED 14 635 24 RED 635 18 AMB 605 24 AMB 605 24 AMB 605 AMB 30 605 40


OCR Scan
PDF PCH125-200 PCV125 PCV125-200 PCV125-200 PCV125 125-BX, 125-PCX 125-EX,
PC11200

Abstract: jsw 05
Text: Diffused * continued * JSW AY AMB/YEL -UCAY AMB/VEL -UWAY AMB/YEL ·EY -ECY -BWY - UCY -UWY -BG -BCG ·MG


OCR Scan
PDF PCL200C PCH200 PCV200 PCA200 PCL245 PCL200 PCL200C PC11200 PCV200 PCLR200 PC11200 jsw 05
74S414

Abstract: 74S412 74S412N 7880N
Text: priory-tetu przerwañ /OCT 74S414N/ lub przez inwerter do wejáoia INT jednostki oentralnej /MCI 7880N/. UCY


OCR Scan
PDF 7880N. 000t007 74S414 74S412 74S412N 7880N
2015 - Nichicon Capacitor

Abstract: nichicon catalog
Text: /discharge UBW LEAD TYPE Higher temperature UCS Smaller LEAD TYPE UCY Longer life , Endurance Rated voltage Capacitance range UCY ø10×16L to ø18×35.5L 10,000 hours at 105°C (Ã


Original
PDF
MA2000

Abstract: MA2000 NATIONAL cd 7773
Text: »IM W t V»l T L /W /6M 7-3 O rder Number MA2108 LIFE SUPPORT PO UCY NATIONAL'S PRODUCTS ARE


OCR Scan
PDF SD112ö MA2018 MA2000 00Srwe M0S24OM 44-1T MA2000 NATIONAL cd 7773
mx232

Abstract: YS2 100 a 741 j
Text: < < ¿cy g < g g u >IOQ D Q Q Q a' ^Q Q loi ^ ^ > PIN No. PIN NAME


OCR Scan
PDF b724E4Q MSC2328A-XX MSM514256AJS) MSM514256A RAM-MSC2328A-XXYS2/KS2" T-46-23-17 RAM-MSC2328A-XX mx232 YS2 100 a 741 j
Supplyframe Tracking Pixel