The Datasheet Archive

diody Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
BAP661

Abstract: bay54 BAY55 LD 423
Text:  DIODY IMPULSOWE O BAY54, BAY55, BAP661 SWW 1156-131 Diody krzemowe epiplanarne. Diody BAY54 i BAY55 S3 przeznaczone do stosowania w ukladach przel§czajçcych o bardzo duzej szybkoáci dzialania. Diody BAP661 przeznaczoñe do stosowania w ukladach detekcyjnych. DANE TECHNICZNE Dopuszczalne wartosci parametrów eksploatacyjnych Ur Napiçcie wsteczne Szczytowe napiçcie wsteczne Urm Pr^d , día dia BAY54 i 55 Qs przy If = 10 mA; ür = 5V — 35 — PC Pojemnoáé diody


OCR Scan
PDF BAY54, BAY55, BAP661 BAY54 BAY55 BAP661 BAP661; LD 423
zenera

Abstract: BZP640-D BZP640-C18 BZP640-C16 BZP640-C15 BZP640-C13 BZP640-C12 BZP640-C11 BZP640-C10 BZP640-D15
Text: STABILISTORY * BZP640-C, BZP640-D 28-74/2 Krzemowe diody Zenera (stabilistory planarne áredniej mocy przeznaczone do pracy glównie w ukladach ograniczajqcych i stabilizujgcych napiçcie. Stabilistory BZP640-C majq tolerancjç napiçcia stabili-zacji TJz±&k Stabilistory BZP640-D majq tolerancjç napiçeia stabili-zacji Uz -10% Diody Zenera pracufà ce jako stabilizatory powinny mie6 spolaryzowanq , ,12i ' BZP640-D27 24,1 30,0 15 25 14 BZP640-D33 29,6 36,5 15 25 17 Produkowane s^ równiez diody w


OCR Scan
PDF BZP640-C, BZP640-D BZP640-C BZP640-D 100X100X2 BZP640-C24 BZP640-C27 BZP640-C30 BZP640-C33 BZP640-D10 zenera BZP640-C18 BZP640-C16 BZP640-C15 BZP640-C13 BZP640-C12 BZP640-C11 BZP640-C10 BZP640-D15
UL1980N

Abstract: UL1980 Diod
Text: a diod 3. Napiçcie odniesienia — max 4. Wyjscie — sterowanie 12 diody 5. WyjScie — sterowanie 11 diody 6. WyjScie — sterowanie 10 diody 7. Wyjécie — sterowanie 9 diody 8. Wyjâcie — sterowanie 8 diody 9. Wyjêcie — sterowanie T^dlody 10. Wyjscie — sterowanie 6 diody 1 I. Wyjécie — sterowanie 5 diody 12. WyjScie — sterowanie 4 diody 13. Wyjscie — sterowanie 3 diody M. Wyjscie — sterowanie 2 diody 15. Wyj&cie — sterowanie I diody 16. Napiçde odniesienia — min 17. WejScre


OCR Scan
PDF 1980N 1980N UL1980N UL1980 Diod
AAP120

Abstract: 2XAAP120 APP120 ce01 DIOD AAP12 10 MHz diod
Text: przeznaczona Diody 2XAAP120 s^ dobierane parami na minimum róz- glównie do stosowania w ukladach detekcyjnych i zabez- nicy wartosci srednich prqdu wyprostowanego w parze pieczajqcych. diod. Diody AAP120 , Diody przeznaczone do parowania sq selekcjonowane pod k^tem sprawnoéci detekcji. min. typ. raaks , €” Diody dobiera sìq parami na zyczenie odbiorcy zawarte w zamówieriiu. 26 Elementy , ,2 0,5 1 2 5 Ur[V] Charakterystyka pojemnosci diody C = f(UR) PBODUCENT NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM


OCR Scan
PDF AAP120 2XAAP120 2XAAP120 300pF APP120 APP120 ce01 DIOD AAP12 10 MHz diod
AAP153

Abstract: 2XAAP153 DIOD DIODA
Text: do stosowania gJównie w ukladach detekcyjnych, pomiaro-wych i zabezpieczajgcych. Diody AAP153 , przewodzenia przy If = 10 mA UF 1,6 2,2 Prqd wsteczny przy UR = 30 V Ir 30 100 V |xA Diody 2XAAP153 s , « dsC3=3P0pF Uklad pomiarowy do parowania diod Diody parowane sq selekcjonowane pod kqtem , . maks. 1 2 yiA 5 10 nA 65 75 Diody dobiera siç parami na zyczenie odbiorcy zawarte w zamówieniu , ,5 1 2 5 U„[V] Charakterystykà pûjemnoéci diody C = f(U¡0 PRODUCENT NATJKOWO-PRODUKCYJNE


OCR Scan
PDF AAP153 2XAAP153 tamb-25 2XAAP153 DIOD DIODA
1984 - bu2527af

Abstract: wk16412 WK16413 WK16414 Tesla katalog VQE24 VQE14 4DR823B kr206 5DR801B
Text: a dalích dováených typù z nìkdejí RVHP TRANZISTORY TYRISTORY TRIAKY DIAKY DIODY LED DISPLEJE , souèástek TESLA z roku1984/85, omezený na diskrétní prvky tranzistory, diody , optoelektronické souèástky , . 57 DIAKY . 63 KØEMÍKOVÉ DIODY . 67 GERMANIOVÉ DIODY . 113 SVÍTIVÉ DIODY LED , . 66 IV B OBSAH KØEMÍKOVÉ DIODY


Original
PDF roku1984/85, VQB200 VQB201 VQC10 VQE11 VQE12 VQE13 VQE14 VQE21 VQE22 bu2527af wk16412 WK16413 WK16414 Tesla katalog VQE24 4DR823B kr206 5DR801B
DK61

Abstract: diody DK63 DK60 DK62 LAA100
Text:  DIODY PROSTOWNICZE O DK 60, DK 61, DK 62, DK 63 30-74/2 2 Diody krzemowe stopowe sq przeznaczone do pracy w ukladach prostowniczych. Katoda diody jest pol^czona galwanicznie z obudowQ. Diody powinny byé montowane w ukladzie na chlodz^cych plytkach aluminiowych o po-wierzchni min. 5 cm2 i gruboáci 1,5 mm. DAÑE TECHNICZNE Dopuszczalne wartosci parametrów eksploatacyjnych Szczytowe wsteczne , (25°C) Pojemnosc diody przy / = 20 kHz; ÜR = 1 V í = 20 kHz; UR = 10 V typ. 30 ir maks. pF pF


OCR Scan
PDF
BAYP43

Abstract: XA05 BAYP44 diody
Text:  DIODY IMPULSOWE BAYP43, BAYP44 11-74/2 Diody krzemowe stopowe malej mocy sq przeznaczone do pracy w ukladach przel^czafecych. DANE TECHNICZNE Dopuszczalna wartosc parametrow eksploatacyjnych BAYP43 BAYP44 Parametry statyezne; tamb = 298 K (25°C) Napi^cie przewodzenia Ur przy If — 100 mA; tamb = 373 K (100°C) iamb = 298 K (25°C) Pr^d wsteczny Ir przy UR = VRM; tamb = 298 K (25°C) iamb = 373 K (100°C) > 0,7 V 0,8 V (1,1V) <0,1 (xA. < 0,5 [xA SWW 1156-131 Parametry dynamiczne; tamb -


OCR Scan
PDF BAYP43, BAYP44 BAYP43 XA05 BAYP44 diody
BAP795

Abstract: BAP795A dioda bap795 8AP734A sod-23 BAP794 BAP794A DIODA ce37 ML/82x33/587/OS/MB8R501-P/505-P/dioda bap795
Text:  DIODY IMPULSOWE * BAP794, BAP794A, BAP795, BAP795A e-74/2 SWW 1156-131 Diody krzemowe epiplanarne sq przeznaczone glöwnie do stosowania w bardzo szybkich ukladach przel^czajqcych oraz jako diody , 100 Q; irr 1 mA trr przy If — 10 mA; , IR - 10 mA; irr ~ 1 mA Pojemnosc diody przy f = 1 MHz; UR , ; irr = 1 mA — — 4 ns Zakres temperatury Pojemnosc diody skladowania t3tg 21C.398 K (- , PojemnoSé diody przy f — 1 MHz; Ua = 0 min. typ. maks. — 1 2 ns CT 4 ns 1 2 pF Parametry


OCR Scan
PDF BAP794, BAP794A, BAP795, BAP795A e-74/2 BAP794 BAP795 BAP79SA BAP794A BAP795A dioda bap795 8AP734A sod-23 BAP794 BAP794A DIODA ce37 ML/82x33/587/OS/MB8R501-P/505-P/dioda bap795
DG51

Abstract: DG52 DG-52 dioda
Text:  DIODY IMPULSOWE O DG51, DG52 SWW 1156-131 Diody germanowe z ostrzem wolframowym s^ przezna-czone do stosowania w ukladach przel^czajqcych áredniej szybkosci. DANE TECHNICZNE Dopuszczalne wartosci parametrów eksploatacyjnych Napiçcie wsteczne Ur 35 V Szczytowe napiçcie wsteczne U rm , €” 100 500 Pojemnoác diody przy / = 10 MHz; Ur = 1V Cr - 0,4 ns pF Dioda DG52 Parametry statyczne , ; UR = = 35 V; Rl = 2 kQ t„ — 100 500 Pojemnosc diody przy f = 10 MHz; UR = 1V Cr — 0,4 1 |xA


OCR Scan
PDF
BYP401-50

Abstract: BYP401-100 BYP401-400 BYP401-1000 BYP401-600 BYP401-200 BYB401-50 BYP401-800 BYP401 dioda n 04
Text: DIODA PROSTOWNICZA — BYP40X SWW 1156-112 Dioda krzemowa dyfuzyjna jest przeznaezona do stoso-wania w ukladach prostowniczych malej i äredniej mocy. Kierunek napisu (oznaczenia) na obudowie diody , pomiaru diody mocowano w odlegloáci 25 mm od obudowy) Rth)-a — 85 °C/W DANE TECHNICZNE , ± diody Rtn ¡-a = f(l) BYP401 f-50Hz tamb~25 C , impulsów) / 5 10 50 100 UR[V] 500 Zmiany pojemnoáci diody w funkcji napiçcia wstecznego CT = f(UR


OCR Scan
PDF BYP40X BYB401-50 BYP401-1000 BYP401-800 BYP401-600 BYP401-400 BYP401-200 BYP401-100 BYP401-50 BYB401-50 BYP401 dioda n 04
BB105

Abstract: BB105A bb105g WARIKAP diody SOD-23 PD2824 ce37 ma373 BB105A/B
Text: WARIKAP * BB105A, BB105G 13-74/2 SWW 1156-151 Diody krzemowe epiplanarne o zmiennej pojemnosci s^ przeznaczone do pracy w ukladzie glowicy UHF w od-biornikach telewizyjnych i radiowych , szeregowa przy f = 470 MHz; C = 9 pF día BB105A BB105G Pojemnoáé diody przy / = 1 MHz; UR = 25 V día , \ \\ «k \\ \\ to Uh M Pójemnoáó diody BB105A w funkcji napiçcia wstecznego Cr = f , UR *25\> îV Pojemnosc diody


OCR Scan
PDF BB105A, BB105G BB105G BB105 BB105A WARIKAP diody SOD-23 PD2824 ce37 ma373 BB105A/B
BYP680-300R

Abstract: byp680100r BYP680-100R BYP680-50 byp 680 100r BYP680-500R byp 680 500r BYP680-50R BYP680-100 BYP680-300
Text:  DIODY PROSTOWNICZE BYP680 i BYP680 (R) 24-74/2 SWW 1156-112 Dioda krzemowa dyfuzyjna Sredniej mocy jest przezna-czona do pracy w ukladach prostowniczych. Dioda jest wykonywana w dwoch wersjach: BYP680-50 (100, 300, 500 600) — katoda diody jest polcj-czona galwanicznie z obudow^. BYP680-50R (100R, 300R, 500R, 600R) — anoda diody jest •pol^czona galwanicznie z obudow^. DANE TECHNICZNE , Produkowane rowniez diody w wykonaniu profesjo-nalnym o oznaczeniu BYYP80 i BYYP80R. o -50 BYP


OCR Scan
PDF BYP680 BYP680 BYP680-50 BYP680-50R BYF680-600 BYP680-600R BYP680-500 BYP680-500R BYP680-300 BYP680-300R byp680100r BYP680-100R BYP680-50 byp 680 100r byp 680 500r BYP680-50R BYP680-100
BAYP

Abstract: BAYP95 BAYP94 BAYP95A dioda BAYP94A BAYP-95
Text:  DIODY IMPULSOWE * BAYP94, BAYP94A, BAYP95, BAYP95A 12-T4/2 Diody krzemowe epiplanarne , © diody przy f = 1 MHz; UR = 0V CT — 1 2 Dioda BAYP95A Parametry statyczne; tamb = 298 K (25aC) Prqd , 100 a Ur — 1,2 2 przy If = 10 mA; Irm = 10 mA; ¿rr = 1 mA írr — — 4 Pojemnoáé diody przy , © diody przy / = 1 MHz; - UR = 0V Cr — — 4 Dioda BAYP94A Parametry statyczne; tamb = 298 K (25 , A Pojemnosc diody przy 1 = 1 MHz; UR = 0 V Cr min. typ. maks. — 0,52 — V 0,62 0,66 0,7 V 298


OCR Scan
PDF BAYP94, BAYP94A, BAYP95, BAYP95A 12-T4/2 BAYP BAYP95 BAYP94 BAYP95A dioda BAYP94A BAYP-95
sod-23

Abstract: dioda dioda MV 5 CE37 BA152P
Text: nA V Parametry dynamiczne; tamb - 298 K (25"C) Pojemnoác diody przy î = 1 MHz Cr dia Uh = 3 V , IF = 10 mA Przewodnoáé diody w kierunku wstecz-nym przy f = 250 MHz G dia Ür = 3 V UR = 10 V , 10 Up-M Pojemnoác diody w funkcji napiçcia wstecznego Cr = f(UR) [a] 0,3 0,7 0,5


OCR Scan
PDF BA152P sod-23 dioda dioda MV 5 CE37 BA152P
transoptor

Abstract: CQ11BP CQ11 MOC B
Text: eksploatacyjnych Pr^d wejáciowy (pr^d przewodzenia diody ) Napiqcie wsteczne wejácia (napiecie wsteczne diody ) UR < 100 mA <6 V Moc wejáciowa (moc calkowita diody ) tamb = 298 K (25°C) P1 tot Napi^cie , diody przy íp = 100 mA) Pr^d zerowy na wyjáciu (pr^d ciemny fototranzystora przy Uce = 6 V i If = 0 mA


OCR Scan
PDF CQ11BP transoptor CQ11BP CQ11 MOC B
2003 - LCD 2X16

Abstract: IEC60870-5-101 dwa 106 n 161 IEC-60870-5-101 ABB TZN 124 CZIP-3H siemens transformator prostowniki PR52 rs485 SIEMENS DNP
Text: , diody do sygnalizacji prawidlowej pracy urzdzenia, diody do sygnalizacji awaryjnego wylczenia, diody do sygnalizacji Up oraz diody do sygnalizacji aktywnoci sprzgów komunikacyjnych, - przekaniki , stanu wylcznika, diody do sygnalizacji prawidlowej pracy urzdzenia, diody do sygnalizacji awaryjnego wylczenia, diody do sygnalizacji Up oraz diody do sygnalizacji aktywnoci sprzgów komunikacyjnych


Original
PDF
BZP611C12

Abstract: BZP611 BZP611-C BZP611-D4V7 BZP611-D6V8 BZP611-D1 BZP611-C3V6 BZP611-C10 zenera BZP611-C5V1
Text: STABILISTORY BZP611-C, BZP611-D 3 25-74/2 SWW 1156-141 Diody krzemowe (stabilistory) stopowe malej mocy, w obudowie szklanej przeznaczone do pracy w ukla-dach stabilizujqcych oraz w ukladach ograniczaj^cych napi^cie. Stabilistory BZP611-C mate tolerancj? napi^cia stabili-zacji Uz±5°/o Stabilistory BZP611-D maj^ tolerancjQ napiQcia stabili-zacji Uz± 10% Diody Zenera pracuj^ce jako stabilizatory powinny , diody : V BZP611-C10 C10 V BZP611-C11 Cil V BZP611-C12 C12 V BZP611-Ç13 C13 oznaczenie peine


OCR Scan
PDF BZP611-C, BZP611-D BZP611-C BZP611-D 1-C20 BZP611-C3V9 BZP611-C22 BZP611-C4V3 BZP611-C24 BZP611-C4V7 BZP611C12 BZP611 BZP611-D4V7 BZP611-D6V8 BZP611-D1 BZP611-C3V6 BZP611-C10 zenera BZP611-C5V1
Katalog CEMI

Abstract: OA81 diode byp 660-50r Philips BC147 Mullard oa81 Hitachi 12V MS 5A-181 p 181 transoptor OA81 BA102 diode telefunken hr 780 rds
Text: pólprzewodnikowe dyskretne Cz^éé 1. Tranzystory Czqéé 2. Diody , elementy opto-elektroniczne, hallotro-ny i termistory Tom II Uklady scalone Tom III Diody duzej mocy i ty-rystory SWW 1156—2 SWW 1156—1 1156—2 , wykonanych technologiq cienko- i grubowarstwowq. Tom III Diody duzej mocy i tyrystory zawiera informacje , materialy Druga litera — rodzaj elementu pólprzewodnikowego A — diody detekcyjne, mieszaj^ce i szybko przel^czaj^ce B — diody o zmiennej pojemnosci (warikapy) C — tranzystory malej mocy, malej cz?stotliwoáci D


OCR Scan
PDF
BYP660-700R

Abstract: BYP660-100R BYP660-300R BYP660 BYP660-50R BYP660-500 BYP660-300 BYP660 dioda BYP660-500R BYP660-700
Text: DIODA PROSTOWNICZA BYP660 (R) Dioda krzemowa dyfuzyjna jest przeznaczona glöwnie do stosowania w ukladach prostowniczych malej i Sredniej mocy. Anoda diody jest pol^czona galwanicznie z obu-dowg, co zakodowane jest liters „R" na koncu oznacze-nia typu diody np.: BYP660—70ÖR. max 3 min 38 max 3 -e. " 1 max&5 max 19.5 min 50 max ifa. max3J Obudowa metalowa nietypowa (CN17) DANE , = 298 K (25°C) Pojemnosc diody przy f = 20 kHz; UR= 1 V f = 20 kHz; UR = 10 V 60 30 pF pF


OCR Scan
PDF BYP660 BYP660â BYP660-700R BYP660-500R BYP660-300R BYP660-100R BYP660-50R BYP660 BYP660-500 BYP660-300 BYP660 dioda BYP660-700
BAVP 21

Abstract: BAVP21 Bavp BAVP 17 BAVP17 diody BAVP18 BAVP20 D035 BAVP19
Text:  DIODY IMPULSOWE # BAVP17, BAVP18, BAVP19, BAVP20, BAVP21 SWW 1156-131 Diody krzemowe epiplanarne malej mocy przeznaczone do pracy w ukladach prostowniczych i przel^czaj^cych. DiodQ oznacza siQ od strony katody dwoma barwnymd paskami: 8 knloda e \ to -s - II max i min 25 r Obudowa szklana D035(CE02) 1. br^zowym i fioletowym (oznakowanie w opraco-waniu) 2. z61tym i pomaraficzowym (oznakowanie tymcza-sowe) DANE TECHNICZNE Dopuszczalne wartosci parametrow eksploatacyjnych BAVP- 17 18 19


OCR Scan
PDF BAVP17, BAVP18, BAVP19, BAVP20, BAVP21 z61tym BAVP 21 BAVP21 Bavp BAVP 17 BAVP17 diody BAVP18 BAVP20 D035 BAVP19
BTP 10/400

Abstract: C3V9 5T BTP 10/200 BZP C3V3 tyrystor btp 10/400 bzp 650 c10 BZP 683 C6V8 tyrystory BYBP 10-200 BB109
Text: 1. DIODY I TYRYSTORY i Wykaz oznaczert parametröw technicznych Cr pojemnoäö diody przy , blokowania 12 ül)ÖN niepowtarzalne szczytowe napiçcie blokowania UF napiçcie przewodzenia diody UFSM , / brqzowy BAVP 94 brqzowy BAVP 94A czerwony BAVP 95 pomaraáczowy BAVP 95A tóìty diody Zenera BZP 683 , 1.1. Diody prostownicze BY Parametry graniczne /tamb = 25°C/ / Parametry , m +85°c 2/ tamb " +100°C 1.2. Diody prostownicze specjalne BY spec Parametry graniczne


OCR Scan
PDF T0220 BACE95, BAE795 BACE95R, BAE795R BADE95, BAE995 BABE95, BAE895 BAV70 BTP 10/400 C3V9 5T BTP 10/200 BZP C3V3 tyrystor btp 10/400 bzp 650 c10 BZP 683 C6V8 tyrystory BYBP 10-200 BB109
7486n

Abstract: BAY55 UCY7486 UCA6486N CE-70 UCY7486N SFC486E SESCOSEM
Text: « 50 fi 2. Wszystkie diody — typ BAY55 ÎpLH + ÎpHl, 3. tp = 2 4. Wartosc pojemnosci CL jest , «i 50 Q 2. Wszystkie diody — typ BAY55 tpLH + tpHL 3. ip — fj 4. Wartosc pojemnosci Cl jest


OCR Scan
PDF UCY7486N UCA6486N CE-70 O-116) UCY7486N UCA6486N BAY55 7486n BAY55 UCY7486 CE-70 SFC486E SESCOSEM
bzp 650 c10

Abstract: bzp 650 c12 BDP286 C9VI 5t BZP 630 C9V1 BDP 284 bdp 286 BDP 283 BdP 285 BZP 630 C24
Text: . 7 T. Diody i tyry story . , .14 1.1. Diody prostownicze .15 1.2. Diody prostownicze specjalne .17 1.3. Diody prze+qczajqce .18 1.4. Diody przeJqczajgce specjalne


OCR Scan
PDF NTCI11 TC212 NTC220 NTC22I NTC220 NTC50I bzp 650 c10 bzp 650 c12 BDP286 C9VI 5t BZP 630 C9V1 BDP 284 bdp 286 BDP 283 BdP 285 BZP 630 C24
BAYP17

Abstract: barp moc 300v BAYP18 BAYP19 BAYP20 BAYP21
Text:  DIODY IMPULSOWE * BAYP17, BAYP18, BAYP19, BAYP20, BAYP21 10-74/2 SVÍ'W 1156-121 Diody krzemowe epiplanarne maiej mocy sq przeznaczone do pracy w ukladach prostowniczych i przel^czaj^cych. Prqd wsteczny; tamb - 558 K (85°C) DANE TECHNICZNE Dopuszczalne wartosci parametrów eksploatacyjnych BAYP— -17 —18 —19 —20 -21 Napiçcie wsteczne Ur 15 60 120 180 350 V Prqd przewodzenia h 250 mA Éredni pr^d wypro- stowany Io 200 mA Calkowita moc Ptct 400 mW Temperatura zl^cza ti 423 K (150Â


OCR Scan
PDF BAYP17, BAYP18, BAYP19, BAYP20, BAYP21 BAYP18 BAYP19 BAYP20; BAYP17 barp moc 300v BAYP20 BAYP21
Supplyframe Tracking Pixel