The Datasheet Archive

VCCP 1.5v Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
samsung crt monitor circuit diagram

Abstract: samsung lcd monitor circuit diagram samsung led monitor internal circuit diagram nvidia gpu BGA circuit of samsung CRT GFX 19A samsung crt monitor circuit samsung LED tv circuit diagram ADAPTER circuit AC TO DC 220V TO 18V BCM5751
Text: can not be used without Samsung's authorization - CPU CORE 1.05V ( VCCP ) 1.5V Yonah-2M ( 31 W , ) 1.5V 2.5V 3.3V 1.8V_AUX 1.05V (ICH CORE) 1.05V ( VCCP ) 1.5V 3.3V 3.3V_AUX 5V 5V_AUX RTC_Battery 4.8 A , & P3V_AUX ISL6227 10-1) KBC3_VRON Sheet 45 DDR2 POWER 12) P1.05V ( VCCP ) 1.5V _PWRGD 14 , Internal VR (P3.3V_AUX, INTVRMEN high) ICH7-M P1.05V ( VCCP ) YONAH CALISTOGA ICH7-M VCC_CORE , VCCP 20 11) P1.5V 10) KBC3_PWRON 20) PLT3_RST* 7) P1.8V_AUX GMCH 11) P0.9V *Note


Original
PDF 478pin 667MHz) NV43M K4D26323QG 128MB K4D55323QF 48MHz ICH14 SIO14 samsung crt monitor circuit diagram samsung lcd monitor circuit diagram samsung led monitor internal circuit diagram nvidia gpu BGA circuit of samsung CRT GFX 19A samsung crt monitor circuit samsung LED tv circuit diagram ADAPTER circuit AC TO DC 220V TO 18V BCM5751
SiS968

Abstract: kb3925 asus SIS672 ICS9LPR600CGLF-T ICS9LPR600 T1733 SST25VF080B BIOS 78L05 88E8056
Text: > H_CPUSLP# <14> PM_PSI# <56> GTLREF = 2/3* Vccp +-2% +VCCP_CPU HR28 1 HR29 1 1% /X 2 Do Not Stuff 1% /X 2 , 5 4 3 2 1 + VCCP Decoupling Capacitor (Place near CPU) +VCORE + VCCP +1.1VS +VCCP_CPU , Merom VCORE 22uF/10V * 32pcs, 330uF/2V * 6pcs VCCP 0.1uF * 6pcs, 150uF * 1pcs C 2 C B B , + VCCP 2 <3> H_RS#0 <3> H_RS#1 <3> H_RS#2 <3> <3> <3> <3> <3> <3> <3> H_ADS# H_HITM# H_HIT# H_DRDY , > H_DSTBN#0 H_DSTBN#1 H_DSTBN#2 H_DSTBN#3 H_DSTBP#0 H_DSTBP#1 H_DSTBP#2 H_DSTBP#3 + VCCP 2 110Ohm 1% 2


Original
PDF 9LPR600C Z62Ha 32MX16M 800MHz/533MHz 9P935AF MAX6657MSA M72-S SIS672 667MHz/533MHz SiS968 kb3925 asus SIS672 ICS9LPR600CGLF-T ICS9LPR600 T1733 SST25VF080B BIOS 78L05 88E8056
alviso-GM

Abstract: TPA056 c420d quanta PC97551 AO3408 915GM pc1037 MAX1907 Socket AM2
Text: ) X'TAL 14.318M A RW3 SYSTEM BLOCK DIAGRAM DOTHAN ( Micro-FCPGA 478 ) +3V +1.5V +1.8V + VCCP VCC_CORE +1.8VSUS +5V 5VPCU +5VSUS VDDR2 VCC_CORE + VCCP +1.35V +2.5VSUS +1.25V +1.5V +1.5V_S5 +2.5V SMDDR_VREF CLOCKS (ICS9554206BG-T) CPU VR MAX1907 VHCORE Page :28 +3V + VCCP Page :09 Page , 915GME +1.5V ( +2.5V +3V +2.5VSUS + VCCP VCC3G_PCIE UMA RGB BGA 1257P ) Page : 04, 05, 06, 07 , (BGA 609) + VCCP 3VPCU +5VSUS Page : 10, 11, 12 VCCRTC +5V Page : 10 EC board EC connector MDC


Original
PDF CORE-MAX1907EEI alviso-GM TPA056 c420d quanta PC97551 AO3408 915GM pc1037 MAX1907 Socket AM2
SiS968

Abstract: kb3925 88E8056 t1733 SIS672 INVERTER BOARD Asus A6 ASUS ALC888-GR GC105 NC108
Text: > H_DPSLP# <27> H_DPWR# <6> H_PWRGD <6> H_CPUSLP# <14> PM_PSI# <56> SOCKET478B GTLREF = 2/3* Vccp +-2% , : Thursday, September 27, 2007 5 Sheet 4 of 70 1 5 4 3 2 1 + VCCP Decoupling Capacitor (Place near CPU) +VCORE + VCCP +1.1VS +VCCP_CPU MLCC 0.1UF/16V(0402)X7R 10% 1 , from INTEL 44A for Merom VCORE 22uF/10V * 32pcs, 330uF/2V * 6pcs VCCP 0.1uF * 6pcs, 150uF * 1pcs C , 1 1 GND 2 + VCCP <3> H_RS#0 <3> H_RS#1 <3> H_RS#2 C NR10 75Ohm 1% 2 NB_GTLREF 1


Original
PDF 9LPR600C Z62Ha 32MX16M 9P935AF SIS672 M72-S MAX6657MSA 667MHz/533MHz 133MHz SiS968 kb3925 88E8056 t1733 SIS672 INVERTER BOARD Asus A6 ASUS ALC888-GR GC105 NC108
BC245C

Abstract: BC822 bc810 max1987 BC495 RTL8110S-32 BC819 BC823 ALC202A ar9270
Text: DC/DC & Charger CPU VR MAX1987 P:31 D Switching +VCCP , 1.5V 3V,5V MAX1715 MAX1999 Dothan , TEST2 F23 Dothan 2 OF 3 +VCCP + 1.5V +1.8V Dummy R86 1K +/-1% R0603 +1.8V_R * BC22 0.1uF , Sensor MAX6648 LDO 1.2V(ATI) +1.8V MAX8527 L1087_ADJ P:5 P:4 + VCCP P:5,6 VCORE_VGA P:37 P:37 P:37 C C VTT_MEM VDIMM DDR SDRAM 2.5V, 400/500MHz FSB 4X100MHZ 4X133MHZ + VCCP , VCCRTC + VCCP (1.05V) +2.5V +1.5V +5V +5VSUS +3VSUS +1.5VSUS +3V 33MHZ, 3.3V PCI CON P:38 CON P


Original
PDF MAX1987 MAX1715 MAX1999 CK410 CY28411 CV125 MAX1993 MAX8550 MAX6648 MAX8527 BC245C BC822 bc810 max1987 BC495 RTL8110S-32 BC819 BC823 ALC202A ar9270
NS892402P

Abstract: t266 quanta ns892402 intel g31 motherboard MTW355 T6 16VA Socket AM2 quanta BL RN4113
Text: ) PCLK_SMB 3 Q19 +3V + VCCP + VCCP FSB SETTING R410 R412 A R377 1K_4 R401 1K_4 10K_4 , #63 HD#[63.0] HD#[63.0] (5) +3V_S5 R250 150/F_4 DBR# Dothan 1 OF 3 + VCCP D D IERR# R274 56_4 200/F_4 CPUPWRGD R281 + VCCP TDI TMS TDO R260 R259 R261 150/F_4 39.2/F , # REQ0# REQ1# REQ2# REQ3# REQ4# ADS# ERROR SIGNALS C + VCCP + VCCP C R254 R266 56_4 2 , ) CPURST# (5) DPWR# (5) (19,30) MBCLK MBCLK 3 Q13 1 2N7002 KBSMCLK A (5,11) THERMTRIP# + VCCP A R264


Original
PDF E200506-4922 E200507-0708 01u/50V 01u/50V 200KHz PR105 PR102 130K/F LM393 NS892402P t266 quanta ns892402 intel g31 motherboard MTW355 T6 16VA Socket AM2 quanta BL RN4113
2000 - 12v charge control

Abstract: FAN5063 MBR0520L NDS9956A RC1587 RC5058 SO24 TIP41A S3 24A
Text: . 1.0.0 12/4/00 PRODUCT SPECIFICATION FAN5063 Absolute Maximum Ratings VCCP 15V All Other , 14 13 12 11 10 9 VCCP 5VMAIN VADJOUT VADJ VADJFB GND SS PWR_OK Pin Definitions Pin , VCCP Main Power. Apply +12V through a diode on this pin to run the circuit in normal mode. Bypass


Original
PDF FAN5063 FAN5063 DS30005063 12v charge control MBR0520L NDS9956A RC1587 RC5058 SO24 TIP41A S3 24A
ka7500 equivalent

Abstract: ka7500 inverter M520G ICS954226AG lm358 laser keyboard and touchpad schematic 004-J VCCP 1.5v Preface Notebook Computer a3799
Text: # H_DPSLP# [10] H_DPWR# [5] H_CPUSLP# [5,10] CPUPWRGD [10] PWRGOOD TEST1 TEST2 + VCCP Layout Note: 0.5" max, Zo= 55 Ohms + VCCP H_IERR# R217 BPM5_PREQ#R215 PROCHOT# R210 H_CPURST# R2 CPUPWRGD R10 , mil spacing. Near to ADM1032 R225 THM_VDD PM_THRMTRIP# R3 B 330_04(R) + VCCP VDD3 , ( Vccp ) FSB 133 ->FS_C Low +VCORE CPU Vcore Decoupling C365 C368 C367 C370 C351 C349 C16 C15


Original
PDF M520G 10MIL 10MIL STS-05-A SPUFZ-10B-M ka7500 equivalent ka7500 inverter ICS954226AG lm358 laser keyboard and touchpad schematic 004-J VCCP 1.5v Preface Notebook Computer a3799
2002 - S3 24A

Abstract: RC5058 RC1587 SO24 TIP41A FAN5067 MBR0520L NDS9956A 1n4148 die chip fairchild Schottky Diode s5 27a
Text: PRODUCT SPECIFICATION FAN5067 Absolute Maximum Ratings VCCP 15V All Other Pins 13.5V , 5 6 7 8 FAN5067 16 15 14 13 12 11 10 9 VCCP 5VMAIN VADJOUT VADJ VADJFB GND , . Apply +5V Main on this pin to run the VADJ base drive. 16 2 5VSTBY 4 VCCP Main Power


Original
PDF FAN5067 FAN5067 200mA DS30005067 S3 24A RC5058 RC1587 SO24 TIP41A MBR0520L NDS9956A 1n4148 die chip fairchild Schottky Diode s5 27a
CLEVO M550V

Abstract: VT1631l VT8237 CLEVO AF3-40 ns681680 PN800 VIA vt8237 VCCP 1.5v M540V
Text: -32 VCCP , + 1.5V . B-33 D/D BD , SYSTEM POWER - Page B - 30 +2.5, +1.25V - Page B - 31 +VCORE - Page B - 32 VCCP , + 1.5V - Page B - 33 D/D


Original
PDF M550V/M540V Z3905 5075ARP-04-SM2-WH CLEVO M550V VT1631l VT8237 CLEVO AF3-40 ns681680 PN800 VIA vt8237 VCCP 1.5v M540V
18b2 diode

Abstract: BA41-00671A 30B4 DIODE 20B2 diode 5.1B3 B20 C875 B2 CIS10J270NC ICS951413CGLFT ATI IXP450 38b2
Text: MICOM 3V ( TBD A ) 1.8V ( TBD A ) 1.05V CPU CORE 1.05V ( VCCP ) 1.5V 0.1 A (TBD) 28A 2.5A 0.3 A (TBD , 1.05V (MCH CORE) 1.05V ( VCCP ) 1.5V 2.5V 3.3V 1.8V_AUX 4.8 A (TBD) *1.5V : 13.4 A (TBD) 2A 1.3 A (TBD , 1.05V (ICH CORE) 1.05V ( VCCP ) 1.5V 3.3V 3.3V_AUX 5V 5V_AUX RTC_Battery 1.3 A (TBD) 0.4 A (TBD) 1.3 A , Sheet42. P3.3V _AUX & P5V_AUX Sheet43. P1.2V & VCCP Sheet44. DDR2 POWER Sheet45. CPU VRM Sheet46. P2.5V/P1 , BY SAMSUNG. Power Diagram KBC3_LANPWRON KBC3_SUSPWR KBC3_PWRON KBC3_VRON P1.05V ( VCCP ) YONAH NB


Original
PDF 533/667MHz) RC410MD SB450 BA41-00659A BA41-00671A RC410MD/RC410ME Sheet18. Sheet19. 018nF 022nF 18b2 diode 30B4 DIODE 20B2 diode 5.1B3 B20 C875 B2 CIS10J270NC ICS951413CGLFT ATI IXP450 38b2
2000 - dual npn 500ma

Abstract: FDS6630A MBR0520L NDH833N RC1587 RC5058 RC5060 SO24 TIP41A RC5060M
Text: . REV. 1.0.0 7/10/00 PRODUCT SPECIFICATION RC5060 Absolute Maximum Ratings VCCP 15V All , 11 VCCP 5VOUT1 5VOUT2 5VFB RAMBUSOUT RAMBUSFB GND SS PWROK SLP_S5# Pin Definitions , 6 VCCP Main Power. Apply +12V through a diode on this pin to run the circuit in normal mode


Original
PDF RC5060 DS30005060 dual npn 500ma FDS6630A MBR0520L NDH833N RC1587 RC5058 RC5060 SO24 TIP41A RC5060M
2001 - EIGHT MOSFET ARRAY

Abstract: FDS6630A MBR0520L NDH833N RC1587 RC5058 RC5060 SO24 TIP41A of function of TIP41A
Text: . REV. 1.0.2 9/14/01 PRODUCT SPECIFICATION RC5060 Absolute Maximum Ratings VCCP 15V All , 11 VCCP 5VOUT1 5VOUT2 5VFB RAMBUSOUT RAMBUSFB GND SS PWROK SLP_S5# Pin Definitions , 6 VCCP Main Power. Apply +12V through a diode on this pin to run the circuit in normal mode


Original
PDF RC5060 DS30005060 EIGHT MOSFET ARRAY FDS6630A MBR0520L NDH833N RC1587 RC5058 RC5060 SO24 TIP41A of function of TIP41A
BA41-00695A

Abstract: TP1274 CONN-50P-FPC Socket AM2 samsung 30 pin lvds diagram 25a44 SMD AC P27 CY28447 samsung electronics ba41 GND103
Text: CPU CORE 1.05V ( VCCP ) 1.5V 1.05V (MCH CORE) 1.05V ( VCCP ) 1.5V 2.5V 3.3V 1.8V_AUX 1.05V (ICH CORE) 1.05V ( VCCP ) 1.5V 3.3V 3.3V_AUX 5V 5V_AUX RTC_Battery 1V-1.2V (VGA CORE) 1.8V 2.5V B 0.28 A , . MODE P5V_AUX & P3V_AUX 10) KBC3_PWRON ISL6227 DDR2 POWER 12) P1.05V ( VCCP ) 1.5V _PWRGD 12 , . CHARGER Sheet 41. P3.3V_LAN & P5V_AUX Sheet 42. P1.5V & VCCP Sheet 43. DDR2 POWER Sheet 44. CPU VRM , KBC3_LANPWRON KBC3_SUSPWR P1.05V_AUX ICH7-M D KBC3_PWRON KBC3_VRON P1.05V ( VCCP ) YONAH CALISTOGA


Original
PDF BA41-00694A BA41-00695A YONAH667 047nF RHU002N06 12-C4 TP1274 CONN-50P-FPC Socket AM2 samsung 30 pin lvds diagram 25a44 SMD AC P27 CY28447 samsung electronics ba41 GND103
2001 - RC5060M

Abstract: FDS6630A MBR0520L NDH833N RC1587 RC5058 RC5060 SO24 TIP41A mosfet overcurrent
Text: . REV. 1.0.1 3/26/01 PRODUCT SPECIFICATION RC5060 Absolute Maximum Ratings VCCP 15V All , 11 VCCP 5VOUT1 5VOUT2 5VFB RAMBUSOUT RAMBUSFB GND SS PWROK SLP_S5# Pin Definitions , 6 VCCP Main Power. Apply +12V through a diode on this pin to run the circuit in normal mode


Original
PDF RC5060 DS30005060 RC5060M FDS6630A MBR0520L NDH833N RC1587 RC5058 RC5060 SO24 TIP41A mosfet overcurrent
SLG8SP513V

Abstract: LE82GM965 NH82801HBM R5C833 NH82801HB r433a 78H24 ITE8512 LE82GM965-SLA5T-MM isl62371
Text: FAN & THERMAL SMSC1423 PG 39 POWER REGULATOR +1.5V_RUN/+1.05V_ VCCP (478 Micro-FCPGA) PG 44 PG , +1.05V_ VCCP +VCC_CORE +LCDVCC +5V_MOD +5V_HDD +PBATT +SBATT DESCRIPTION Schematic Block Diagram Front Page , TRST# DBR# +1.05V_ VCCP H_INIT# 11 H_LOCK# 5 2 R44 51/F Layout Note: Place R44 close to CPU , # 5 H_DBSY# 5 H_BR0# 5 +1.05V_ VCCP 1 ADDR GROUP 0 DATA GRP 0 A 5 5 H_ADSTB#0 H_REQ , +1.05V_ VCCP ITP_DBRESET# 13 +1.05V_ VCCP PAD T3 H_THERMDA 39 H_THERMDC 39 1 2 THERMAL PROCHOT# THERMDA


Original
PDF SMSC1423 SLG8SP513V QFN-64) SiI1392 BLM18BD601SN1. 10Kohm SLG8SP513V LE82GM965 NH82801HBM R5C833 NH82801HB r433a 78H24 ITE8512 LE82GM965-SLA5T-MM isl62371
kb3926

Abstract: CR2940 NORTH BRIDGE Crestline ene kb3926 quanta ALPR365K05 max8724 82C557 Socket AM2 KB392
Text: J41 H42 C491 1000pF/50V + 1uH+-20%_300mA C508 220U/2.5V_B +1.05V_ VCCP + 1.5V _RUN D , PG 29 RJ45/Magnetics PG 30 C DDR II SMDDR_VTERM 1.8V/1.8VSUS(TPS51116REGR) PAG 46 AUDIO VCCP + 1.5V AND GMCH 1.05V(MAX8717) PAG 43 VGACORE(1.025V)MAX1992 PAG 45 CPU CORE MAX8771 PAG 44 PG 25,26 , CPU_MCH_BSEL1 R274 *0 1K/F R272 R271 +1.05V_ VCCP R270 *0 1K/F 0 MCH_BSEL2 7 *56 1K/F R279 0 MCH_BSEL1 7 0 MCH_BSEL0 7 +1.05V_ VCCP FSC 1 0 0 0 0 1 1 1 FSB 0 0 1 1 0 0 1 1 FSA 1 1 1 0 0 0 0 1 CPU 100 133


Original
PDF 318MHz ALPR365K05 64pins 768KHz 25MHz PR164 DTC144EUA 2N7002E kb3926 CR2940 NORTH BRIDGE Crestline ene kb3926 quanta max8724 82C557 Socket AM2 KB392
MAX8770

Abstract: G995P1U G780P81U IT8512E foxconn quanta computer KBC-IT8512E quanta tw3 U16J quanta
Text: VCCP + 1.5V AND GMCH 1.05V(RT8204) IDSEL # REQ/GNT # AD21 0 PAGE 28 Keyboard/Touch Pad CPU CORE , 0 1 D ITP_EN VCCP R280 10K_4 3 CPU_BSEL2 R216 *1K_4 CPU_BSEL2 R217 0_4 MCH_BSEL2 6 1 1 Disable ITP VCCP R218 *1K_4 PROJECT : ED9 Quanta Computer Inc. Size Date: Document Number , 6 5 4 3 2 1 03 2,4,5,6,8,9,12,15,28,32 VCCP D 5 H_A#[35:3] U17A H_A#3 H_A , # 5 VCCP 5 H_D#[63:0] H_D#0 H_D#1 H_D#2 H_D#3 H_D#4 H_D#5 H_D#6 H_D#7 H_D#8 H_D#9 H_D#10 H_D#11 H_D


Original
PDF 318MHz ICS9LPRS365BGLFT /TSSOP64PIN G45/GL45 768KHz 150MB 150MB CK410# MAX8770 G995P1U G780P81U IT8512E foxconn quanta computer KBC-IT8512E quanta tw3 U16J quanta
2003 - ddr dimm pinout

Abstract: L1238 socket am3 pinout j8510 fairchild aa11 MDIO clause 22 J124 J68 10A intel D915 xcvr
Text: No file text available


Original
PDF RS-232, ddr dimm pinout L1238 socket am3 pinout j8510 fairchild aa11 MDIO clause 22 J124 J68 10A intel D915 xcvr
24c02 wp

Abstract: 24C02WP ST 1803 DHI ST 24C02wp CN17-3 L5920 24C02W quanta via6307 10K0402
Text: /GPIPE# AGPBUSY# CLK66IN DVORCOMP GVREF (4,7,10,14,15,26,27) +1.5V (3,4,7,13,14,15,27,31) +VCCP + 1.5V + VCCP +1.35V (7,27,31) +1.35V R194 R397 R195 R451 NC_0-0402 NC_0-0402 NC_0-0402 NC , +3V + VCCP + VCCP R75 56/F (5) HBREQ0# (5) BPRI# (5) BNR# (5) HLOCK# (5) HIT# (5) HITM# (5 , (4,5,7,13,14,15,27,31) + VCCP IERR# BREQ0# BPRI# BNR# LOCK# HIT# HITM# DEFER# BPM0# BPM1# BPM2 , D1 D4 C6 A6 B7 + VCCP +3V R334 54.9/F-0402 (14) DBR# DBR# TDI TMS TCK TDO CPURST# TRST# R329


Original
PDF 1907VCC 1907REF 1907REF 1907B1 PR103 11K/F PR102 24c02 wp 24C02WP ST 1803 DHI ST 24C02wp CN17-3 L5920 24C02W quanta via6307 10K0402
SY8033BDBC

Abstract: AR8152 B201006 ALC271 LA-6222P UB6252NF RT8209BGQW ALC271X KB926QFE0 PAV70
Text: 22UF 6.3V M X5R 0805 PLACE IN CAVITY DDR supply current 2.27A +VCCP + 1.5V C268 C82 1 1 , KB926 page SPI 17 1.5VP/ VCCP BATT IN page 34 page 31 CHARGER 4 page 32 0.89VP/1.8VP , : Sheet A B C D E 1 1 Voltage Rails Power Plane VIN B+ +CPU_CORE +0.75VS + VCCP , terminator VCCP switched power rail 1.5V switched power rail 1.5V power rail for DDR Graphic core power rail , (13) SLPIOVR# (13) (13) (8) (8) + VCCP (5,13,15,17,25,26,27) PLTRST# (5) (5) (5) (5) (5


Original
PDF PAV70 R1325 100k-ohm C1109, C1111, C1112, C1156 C1163 C1166, CustomLA-6421P SY8033BDBC AR8152 B201006 ALC271 LA-6222P UB6252NF RT8209BGQW ALC271X KB926QFE0
U35E

Abstract: intel g31 motherboard TPS2061IDGNR quanta foxconn g10 t60 PC87541 SI4914DY TOSHIBA M9 stac9200 modem
Text: FOR EMI REQUEST 3.MODIFY + VCCP POWER UP SEQUENCE 1.ADD PR138,PR139,PC134,PC135 FOR EMI REQUEST 2 , ,21) PDAT_SMB 3 Q26 SMBDT (9) (11,21) PCLK_SMB 3 Q27 +3V + VCCP REV:B MODIFY + VCCP FSB SETTING R385 R379 A R373 1K_4 R387 1K_4 10K_4 FSC FSB FSA R369 CPU 100 133 , _4 T126 DBR# Dothan 1 OF 3 + VCCP D D IERR# R213 56_4 200/F_4 CPUPWRGD R212 + VCCP , # ADS# ERROR SIGNALS C + VCCP + VCCP C R418 R420 56_4 2 R_THERMTRIP# R419 330_4 1 Q29 3


Original
PDF PAGE02. PAGE03. PAGE05. PAGE06. PAGE08. PAGE09. PAGE10. PAGE11. PAGE12. PAGE14. U35E intel g31 motherboard TPS2061IDGNR quanta foxconn g10 t60 PC87541 SI4914DY TOSHIBA M9 stac9200 modem
ba41-01882a gbm

Abstract: ICH7 amt 82801 g SCHEMATIC DIAGRAM c946 001 B34 SAMSUNG ELECTRONICS BA41 MT16 H1 cpu Yonah-2M EMC6N300 TP14995
Text: ) 0.9V_AUX ( TBD A ) P3.3V_LAN( TBD A ) VDC INV ( TBD A ) 1.05V CPU CORE 1.05V ( VCCP ) 1.5V 0.1 A , 1.05V (MCH CORE) 1.05V ( VCCP ) 1.5V 2.5V 3.3V 1.8V_AUX 4.8 A (TBD) *1.5V : 13.4 A (TBD) 2A Calistoga 1.3 , 3.3V 1.05V (ICH CORE) 1.05V ( VCCP ) 1.5V 3.3V 3.3V_AUX 5V 5V_AUX RTC_Battery 1.3 A (TBD) 0.4 A (TBD) 1.3 , .3V_AUX & P5V_AUX DDR2 POWER CPU VRM POWER 1.5V & VCCP POWER SWITCHED POWER POWER S/W, DMB & KEYBOARD CONN , ICH7-M B P1.5V EXPRESS CARD VCCA P1.5V YONAH-2M VCCP (1.05V) YONAH-2M 945GM ICH7-M


Original
PDF 945GM BA41-00602A/3A BA59-01851A A3212ELH/HED55XXU12 100nF BA59-01851A ba41-01882a gbm ICH7 amt 82801 g SCHEMATIC DIAGRAM c946 001 B34 SAMSUNG ELECTRONICS BA41 MT16 H1 cpu Yonah-2M EMC6N300 TP14995
max1532

Abstract: sc1411 SR2572 Sc19311 smd diode ab11 b34 PSR-280 RP60B W83L517 CMI9761A smd m6
Text: +1.8VSUS +3VSUS +5VSUS +0.9VSUS CPU_CORE +0.9V +VCCP + 1.5V +1.8V +2.5V +3V +5V +12V ON S0~S1 X X X X X X , 33_0402 2 33_0402 HCLK_CPU HCLK_CPUHCLK_MCH HCLK_MCH- CLK_EN- use to invert VCCP ok 2 2 10PF_0402 , 49.9_1%_0402 32 CLK_EN G If power-up w/ V>2.0V will enter to test mode FSC , FSB VCCP 2 VCCP 2 VCCP 2 PULL HIGH TO SET PIN35,36 TO HOST CLK 2 R326 10K_0402 1 VCC3 PULL LOW TO SET PIN17,18 , A20MFERRIGNNECPUPWRGD CPUSMI- Del R672 because no ITP CPUPWRGD TCK TDI TMS TRST- close to CPU VCCP TDI TMS


Original
PDF 4X133MHZ 15-F55-012000 33MHz 8100CL RJ45/Magnetics CARDBUS/1394 ENECB851 15-F55-010010 15-F55-010020 15-F55-010030 max1532 sc1411 SR2572 Sc19311 smd diode ab11 b34 PSR-280 RP60B W83L517 CMI9761A smd m6
marvell 88SA8040

Abstract: T43 88SA8040 88SA8040 compal LPC47N354 Dell 2222 sst39vf080-70-4c-ei Socket AM2 Compal Electronics 1368398-1
Text: +1.8VSUS State +1.5VSUS +2.5VRUN +1.8VRUN +1.5VRUN +VCC_CORE +VCCP + 15V S0 S1 S3 S5 S4/AC ON ON ON ON OFF , BCM4401 page 29 AC97 CODEC STAC9751 page 25 ATA100 1.5V/1.05V(+ VCCP ) page 43 RICHO R5C841 , _1.5V SUSPWROK_5V RUNPWROK +5VSUS AUDIO_AVDD_ON +3VSRC SUSPWROK_5V +VCC_CORE +1.5VSUS + VCCP , > CLK_PCIE_SATA# <21> CLK_PCIE_TV <37> CLK_PCIE_TV# <37> B + VCCP CK_SDATA B 2 Dothan-A 400MHz , + VCCP 10 52 CLK_ENABLE# CLKREF 1 R116 1 R112 1 R122 CK_14M_ICH 2 12.1_0402_1%~D CK_14M_SIO 2


Original
PDF LA-2171 marvell 88SA8040 T43 88SA8040 88SA8040 compal LPC47N354 Dell 2222 sst39vf080-70-4c-ei Socket AM2 Compal Electronics 1368398-1
Supplyframe Tracking Pixel