The Datasheet Archive

TSHA520I Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
LT 5203

Abstract: a5201
Text: ~IOOmA, tp=20ms , Type f TSHA 5200/5201 TSH A 5202/5203 Radiant Intensity [ TSHA520I ) TSH A 5201 TSH A


OCR Scan
PDF TSHA520. l5-Jul-96 LT 5203 a5201
Supplyframe Tracking Pixel