The Datasheet Archive

Top Results (6)

Part Manufacturer Description Datasheet Download Buy Part
P6KE15A-B Littelfuse Inc Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 12.8V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, DO-204AC, PLASTIC, DO-15, 2 PIN
P6KE15AE3/TR13 Microsemi Corporation Trans Voltage Suppressor Diode, 600W, 12.8V V(RWM), Unidirectional, 1 Element, Silicon, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, T-18, 2 PIN
P6KE15A-E3/54 Vishay Semiconductors DIODE 600 W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, DO-204AC, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, DO-15, 2 PIN, Transient Suppressor
P6KE15AHE3/54 Vishay Semiconductors DIODE 600 W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, DO-204AC, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, DO-15, 2 PIN, Transient Suppressor
P6KE15AHE3/73 Vishay Semiconductors TVS SGL UNI-DIR 12.8V 600W 2PIN DO-15 - Ammo Pack
P6KE15A-E3/73 Vishay Semiconductors DIODE 600 W, UNIDIRECTIONAL, SILICON, TVS DIODE, DO-204AC, PLASTIC, DO-15, 2 PIN, Transient Suppressor
SF Impression Pixel

Search Stock (80)

  You can filter table by choosing multiple options from dropdownShowing 60 results of 80
Part Manufacturer Supplier Stock Best Price Price Each Buy Part
P6KE15A STMicroelectronics Avnet 51,880 €0.08 €0.07
P6KE15A STMicroelectronics New Advantage Corporation 14,000 $0.50 $0.45
P6KE15A Littelfuse Inc Farnell element14 2,543 £0.32 £0.15
P6KE15A STMicroelectronics Avnet - $0.17 $0.15
P6KE15A ON Semiconductor Avnet - $0.44 $0.17
P6KE15A STMicroelectronics Newark element14 4,010 $0.45 $0.15
P6KE15A SPC Multicomp Newark element14 3,000 $0.08 $0.06
P6KE15A ON Semiconductor Newark element14 8,000 $0.11 $0.11
P6KE15A SPC Multicomp Newark element14 5,355 $0.44 $0.10
P6KE15A ON Semiconductor Newark element14 7,711 $0.09 $0.09
P6KE15A Littelfuse Inc Allied Electronics & Automation - $0.15 $0.15
P6KE15A STMicroelectronics Farnell element14 4,095 £0.29 £0.15
P6KE15A SPC Multicomp Farnell element14 3,053 £0.63 £0.18
P6KE15A ON Semiconductor Farnell element14 5,919 £0.32 £0.13
P6KE15A ON Semiconductor Future Electronics - $0.15 $0.14
P6KE15A Littelfuse Inc Future Electronics - $0.14 $0.12
P6KE15A STMicroelectronics Future Electronics - $0.17 $0.15
P6KE15A Littelfuse Inc element14 Asia-Pacific 2,483 $0.85 $0.18
P6KE15A Fairchild Semiconductor Corporation Rochester Electronics 8,051 $0.25 $0.21
P6KE15A ON Semiconductor Rochester Electronics 12,404 $0.25 $0.21
P6KE15A STMicroelectronics element14 Asia-Pacific 4,188 $0.69 $0.23
P6KE15A SPC Multicomp element14 Asia-Pacific 8,058 $0.33 $0.17
P6KE15A General Instrument Bristol Electronics 500 - -
P6KE15A Motorola Semiconductor Products Bristol Electronics 250 - -
P6KE15A ON Semiconductor Bristol Electronics 227 - -
P6KE15A Vishay Semiconductors Bristol Electronics 4,000 - -
P6KE15A STMicroelectronics Bristol Electronics 248 - -
P6KE15A STMicroelectronics RS Components 9,840 £0.21 £0.13
P6KE15A ON Semiconductor RS Components 1,025 £0.34 £0.20
P6KE15A STMicroelectronics RS Components 3,530 £0.28 £0.13
P6KE15A ON Semiconductor Avnet 12,000 $0.14 $0.13
P6KE15A ON Semiconductor element14 Asia-Pacific 4,541 $0.70 $0.20
P6KE15A Diotec Semiconductor AG TME Electronic Components 1,535 $0.12 $0.08
P6KE15A STMicroelectronics TME Electronic Components 1,281 $0.25 $0.09
P6KE15A Littelfuse Inc ComS.I.T. 4,000 - -
P6KE15A Littelfuse Inc element14 Asia-Pacific 677 $0.14 $0.14
P6KE15A Littelfuse Inc Chip1Stop 5,550 $0.28 $0.11
P6KE15A STMicroelectronics Chip1Stop 1,736 $0.20 $0.16
P6KE15A ON Semiconductor Chip1Stop 16,044 $0.13 $0.12
P6KE15A SMC Corporation of America Karl Kruse GmbH & Co KG 4,000 - -
P6KE15A ON Semiconductor Chip1Stop 1,034 $0.32 $0.21
P6KE15A A0G Taiwan Semiconductor Chip1Stop 1,500 $0.29 $0.17
P6KE15A R0 Taiwan Semiconductor Schukat electronic 2,950 €0.13 €0.05
P6KE15A R0 Taiwan Semiconductor RS Components 1,675 £0.12 £0.10
P6KE15A R0 Taiwan Semiconductor RS Components 6,800 £0.11 £0.10
P6KE15A-E3 Vishay Dale Allied Electronics & Automation - $0.22 $0.14
P6KE15A-E3/54 Vishay Intertechnologies Chip One Exchange 3,909 - -
P6KE15A-T Diodes Incorporated Future Electronics - $0.10 $0.09
P6KE15AE354 Vishay Intertechnologies ComS.I.T. 3,680 - -
P6KE15AG Littelfuse Inc Farnell element14 - £0.09 £0.04
P6KE15AG ON Semiconductor Rochester Electronics 22,173 $0.18 $0.15
P6KE15AG ON Semiconductor Allied Electronics & Automation - $0.34 $0.33
P6KE15AR0 TSC Electronics Ltd ComS.I.T. 3,500 - -
P6KE15ARLG ON Semiconductor ComS.I.T. 4,000 - -
P6KE15ARLG ON Semiconductor Allied Electronics & Automation - $0.11 $0.10
P6KE15ARLG ON Semiconductor Rochester Electronics 14,571 $0.13 $0.10
P6KE15AS TR Fagor Electrónica Rutronik 96,000 $0.18 $0.13
P6KE15AT/B PanJit Semiconductor Avnet 3,000 €0.17 €0.06
P6KE15ATR Fagor Electrónica ComS.I.T. 4,000 - -
P6KE15ATR SynSemi Inc Master Electronics 3,000 - -

No Results Found

Show More

P6KE15A datasheet (67)

Part Manufacturer Description Type PDF
P6KE15A Bytes 600 WATT PEAK POWER TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS Original PDF
P6KE15A Comchip Technology 600w Transient Voltage Suppressor Original PDF
P6KE15A DC Components TECHNICAL SPECIFICATIONS OF TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Original PDF
P6KE15A Diodes 600W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Original PDF
P6KE15A Diodes Short Form Selection Guide Original PDF
P6KE15A Diodes 600W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Original PDF
P6KE15A Diotec TVS Diode, Single, Unidirectional, 12.8V, 600W Min, DO-41, 2-Pin Original PDF
P6KE15A Diotec Unidirectional and bidirectional Transient Voltage Suppressor Diodes Original PDF
P6KE15A EIC Semiconductor TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Original PDF
P6KE15A Fairchild Semiconductor TVS - Diodes, Circuit Protection, TVS DIODE 12.8VWM 21.2VC DO15 Original PDF
P6KE15A Fairchild Semiconductor Transient Voltage Suppressor Original PDF
P6KE15A General Semiconductor TRANSZORB TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Original PDF
P6KE15A General Semiconductor GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR Original PDF
P6KE15A Leshan Radio Company 15 V, 1 mA, 600 W, transient voltage suppressor Original PDF
P6KE15A Lite-On Technology 12.8V, 28A glass passivated transient voltage suppressor Original PDF
P6KE15A Littelfuse TVS - Diodes, Circuit Protection, TVS DIODE 12.8VWM 21.2VC DO15 Original PDF
P6KE15A Littelfuse Silicon Avalanche Diodes - Silicon Avalanche Diodes Original PDF
P6KE15A MDE Semiconductor 10.00V 1mA 600W peak pulse power glass passivated junction transient voltage suppressor (TVS) diode. For bipolar applications Original PDF
P6KE15A Micro Commercial Components 600WATTS TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR 6.8 TO 440 VOLTS Original PDF
P6KE15A Motorola ZENER OVERVOLTAGE TRANSIENTSUPPRESSORS Original PDF

P6KE15A Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
1.5KE60A

Abstract: 1.5ke80 1.5KE28A 1N6275A 1.5KE 15A 1.5KE17A GENERAL INSTRUMENT 1.5KE200A,CA 1.5KE58A P6KE30A SA5.0A general instruments
Text: .2A,CA P4KA9.1A,CA Motorola Part Number P6KE10A,CA P6KE11A,CA P6KE12A,CA P6KE13A,CA P6KE15A ,CA , P6KE15A ,CA P6KE160A,CA P6KE160A,CA P6KE16A,CA P6KE170A,CA P6KE180A,CA P6KE18A,CA P6KE200A,CA , Number P6KE10A,CA P6KE11A,CA P6KE12A,CA P6KE13A,CA P6KE15A ,CA P6KE16A,CA P6KE18A,CA P6KE20A,CA , P6KE150A,CA P6KE15A ,CA P6KE160A,CA P6KE16A,CA P6KE170A,CA P6KE180A,CA P6KE18A,CA P6KE200A,CA , P6KE12A,CA P6KE130A,CA P6KE13A,CA P6KE150A,CA P6KE15A ,CA P6KE160A,CA P6KE16A,CA P6KE170A,CA


Original
PDF CR103/D DO-201 5KA10A 5KA11A 5KA12A 5KA13A 5KA15A 5KA16A 5KA18A 5KA20A 1.5KE60A 1.5ke80 1.5KE28A 1N6275A 1.5KE 15A 1.5KE17A GENERAL INSTRUMENT 1.5KE200A,CA 1.5KE58A P6KE30A SA5.0A general instruments
2011 - p6ke10a

Abstract: P6KE36A
Text: Unidirectional Bidirectional P6KE6V8A P6KE7V5A P6KE10A P6KE12A P6KE15A P6KE18A P6KE22A P6KE24A P6KE27A P6KE30A , Table 5. Marking Marking(1) P6KE6V8A P6KE7V5A P6KE10A P6KE12A P6KE15A P6KE18A P6KE22A P6KE24A P6KE27A , Unidirectional order code P6KE6V8A P6KE7V5A P6KE10A P6KE12A P6KE15A P6KE18A P6KE22A P6KE24A P6KE27A P6KE30A


Original
PDF DO-15 DO-204AC) p6ke10a P6KE36A
2012 - diode p6ke 220 ca

Abstract: p6ke220ca do-41 P6KE15CA P6KE36A
Text: P6KE7V5CA 10 6.4 7.13 P6KE10A P6KE10CA 1 8.55 P6KE12A P6KE12CA 0.5 P6KE15A , P6KE15A P6KE15A P6KE15CA P6KE15CA P6KE18A P6KE18A P6KE18CA P6KE18CA P6KE22A


Original
PDF DO-15 DO-204AC) diode p6ke 220 ca p6ke220ca do-41 P6KE15CA P6KE36A
2012 - P6KE220CA

Abstract: P6KE36A
Text: Unidirectional Bidirectional P6KE6V8A P6KE7V5A P6KE10A P6KE12A P6KE15A P6KE18A P6KE22A P6KE24A P6KE27A P6KE30A , Table 5. Marking Marking(1) P6KE6V8A P6KE7V5A P6KE10A P6KE12A P6KE15A P6KE18A P6KE22A P6KE24A P6KE27A , Unidirectional order code P6KE6V8A P6KE7V5A P6KE10A P6KE12A P6KE15A P6KE18A P6KE22A P6KE24A P6KE27A P6KE30A


Original
PDF DO-15 DO-204AC) P6KE220CA P6KE36A
2006 - P1.5KE SMCJ

Abstract: transistor 603 11f smd DALC TIP290 P1,5KE diode 1.5Se 24 m 9583 transistor axial 5KE56CA TISPA79R241 3A143
Text: -31 BZW06-33 BZW06-48 BZW06-273 BZW06-342 BZW06-376 P6KE6V8A P6KE7V5A P6KE15A P6KE18A P6KE27A


Original
PDF categori7/637 SGPROTE0406 P1.5KE SMCJ transistor 603 11f smd DALC TIP290 P1,5KE diode 1.5Se 24 m 9583 transistor axial 5KE56CA TISPA79R241 3A143
1.5CE20CA

Abstract: 1.5CE20A p6ke15ca P6KE12A P6KE-9.1A P6KE12CA P6KE11A P6KE-15A P6KE20A P6KE11CA
Text: P6KE13CA P6KE15A 1.5CE15A 15 P6KE15CA P6KE16A 1.5CE16A 16 P6KE16CA P6KE18A 1.5CE18A


Original
PDF DO-201 P6KE10A 5CE10A P6KE10CA 5CE10CA P6KE11A 5CE11A P6KE11CA P6KE12A 5CE12A 1.5CE20CA 1.5CE20A p6ke15ca P6KE12A P6KE-9.1A P6KE12CA P6KE11A P6KE-15A P6KE20A P6KE11CA
P6KE400A

Abstract: P6KE18A P6KE-33CA P6KE30A P6KE33A P6KE-15A UCl 21 P6KE39A P6KE36A P6KE200A
Text: www.i-t.su info@i-t.su òåë: (095) 785-48-05, 739-09-95 Çàùèòíûå äèîäû 0,6 êÂò ñåðèè P6KE Moùíîñòü Êîðïóñ Teìïåðàòóðà ïàéêè Êîä: P6KE6.8A P6KE15A P6KE18A P6KE30A P6KE33A P6KE36A P6KE39A P6KE47A P6KE68A P6KE200A P6KE400A P6KE440A P6KE6.8C P6KE6.8CA P6KE15CA P6KE33CA P6KE36CA P6KE39CA P6KE400CA IRM [ìêA] 1000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1000 1000 5 5 5 5 5 : 600 Âò/1 ìñ : DO15 : 350°C/3,5 ñ URM [Â] 5,8 12,8 15,3 25,6 28,2 30,8 33,3 40,2 58,0 171


Original
PDF P6KE15A P6KE18A P6KE30A P6KE33A P6KE36A P6KE39A P6KE47A P6KE68A P6KE200A P6KE400A P6KE400A P6KE18A P6KE-33CA P6KE30A P6KE33A P6KE-15A UCl 21 P6KE39A P6KE36A P6KE200A
P6KE120A

Abstract: P6KE100A 1.5CE39A 15Ce3 P6KE15CA P6KE150A p6ke30a P6KE33CA p6ke250a 1N6269A
Text: Transient voltage Suppressors (TVS) 600W Thru 1500W m DO-15 Case POWER DO-201 Case 1500W DO-2()1 600W DO-15 VBR 6.8 6.8 7.5 7.5 8.2 8.2 9.1 9.1 10 10 11 11 12 12 13 13 15 15 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 P6KE6.8A P6KE6.8CA P6KE7.5A P6KE7.5CA P6KE8.2A P6KE8.2CA P6KE9.1 A P6KE9.1CA P6KE10A P6KE10CA P6KE11A P6KE11CA P6KE12A P6KE12CA P6KE13A P6KE13CA P6KE15A P6KE15CA P6KE16A P6KE16CA P6KE18A P6KE18CA P6KE20A P6KE20CA P6KE22A P6KE22CA P6KE24A P6KE24CA 1.5CE6.8A 1.5CE6.8CA 1.5CE7.5A


OCR Scan
PDF DO-15 DO-201 DO-15 P6KE10A P6KE10CA P6KE11A P6KE11CA P6KE12A P6KE12CA P6KE13A P6KE120A P6KE100A 1.5CE39A 15Ce3 P6KE15CA P6KE150A p6ke30a P6KE33CA p6ke250a 1N6269A
2002 - P6KE10A

Abstract: No abstract text available
Text: P6KE6.8A P6KE7.5A P6KE8.2A P6KE9.1A P6KE10A P6KE11A P6KE12A P6KE13A P6KE15A P6KE16A P6KE18A P6KE20A , .2A P6KE9.1A P6KE10A P6KE11A P6KE12A P6KE13A P6KE15A P6KE16A P6KE18A P6KE20A P6KE22A P6KE24A P6KE27A P6KE30A


Original
PDF Surmetict-40 UL497B P6KE200A, P6KE10A
NTE4017B

Abstract: NTE977 IRF 707 NTE4001B NTE7400 NTE74C14 NTE955M P405W NTE997 NTE5402
Text: CRY — NTE5457 2.22 NTE — NTE74C14 2.39 NTE — OP271GP 7.20 ADI — P6KE15A 0.33 ONS 850 NTE5465 3.51 NTE — NTE74S288 3.91 NTE — OP275GP 2.71 ADI 797 P6KE15A 0.26 CRY — NTE548 11.20 NTE — NTE75188 2.30 NTE


Original
PDF NTE397 NTE5552 NTE859 OP27FP P6KE12CA NTE5457 NTE74C14 OP271GP P6KE15A NTE5465 NTE4017B NTE977 IRF 707 NTE4001B NTE7400 NTE955M P405W NTE997 NTE5402
2005 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: * P6KE6.8A, G P6KE7.5A, G P6KE8.2A P6KE9.1A, G P6KE10A, G P6KE11A, G P6KE12A, G P6KE13A, G P6KE15A , Device Marking P6KE6.8A P6KE7.5A P6KE8.2A P6KE9.1A P6KE10A P6KE11A P6KE12A P6KE13A P6KE15A P6KE16A


Original
PDF Surmetict-40
P6KE150A

Abstract: P6KE110A
Text: HYPERECTIFIER FAGOR 3 Unidirectional Breakdow n Voltage V 1BR) at IR The plastic m aterial carries U L recognition 94V-0. P6KE-A Series. 600 W ./l ms. expo. Plastic Case: DO-18. Outline: 2 Maximum R everse Leakage C urrent T ype Unidirectional P6KE6.8A P6KE7.5A P6KE8.2A P6KE9.1A P6KE10A P6KE11A P6KE12A P6KE13A P6KE15A P6KE16A P6KE18A P6KE20A P6KE22A P6KE24A P6KE27A P6KE30A P6KE33A P6KE36A P6KE39A P6KE43A P6KE47A P6KE51A P6KE56A P6KE62A P6KE68A P6KE75A P6KE82A P6KE91A P6KE100A P6KE110A P6KE120A


OCR Scan
PDF DO-18. P6KE10A P6KE11A P6KE12A P6KE13A P6KE15A P6KE16A P6KE18A P6KE20A P6KE22A P6KE150A P6KE110A
1997 - P6KE200A equivalent

Abstract: SICTE5 3A143 MR2835S equivalent ZP1400 ZZY-62 P6KE62CA P1.5KE440 BZW06-5V8 equivalent BR220-140 SICTE-8
Text: BZW04-70,B P6KE12A P6KE15A P6KE15A P6KE18A P6KE18A P6KE22A P6KE27A P6KE27A P6KE30A P6KE33A , SMBJ170A-TR SM6T6V8CA-TR SMBJ5.0A-TR SM6T200CA SMBJ170CA-TR SMTHBT200 1N5809 P6KE12A P6KE15A


Original
PDF 1SMA59 1SMB170AT3 SM6T200A SMBJ170A-TR 1SMB78CAT3 SM15T6V8A 1SMC78AT3 SM15T100A SMCJ78A-TR 0KE170A P6KE200A equivalent SICTE5 3A143 MR2835S equivalent ZP1400 ZZY-62 P6KE62CA P1.5KE440 BZW06-5V8 equivalent BR220-140 SICTE-8
2000 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: ) CrossReference Part No. P6KE6.8A P6KE7.5A P6KE8.2A P6KE9.1A P6KE10A P6KE11A P6KE12A P6KE13A P6KE15A


Original
PDF
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: .5A P6KE8.2A P6KE9.1A P6KE10A P6KE11A P6KE12A P6KE13A P6KE15A P6KE16A P6KE18A P6KE20A P6KE22A P6KE24A


OCR Scan
PDF P6KE200A P6KE200A
p6ke200a

Abstract: P6KE68A
Text: P6KE10A 8.55 10.0 11.0 P6KE11A 9.40 P6KE12A 10.20 12.0 P6KE13A 13.0 11.10 P6KE15A 12.80 15.0 P6KE16A 13.60


OCR Scan
PDF P6KE200A P6KE200A P6KE68A
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: .5A P6KE8.2A P6KE9.1A P6KE10A 11.0 P6KE11A 12.0 P6KE12A P6KE13A 13.0 P6KE15A 15.0 P6KE16A 16.0


OCR Scan
PDF P6KE200A P6KE200A
P6KE12A

Abstract: P6KE10C P6KE12 P6KE11CA P6KE11C P6KE11A P6KE11 P6KE10CA P6KE10A P6KE10
Text: P6KE13CA 11.1 12.4 13.7 1 5 18.2 33.0 0.081 P6KE15 P6KE15C 12.1 13.5 16.5 1 5 22.0 27.0 0.084 P6KE15A


OCR Scan
PDF P6KE10 P6KE33 P6KE33C P6KE33A P6KE33CA P6KE36 P6KE36C P6KE36A P6KE36CA P6KE39 P6KE12A P6KE10C P6KE12 P6KE11CA P6KE11C P6KE11A P6KE11 P6KE10CA P6KE10A
P6KE180A

Abstract: No abstract text available
Text: 200.0 P6KE6.8A P6KE7.5A P6KE8.2A P6KE9.1A P6KE10A P6KE11A P6KE12A P6KE13A P6KE15A P6KE16A


OCR Scan
PDF P6KE200A P6KE200A P6KE180A
P6KE200A

Abstract: p6ke180a Vishay P6KE200A P6KE30A diode P6KE15A P6KE150A P6KE6.8A thru P6KE200A P6KE10A p6ke68a P6KE6.8A
Text: 38.0 9.0 P6KE12A 10.20 12.0 16.7 5 36.0 10.0 P6KE13A 11.10 13.0 18.2 5 33.0 11.0 P6KE15A 12.80


OCR Scan
PDF P6KE200A P6KE200A DO-15 P6KE62A P6KE68A P6KE75A P6KE82A P6KE91A P6KE100A P6KE120A p6ke180a Vishay P6KE200A P6KE30A diode P6KE15A P6KE150A P6KE6.8A thru P6KE200A P6KE10A P6KE6.8A
2007 - P6KE200A,CA

Abstract: P6KE10A P6KE11A P6KE12A P6KE13A P6KE15A P6KE16A P6KE18A P6KE200CA
Text: 0.081 P6KE15A , P6KE16A, P6KE18A, P6KE20A, G G G G P6KE15A P6KE16A P6KE18A P6KE20A


Original
PDF Surmetict-40 P6KE200A,CA P6KE10A P6KE11A P6KE12A P6KE13A P6KE15A P6KE16A P6KE18A P6KE200CA
2012 - p6ke10a

Abstract: P6KE180A
Text: 16.5 1 1 1 22 27 P6KE15 P6KE15C P6KE15A P6KE15CA 12.8 14.3 15.8 1 1 1 21.2 28 P6KE15A P6KE15CA P6KE16 P6KE16C 12.9 14.4 17.6 1


Original
PDF E210467 2011/65/EU DO-15 MIL-STD-750, 2012-REV p6ke10a P6KE180A
2012 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: P6KE12 P6KE12A P6KE13 P6KE13A P6KE15 P6KE15A P6KE16 P6KE16A P6KE18 P6KE18A P6KE20 P6KE20A P6KE22 P6KE22A , P6KE12A P6KE13 P6KE13A P6KE15 P6KE15A P6KE16 P6KE16A P6KE18 P6KE18A P6KE20 P6KE20A P6KE22 P6KE22A P6KE24


Original
PDF E210467 2002/95/EC DO-15 MIL-STD-750, 2012-REV
2002 - P6KE22A

Abstract: P6KE18A P6KE16A P6KE15A P6KE13A P6KE12A P6KE11A P6KE10A P6KEXXXA P6KE200A,CA
Text: 16.7 18.2 41 38 36 33 0.073 0.075 0.078 0.081 P6KE15A P6KE16A P6KE18A P6KE20A P6KE15A P6KE16A P6KE18A P6KE20A 12.8 13.6 15.3 17.1 5 5 5 5 14.3 15.2 17.1 19


Original
PDF Surmetict-40 r14525 P6KE22A P6KE18A P6KE16A P6KE15A P6KE13A P6KE12A P6KE11A P6KE10A P6KEXXXA P6KE200A,CA
2001 - P6KE10A

Abstract: P6KE20A P6KE200CA P6KE18A P6KE16A P6KE15A P6KE13A P6KE12A P6KE11A P6KE22A
Text: 16.7 18.2 41 38 36 33 0.073 0.075 0.078 0.081 P6KE15A P6KE16A P6KE18A P6KE20A P6KE15A P6KE16A P6KE18A P6KE20A 12.8 13.6 15.3 17.1 5 5 5 5 14.3 15.2 17.1 19


Original
PDF Surmetict-40 r14525 P6KE10A P6KE20A P6KE200CA P6KE18A P6KE16A P6KE15A P6KE13A P6KE12A P6KE11A P6KE22A
Supplyframe Tracking Pixel