The Datasheet Archive

Top Results (6)

Part Manufacturer Description Datasheet Download Buy Part
TPS60125PWPRG4 Texas Instruments 0.2A SWITCHED CAPACITOR REGULATOR, 450kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO20, GREEN, PLASTIC, HTSSOP-20
TPPM0125DBV Texas Instruments 150-mA Low Dropout Regulator with POK 5-SOT-23 0 to 70
LM20125MH/NOPB Texas Instruments 2.95-5.5V, 5A, Current Mode Synchronous Buck Regulator with Optional Automotive Grade 16-HTSSOP -40 to 125
LM20125MHX/NOPB Texas Instruments 2.95-5.5V, 5A, Current Mode Synchronous Buck Regulator with Optional Automotive Grade 16-HTSSOP -40 to 125
TPS60125PWPG4 Texas Instruments Regulated 3.0-V High Efficiency Charge Pump With Power Good Indicator 20-HTSSOP -40 to 85
TPS60125PWPR Texas Instruments 0.2A SWITCHED CAPACITOR REGULATOR, 450kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO20, GREEN, PLASTIC, HTSSOP-20
SF Impression Pixel

Search Stock (1)

  You can filter table by choosing multiple options from dropdownShowing 1 results of 1
Part Manufacturer Supplier Stock Best Price Price Each Buy Part
P1D-S040MS-0125 Parker Hannifin Corp RS Components 1 £98.77 £98.77

No Results Found

P1D-S040MS-0125 Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
2014 - TRACTION MOTOR GE 763

Abstract: TRACTION MOTOR GE 764 SA01-FE-3092-3 FLOW ELEMENT PDE2669TCUK 3EV290V20 VGd15 parker Bus Bar torque value table for metric bolts
Text: No file text available


Original
PDF PDE2600PNUK application987 PDE2600PNUK TRACTION MOTOR GE 763 TRACTION MOTOR GE 764 SA01-FE-3092-3 FLOW ELEMENT PDE2669TCUK 3EV290V20 VGd15 parker Bus Bar torque value table for metric bolts
2006 - tdc686

Abstract: tdc capacitor
Text: WVdc; 13 Vdc Surge @ 85 ºC 7 WVdc; 9 Vdc Surge @ 125 ºC 3.3 TDC335*006NSE-F E 0.125 0.5 5 2.2 TDC225*010NSE-F E 0.125 0.5 5 3.9 TDC395*006NSE-F E 0.125 0.5 5 2.7 TDC275*010NSE-F E 0.125 0.5 5 4.7 TDC475*006NSE-F E 0.125 0.5 5 3.3 TDC335*010NSE-F E 0.125 0.5 5 5.6 TDC565*006NSE-F E 0.125 0.5 5 3.9 TDC395*010NSE-F E 0.125 0.5 5 6.8 TDC685*006NSE-F E 0.125 0.5


Original
PDF UL94VO tdc686 tdc capacitor
2005 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: Surge @ 125 ºC E 0.125 0.5 5 TDC335*006NSE E 0.125 0.5 5 TDC395*006NSE E 0.125 0.5 5 TDC475*006NSE E 0.125 0.5 5 TDC565*006NSE E 0.125 0.5 5 TDC685*006NSE E 0.125 0.5 6 TDC825*006NSE E 0.125 0.5 6 TDC106*006NSE E 0.125 0.6 6 TDC126*006NSE F 0.125 0.7 6 TDC156*006NSF F 0.125 0.9 6 TDC186*006NSF F 0.125 1.1 6 TDC226*006NSF F 0.125 1.3 6 TDC276*006NSF F 0.125 1.6 6 TDC336*006NSF F 0.125 1.9 6 TDC396*006NSF F 0.125 2.3 6 TDC476*006NSF F 0.125 2.7 6 TDC566*006NSF F 0.125 3.3 6 TDC686*006NSF F 0.125 3.9 8 TDC826


Original
PDF UL94VO TDC186 050WSG TDC226 050WSG
2013 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: Vdc Surge @ 125 ºC 3.3 TDC335*006NSE-F E 0.125 0.5 5 2.2 TDC225*010NSE-F E 0.125 0.5 5 3.9 TDC395*006NSE-F E 0.125 0.5 5 2.7 TDC275*010NSE-F E 0.125 0.5 5 4.7 TDC475*006NSE-F E 0.125 0.5 5 3.3 TDC335*010NSE-F E 0.125 0.5 5 5.6 TDC565*006NSE-F E 0.125 0.5 5 3.9 TDC395*010NSE-F E 0.125 0.5 5 6.8 TDC685*006NSE-F E 0.125 0.5 5 4.7 TDC475*010NSE-F E


Original
PDF UL94VO
CRG1206F33R

Abstract: CSR-1-18-5.0-4
Text: 270K 330K 390K 470K 560K 680K Watts 0.1 0.1 0.1 0.1 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 , 150K 180K 220K 270K 330K 390K 470K 560K 680K 820K 1M Watts 0.125 0.125 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25


Original
PDF
KMS1A402104K

Abstract: KMS1A302103K KMS1A103103K KMS1A102104K KMS1A302254K KMS1A802253K KMS1A103253K KMS1A502104K KMS1A402503K 8000 Series
Text: 0.200 0.250 0.260 0.340 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.094 0.094 0.125 0.125 0.125 , 2.150 0.180 0.200 0.250 0.260 0.340 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.094 0.094 0.125 0.125 0.125 KMS1A302103K KMS1A302253K KMS1A302503K KMS1A302104K KMS1A302254K KMS1A302504K -R , 0.240 0.280 0.340 0.380 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.094 0.094 0.125 0.125 0.125 0.125 KMS1A402103K KMS1A402253K KMS1A402503K KMS1A402104K KMS1A402254K -R -R -R -R


Original
PDF DS0001 10kvdc AS9100 1-877-RELY-CEI KMS1A402104K KMS1A302103K KMS1A103103K KMS1A102104K KMS1A302254K KMS1A802253K KMS1A103253K KMS1A502104K KMS1A402503K 8000 Series
AK84DS1400-PLCC

Abstract: AK16D300-HSOP AK16D300-WSO AK16D300-NSO AK14D300-HSOP AK14D300-WSO AK14D300-NSO AK08DS300-SOSPA AK08D300-HSOP AK08D300-WSO
Text: . AK08D300-NSO 8 PIN SOIC TO DIP 0.400" 0.250" 0.400" 0.050" 0.300" 0.080" 0.125 " 0.100" No , " 0.080" 0.125 " 0.125 " 0.100" 0.100" AK14D300-NSO AK08DS300-SOSPA 8 PIN PROGRAMMING , " 0.400" 0.050" 0.320" 0.250" 0.400" 0.050" 0.300" 0.300" 0.080" 0.080" 0.125 " 0.125 " 0.100" 0.100" PAGE 2 ACCUTEKMICRO.COM 6/2012(SPD-02) AK14D300-WSO AK14D300-HSOP , " 0.600" 0.445" 0.300" 0.300" 0.080" 0.125 " 0.080" 0.125 " 0.100" 0.100" AK16D300-WSO


Original
PDF SPD-10) AK68D1200-PLCC AK68DS1200-PLCC AK84D1400-PLCC AK84DS1400-PLCC SPD-11) AK84DS1400-PLCC AK16D300-HSOP AK16D300-WSO AK16D300-NSO AK14D300-HSOP AK14D300-WSO AK14D300-NSO AK08DS300-SOSPA AK08D300-HSOP AK08D300-WSO
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: TDC335*006NSE-F E 0.125 0.5 5 2.2 TDC225*010NSE-F E 0.125 0.5 5 3.9 TDC395*006NSE-F E 0.125 0.5 5 2.7 TDC275*010NSE-F E 0.125 0.5 5 4.7 TDC475*006NSE-F E 0.125 0.5 5 3.3 TDC335*010NSE-F E 0.125 0.5 5 5.6 TDC565*006NSE-F E 0.125 0.5 5 3.9 TDC395*010NSE-F E 0.125 0.5 5 6.8 TDC685*006NSE-F E 0.125 0.5 5 4.7 TDC475*010NSE-F E 0.125 0.5 5 8.2


Original
PDF UL94VO
2006 - TDC225

Abstract: tdc capacitor
Text: 0.125 0.5 5 2.2 TDC225*010NSE E 0.125 0.5 5 3.9 TDC395*006NSE E 0.125 0.5 5 2.7 TDC275*010NSE E 0.125 0.5 5 4.7 TDC475*006NSE E 0.125 0.5 5 3.3 TDC335*010NSE E 0.125 0.5 5 TDC395*010NSE E 0.125 0.5 5 5.6 TDC565*006NSE E 0.125 0.5 5 3.9 6.8 TDC685*006NSE E 0.125 0.5 5 4.7 TDC475*010NSE E 0.125 0.5 5 8.2 TDC825*006NSE E


Original
PDF UL94VO TDC225 tdc capacitor
2011 - KMS1A402104K

Abstract: KMS1A302254K KMS1A103253K KMS1A202104K
Text: 0.340 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.094 0.094 0.125 0.125 0.125 KMS1A202503K , 0.200 0.250 0.260 0.340 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.094 0.094 0.125 0.125 0.125 , 3.312 0.860 1.050 1.250 1.470 1.870 2.250 0.180 0.210 0.240 0.280 0.340 0.380 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.094 0.094 0.125 0.125 0.125 0.125 KMS1A402103K , 0.245 0.250 0.285 0.380 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.094 0.125 0.125 0.125 0.125


Original
PDF DS0001 10kvdc -65oC, 125oC, AS9100 KMS1A402104K KMS1A302254K KMS1A103253K KMS1A202104K
LT1083CT

Abstract: VC7815 VC7805 VC7827 VC7809 LM317T VC7806 vc7824 VC7820 LM337T
Text: Ñòàáèëèçàòîð 2.5 5 ÒCP, °Ñ Òèï êîðïóñà 0÷+125 * 4 0÷+125 * 2 TO220 AB 0÷+125 * ÊÐ1195ÅÍ2Á ôèêñèðîâàííîãî 2.5 5 4 0÷+125 * ÊÐ1195ÅÍ2Â íàïðÿæåíèÿ 2.5 7.5 2 0÷+125 * TO- ÊÐ1195ÅÍ2Ã ïîëîæèòåëüíîé 2.5 7.5 4 0÷+125 * 220 AB ÊÐ1195ÅÍ2Ä ïîëÿðíîñòè 2.5 3 2 0÷+125 * 2.5 3 4 0÷+125 * ÊÐ1195ÅÍ2Å ÊÐ1195ÅÍ3À LT1084CT-3.3 Ñòàáèëèçàòîð 3.3 5 2 0÷+125 * ÊÐ1195ÅÍ3Á LT1084CT-3.3 ôèêñèðîâàííîãî 3.3 5 4


Original
PDF LT1084CT LT1083CT LT1084CT-3 VC7827 VC7820 VC7824 LM317T LM337T LT1083CT VC7815 VC7805 VC7827 VC7809 LM317T VC7806 vc7824 VC7820 LM337T
2010 - 2N2560

Abstract: MT27 2N2553 2N1041 MT28 2N1043 2n1040 2N1042
Text: rnA - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 -SO -30 , 60 60 60 60 60 60 60 60 60 VCB -20 -30 -40 -50 -20 -30 -40 1.-50 -20 -30 -40 -50 (ItA) - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 - 0.125 . COU[CTOR


Original
PDF 2N1038 2N1039 2N1040 2N1041 2N2552 2N2553 2N2554 2N2555 2N2556 2N2557 2N2560 MT27 MT28 2N1043 2N1042
AK28D300-QSOP

Abstract: AK28D300-SOJ AK28D300-TSOP AK28D-LLP DA10 DA11A 28-pin SOJ SRAM clcc 28 socket
Text: " 1.400" 0.125 " 0.125 " 0.100" 0.100" AK28D300-SSOP.8mm AK28D300-QSOP 28 PIN SSOP , " 0.125 " 0.125 " 0.100" 0.100" AK28D300-SOJ AK28D300-SOIC 28 PIN SOJ TO .300" DIP 28 , " 0.110" 0.125 " 0.110" 0.125 " 0.100" 0.100" PAGE 10 ACCUTEKMICRO.COM 03/2005(DA10 , " AK28D600-QSOP 0.315" 0.165" 0.600" 0.385" 0.080" 0.125 " 0.125 " 0.100" 0.100 , " 0.125 " 0.100" AK28DW600-PLCC AK28DS600-PLCC (with PLCC Socket included) 28 PIN PLCC TO DIP


Original
PDF AK68128-512-D32 AK32D300-S0J AK32D400-SOJ AK32DS600-PLCC AK32DW600-PLCC AK28D300-QSOP AK28D300-SOJ AK28D300-TSOP AK28D-LLP DA10 DA11A 28-pin SOJ SRAM clcc 28 socket
ABB S201

Abstract: ABB STOTZ-KONTAKT S 212 IEC 60898 category C IEC 60947-2 ABB 2CDS271217R0277 IEC 60898 category S201 2CDV271217R0518 2CDS271217R0377 IEC60898
Text: . unit pc's S201 DC-K 1 2CDS271217R0217 0.125 10 S201 DC-K 1.6 2CDS271217R0257 0.125 10 2 S201 DC-K 2 2CDS271217R0277 0.125 10 3 S201 DC-K 3 2CDS271217R0317 0.125 10 4 S201 DC-K 4 2CDS271217R0337 0.125 10 6 S201 DC-K 6 2CDS271217R0377 0.125 10 8 S201 DC-K 8 2CDS271217R0407 0.125 10 10 S201 DC-K 10 2CDS271217R0427 0.125 10 13 S201 DC-K 13 2CDS271217R0447 0.125 10 UBmax 16 S201 DC-K


Original
PDF 2CDV271217R0338 2CDV271217R0378 2CDV271217R0408 2CDV271217R0428 DC-Z16 2CDV271217R0468 2CDV271217R0488 2CDV271217R0518 D0201 F0003 ABB S201 ABB STOTZ-KONTAKT S 212 IEC 60898 category C IEC 60947-2 ABB 2CDS271217R0277 IEC 60898 category S201 2CDV271217R0518 2CDS271217R0377 IEC60898
1998 - LT737

Abstract: lt7336 LT7328 LT736 resistance 4K7
Text: 1206 Size LT731502BTExxxG 150 100 E24 2K 51K 2 0.125 75 150 0.32 LT732502BTExxxG 250 100 E24 2K 51K 2 0.125 75 150 0.32 LT733502BTExxxG 350 100 E24 2K 51K 2 0.125 75 150 0.32 LT734502BTExxxG 450 100 E24 2K 51K 2 0.125 75 150 0.32 LT735002BTExxxG 500 100 E24 2K 51K 2 0.125 75 150 0.32 LT736002BTExxxG 600 150 E24 1K 43K 5 0.125 75 150 0.32 LT737002BTExxxG 700 150 E24 1K 43K 5 0.125 75 150 0.32 LT738002BTExxxG 800 150 E24 1K 43K 5 0.125 75 150 0.32 LT739002BTExxxG 900 150 E24 1K 43K 5 0.125 75 150 0.32


Original
PDF LT731502ATExxxG LT732502ATExxxG LT733502ATExxxG LT734502ATExxxG LT735002ATExxxG LT736002ATExxxG LT7342002BTExxxG LT7345002BTExxxG 178mm LT737 lt7336 LT7328 LT736 resistance 4K7
28-pin SOJ SRAM

Abstract: clcc 32 socket 28-pin SOJ SRAM 512k TSOP dip adapter AK28D300-SOJ AK28D300-TSOP AK28D300-QSOP DA10 DIP600 AK28D-LLP
Text: " 1.400" 0.125 " 0.125 " 0.100" 0.100" AK28D300-SSOP.8mm AK28D300-QSOP 28 PIN SSOP , " 0.125 " 0.125 " 0.100" 0.100" AK28D300-SOJ AK28D300-SOIC 28 PIN SOJ TO .300" DIP 28 , " 0.300" 0.300" 0.110" 0.125 " 0.110" 0.125 " 0.100" 0.100" PAGE 10 ACCUTEKMICRO.COM 03/2005 , 0.600" AK28D600-QSOP 0.315" 0.165" 0.600" 0.385" 0.080" 0.125 " 0.125 " 0.100 , " 0.600" 0.080" 0.125 " 0.100" AK28DW600-PLCC AK28DS600-PLCC (with PLCC Socket included


Original
PDF AK68128-512-D32 AK32D300-S0J AK32D400-SOJ AK32DS600-PLCC AK32DW600-PLCC 28-pin SOJ SRAM clcc 32 socket 28-pin SOJ SRAM 512k TSOP dip adapter AK28D300-SOJ AK28D300-TSOP AK28D300-QSOP DA10 DIP600 AK28D-LLP
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: . AK08D300-NSO 8 PIN SOIC TO DIP 0.400" 0.250" 0.400" 0.050" 0.300" 0.080" 0.125 " 0.100" No , " 0.080" 0.125 " 0.125 " 0.100" 0.100" AK14D300-NSO AK08DS300-SOSPA 8 PIN PROGRAMMING , " 0.400" 0.050" 0.320" 0.080" 0.125 " 0.100" 0.250" 0.400" 0.050" 0.300" 0.300" 0.080" 0.125 " 0.100" PAGE 2 ACCUTEKMICRO.COM 6/2012(SPD-02) AK14D300-WSO AK14D300-HSOP , " 0.600" 0.445" 0.300" 0.300" 0.080" 0.125 " 0.080" 0.125 " 0.100" 0.100" AK16D300-WSO


Original
PDF SPD-10) AK68D1200-PLCC AK68DS1200-PLCC AK84D1400-PLCC AK84DS1400-PLCC SPD-11)
28-pin SOJ SRAM

Abstract: DA11A
Text: 1.400" 0.020"(0.5mm) 0.400" 0.400" 0.126"(3.8mm) 0.65mm (.0256") 0.300" 0.080" 0.125 " 1.400" 0.165" 0.385" 0.110" 0.125 " 0.300" 0.100" 0.100" AK28D300-QSOP 28 PIN QSOP 0.025" PITCH TO , " 0.165" 0.385" 0.110" 0.125 " 0.300" 0.165" 0.385" 0.110" 0.125 " .8mm (.0315") 0.300" 0.100 , DIP 1.400" 0.440" 0.140" 0.050" 0.300" 0.300" 0.110" 0.125 " 0.110" 0.125 " 0.100" 0.100 , AK28D600-QSOP 0.600" 28 PIN TSOP 0.315" 0.165" 0.385" 0.080" 0.125 " 0.600" 0.125 " 0.100" 0.100


Original
PDF AK32DW600-PLCC AK32DS600-PLCC 28-pin SOJ SRAM DA11A
AK18D300-NWSO

Abstract: AK16D300-WSO SOIC Package 18-Pin Surface Mount AK16D300-QSOP AK16D300-NSO AK20DS300-PLCC AK16D-LLP4X4 AK16D300-QFN5X5 AK24D300-TSOP AK16D300-TSOP
Text: ) 0.300" 0.155" 0.400" 0.235" 0.087" (2.2mm) 0.8mm (0.0315") 0.300" 0.080" 0.125 , " .65mm (.0256") 0.385" 0.110" 0.300" 0.110" 0.125 " 0.125 " 0.100" 0.100 , " 0.080" 0.125 " 0.125 " 0.100" 0.100" PAGE 6 ACCUTEKMICRO.COM 03/2005(DA06) AK16D300-HSOP , " 0.050" 0.600" 0.447" 0.300" 0.300" 0.080" 0.080" 0.125 " 0.125 " 0.100" 0.100 , " 0.125 " 0.125 " 0.100" 0.100" AK18D300-NSO AK18D300-NWSO 18 PIN NARROW SOIC TO DIP 18


Original
PDF Accutek00" AK24D300-SSOP AK24D300-QSOP 635mm) AK24D300-SOJ AK24D300-SOIC AK18D300-NWSO AK16D300-WSO SOIC Package 18-Pin Surface Mount AK16D300-QSOP AK16D300-NSO AK20DS300-PLCC AK16D-LLP4X4 AK16D300-QFN5X5 AK24D300-TSOP AK16D300-TSOP
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: ) 0.500" 0.218" 0.400" 0.329" 0.070" 0.125 " 0.100" No job is too large or too small , " 0.070" 0.125 " 0.100" AK32D300-S0J AK32D300-SRAM 32 PIN SOJ TO .300" DIP 32 PIN SRAM SOJ , " 0.300" 0.110" 0.125 " 0.300" 0.110" 0.125 " 0.100" 0.100" PAGE 23 ACCUTEKMICRO.COM 1 , " 0.050" 0.400" 0.400" 0.080" 0.080" 0.125 " 0.125 " 0.100" 0.100" AK32D600-SOIC-G , " 0.584" 0.349" 0.050" 0.050" 0.201" 0.700" 0.250" 0.600" 0.550" 0.620" 0.125


Original
PDF AK32D600-QFN/MLP 6MM-32 7MM-32 AK32D600-QFN DA26A)
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: ) 0.500" 0.218" 0.400" 0.329" 0.070" 0.125 " 0.100" No job is too large or too small , " 0.070" 0.125 " 0.100" AK32D300-S0J AK32D300-SRAM 32 PIN SOJ TO .300" DIP 32 PIN SRAM SOJ , " 0.050" 0.300" 0.110" 0.125 " 0.300" 0.110" 0.125 " 0.100" 0.100" PAGE 23 , " 0.050" 0.400" 0.400" 0.080" 0.080" 0.125 " 0.125 " 0.100" 0.100" AK32D600-SOIC-G , " 0.584" 0.349" 0.050" 0.050" 0.201" 0.700" 0.250" 0.600" 0.550" 0.620" 0.125


Original
PDF AK32D600-QFN/MLP 6MM-32 7MM-32 AK32D600-QFN DA26A)
MP1500

Abstract: m2703 561-M2653
Text: 0.312±.015 0.062 0.312±.015 0.062 0.375±.015 0.062 0.375±.015 0.125 0.468±.015 0.125 0.468±.015 0.125 0.531±.015 0.125 0.578±.015 0.125 0.578±.015 0.125 0.656±.015 0.125 0.718±.015 0.125 0.718±.015 0.125 0.922±.015 0.125 0.922±.015 0.125 1.016±.015 0.125 1.016±.015 0.125 1.203±.015 0.125 1.672±.015 0.125 1.925±.015 0.125 2.140±.015 0.062 0.250±.015 0.062 0.250±.015 Dimensions: in. Thickness (C) 0.234±.015


Original
PDF 561-M2600 561-M2603 561-M2603W 561-62MP0312 561-62MP0312W 561-M2 EPD-200758 MP1500 m2703 561-M2653
SR-4 STRAIN GAGES

Abstract: vishay sr4 BLH sr-4 BLH, SR4 FAE-03W-12SX fAE06 FAE-25-100SX FAE-12-35SX BLH transducer Strain Gages
Text: 0.250/6.35 0.250/6.35 0.235/5.97 0.125 /3.18 0.125 /3.18 0.125 /3.18 0.350/8.89 0.350/8.89 0.425/10.79 0.180/4.57 0.180/4.57 0.185/4.70 0.125 /3.18 0.548/13.92 0.250/6.35 120 ± 0.2 FAE-25-12SX 0.125 /3.18 0.548/13.92 0.250/6.35 350 ± 0.5 FAE-25-35SX 0.175/4.44 0.710/18.03 0.465/11.81 1000 ± 2 FAE , 0.122/3.10 0.125 /3.18 0.062/1.57 0.062/1.57 0.190/4.38 0.190/4.38 0.130/3.30 0.130/3.30 0.125 /3.18 0.125 /3.18 0.062/1.57 0.062/1.57 0.364/9.25 0.375/9.53 0.308/7.82 0.308/7.82 Wide


Original
PDF FAET-12A-12SX FAET-12A-35SX FAE-12S-12SX FAE-12S-35SX FAE-06S-12SX FAE-06S-35SX FAER-25B-12SX FAER-25B-35SX FAER-12B-12SX FAER-12B-35SX SR-4 STRAIN GAGES vishay sr4 BLH sr-4 BLH, SR4 FAE-03W-12SX fAE06 FAE-25-100SX FAE-12-35SX BLH transducer Strain Gages
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: C mm In D Ref. mm Bulk Pack Qty. 0.125 0.250 0.375 0.500 0.562 0.750 3.2 , Holding Ø C Figure In mm In 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 4 4 5 5 5 3 3 3 0.125 0.187 0.250 0.125 0.187 0.250 0.125 0.187 0.250 0.125 0.187 0.250 0.125 0.187 0.250 0.125 , 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125 0.125


Original
PDF KKU-12-RT
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: " 0.050" 0.140" 0.300" 0.110" 0.125 " 0.100" No job is too large or too small. AK20D300-HSOP , " 0.050" 0.600" 0.446" 0.300" 0.300" 0.080" 0.080" 0.125 " 0.125 " 0.100" 0.100 , " 0.400" 0.350" 0.385" 0.079" 0.110" 0.125 " 0.125 " 0.100" 0.100" PAGE 14 , " 0.65mm (.0256") 0.400" 0.300" 0.165" 0.385" 0.385" 0.110" 0.110" 0.125 " 0.125 , " 0.110" 0.125 " 0.300" 0.110" 0.125 " 0.100" 0.100" AK20D300-PLCC-A AK20D300-PLCC-R 20


Original
PDF Accu177" 635mm) AK24D600-QFN/MLP AK24D400-QFN/MLP 4MM-24 5MM-24 AK24D300-LLP
Supplyframe Tracking Pixel