The Datasheet Archive

K155LA3 Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
K561LN2

Abstract: K561LA7 K176LA7 MC14520A K155LA3 K561TM2 K155ID3 TA5971 K561LE5 K155ID1
Text: Èíslicové IO Pozor, v názvech sovìtských obvodù je pouzit fonetický pøepis ruských písmen. Obvody oznaèené * mají jiné pouzdro, ostatní jsou pøímé ekvivalenty. K155AG4 K155ID1 K155ID3 K155ID4 K155ID7 K155IE10 K155IE2 K155IE4 K155IE5 K155IE6 K155IE7 K155IE8 K155IE9 K155IK1 K155IP2 K155IP3 K155IP4 K155IR1 K155IR13 K155IR15 K155IR35 K155KP7 K155LA1 K155LA10 K155LA12 K155LA13 K155LA18 K155LA2 K155LA22 K155LA3 K155LA4 K155LE5 K155LI1 K155LI5 K155LL1 K155LL2 K155LN1 K155LN10 K155LN2


Original
PDF K155AG4 K155ID1 K155ID3 K155ID4 K155ID7 K155IE10 K155IE2 K155IE4 K155IE5 K155IE6 K561LN2 K561LA7 K176LA7 MC14520A K155LA3 K561TM2 K155ID3 TA5971 K561LE5 K155ID1
K155LE1

Abstract: K155LA8 K155AG3 K155LA3 K155LP5 K155AG1 K155TM2 k155tl2 K155KP2 K155TL1
Text: Table of Equivalent TTL-IC Values [This table is reprinted from the December 1985 RadioAmater, the journal of the Yugoslavia Amateur Radio Society.—Ed.] TEXAS NATIONAL INSTR FAIRCHILD PHILIPS SIEMENS SEMICOND NEC RFT USSR SN7400N F9N00PC FJH131 FLH101 DM8000N ftPB201 D110C K155LA3 SN7401N F9N01PC FJH231 FLH201 DM8001N ¿tPB215 K155LA8 SN7402N F9N02PC FJH221 FLH191 DM8002N /tPB232 K155LE1 SN7403N F9N03PC FJH291 FLH291 DM8003N D103C SN7404N F9N04PC FJH241 FLH211 DM8004N /tPB235 K155LN1 SN7405N


OCR Scan
PDF SN7400N F9N00PC FJH131 FLH101 DM8000N ftPB201 D110C K155LA3 SN7401N F9N01PC K155LE1 K155LA8 K155AG3 K155LP5 K155AG1 K155TM2 k155tl2 K155KP2 K155TL1
Supplyframe Tracking Pixel