The Datasheet Archive

JTBC455C Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
JTBC455C24

Abstract: TA8104 TA31145 discriminator 455kHz CXA1184M TA31143 4475K mc3371 Chequers Electronic 455KHz
Text: / JTBC455C49 ±4.0KHz Min. 360±50mV 2.5% Max. MC3357 3.0 4.2 0.6 1.0 JTBM/ JTBC455C50 , 1.15±0.2 3.7±0.2 Electrical Specifications of JTBM / JTBC Part Number JTBM/ JTBC455C2 Nominal , % TA8104 JTBM/ JTBC455C3 455±1.5KHz 46±5.0KHz 70 Max. 550pF±20% CXA1184M 2.5 4.2 1.0 1.0 JTBM/ JTBC455C25 465±1.5KHz 45±4.0KHz 300 Max. 135pF±20% CXA1484 3.0 , ) Recommended IC Dimensions (Tolerance: ±0.3mm) A B C D JTBM/ JTBC455C7 ±4.0KHz Min. 340±60mV


Original
PDF 2002/95/EC JTBM/JTBC455C2 140pF TA8104 JTBM/JTBC455C54 455KHz) TA3114D 450KHz 455KHz JTBC455C24 TA8104 TA31145 discriminator 455kHz CXA1184M TA31143 4475K mc3371 Chequers Electronic 455KHz
2011 - JTBC455C24

Abstract: JTBC455C ICMC3357 mc3357
Text: 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 Part Number JTBM/ JTBC455C7 JTBM/ JTBC455C16 JTBM/ JTBC455C18 JTBM/ JTBC455C24 JTBM/ JTBC455C28 JTBM/ JTBC455C32 JTBM/ JTBC455C34 JTBM/ JTBC455C40 JTBM/ JTBC455C47 JTBM/ JTBC455C49 JTBM/ JTBC455C50 Distortion (at455kHz) 3.0% max. 2.0% max. 2.0% max. 2.0% max. 2.5 , OF JTBM / JTBC Part Number JTBM/ JTBC455C2 JTBM/ JTBC455C3 JTBM/ JTBC455C25 Nominal Anti-Resonant , JTBM/ JTBC455C54 JTBM / JTBC parts are available at 450kHz or 455kHz EUROQUARTZ LIMITED Blacknell


Original
PDF JTBM/JTBC455C2 JTBM/JTBC455C3 JTBM/JTBC455C25 140pF 550pF 135pF TA8104 CXA1184M CXA1484 455kHz) JTBC455C24 JTBC455C ICMC3357 mc3357
Supplyframe Tracking Pixel