The Datasheet Archive

Top Results (3)

Part ECAD Model Manufacturer Description Datasheet Download Buy Part
SN74F112DE4 SN74F112DE4 ECAD Model Texas Instruments F/FAST SERIES, DUAL NEGATIVE EDGE TRIGGERED J-K FLIP-FLOP, COMPLEMENTARY OUTPUT, PDSO16, PLASTIC, SO-14
SN75112DE4 SN75112DE4 ECAD Model Texas Instruments DUAL LINE DRIVER, PDSO14, GREEN, PLASTIC, SOIC-14
SN74HC112DE4 SN74HC112DE4 ECAD Model Texas Instruments Dual J-K Negative-Edge-Triggered Flip-Flops With Clear and Preset 16-SOIC -40 to 85

AM99C88-12DE datasheet (4)

Part ECAD Model Manufacturer Description Type PDF
AM99C88-12DE AM99C88-12DE ECAD Model Advanced Micro Devices 8K x 8 CMOS Static Random-Access Memory Scan PDF
AM99C88-12DE AM99C88-12DE ECAD Model Advanced Micro Devices 8K x 8 CMOS Static RAM Scan PDF
AM99C88-12DEB AM99C88-12DEB ECAD Model Advanced Micro Devices 8K x 8 CMOS Static Random-Access Memory Scan PDF
AM99C88-12DEB AM99C88-12DEB ECAD Model Advanced Micro Devices 8K x 8 CMOS Static RAM Scan PDF

AM99C88-12DE Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
Amd 5000 pin diagram

Abstract: ISB12
Text: No file text available


OCR Scan
PDF Am99C88/Am99CL88 Am99C88 Am99CL88 28-pin MIL-STD-883, Amd 5000 pin diagram ISB12
Amd 5000 pin diagram

Abstract: No abstract text available
Text: No file text available


OCR Scan
PDF Am99C88/Am99CL88 Am99C88 Am99CL88 28-pin MIL-STD-883, Amd 5000 pin diagram
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: No file text available


OCR Scan
PDF Am99C88/Am99CL88 Am99C88 Am99CL88 28-pin MIL-STD-883,
taiyo duplexer

Abstract: No abstract text available
Text: / CDMA2000 BC 1 Duplexer Date Part Number D6HH1G960BH95 Version 1.2de Mar. 18, 2011 Table 1 , D6HH1G960BH95 Version 1.2de Mar. 18, 2011 Dimensions max <7> <6> <5> <8> <5> <4 , / CDMA2000 BC 1 Duplexer Date Part Number D6HH1G960BH95 Version 1.2de Mar. 18, 2011 , 1.2de Tx to Ant Ant to Rx Figure 3-1. Electrical Characteristics These data include loss that , Number D6HH1G960BH95 Version 1.2de Tx to Ant, Ant to Rx Tx to Rx Isolation Figure 3-2


Original
PDF CDMA2000 D6HH1G960BH95 29dBm, D6HH1G960BH95-UA D6HH1G960BH95-Q taiyo duplexer
AZ833P

Abstract: D-82178 45DE
Text: AZ833P2­ 12DE AZ833P2S1­ 12DE AZ833P2S2­ 12DE 24 18.00 52.3 4,114 AZ833P2 , ­9DE AZ833P1S1­6DE AZ833P1S1­9DE AZ833P1S2­6DE AZ833P1S2­9DE 12 9.00 37.0 2,057 AZ833P1­ 12DE AZ833P1S1­ 12DE AZ833P1S2­ 12DE 24 18.00 74.0 8,228 AZ833P1­24DE AZ833P1S1


Original
PDF AZ833P E43203 D-82178 AZ833P1S1 AZ833P2S1 AZ833P1S2 AZ833P2S2 AZ833P1 AZ833P2 AZ833P 45DE
Telecom Relays

Abstract: relay zettler Rhodium Relay SPDT relay ZETTLER AZ AZ956P D-82178 AZ956P25
Text: AZ956P1­9DE AZ956P1­ 12DE AZ956P1S­9DE AZ956P1S­ 12DE 15 50 4,500 11.30 AZ956P1 , ­5DE 25.60 29.00 1,200 1,500 6.75 9.00 AZ956P2­9DE AZ956P2­ 12DE AZ956P2S­9DE AZ956P2S­ 12DE


Original
PDF AZ956P E43203 AZ956P2 AZ956P2S D-82178 Telecom Relays relay zettler Rhodium Relay SPDT relay ZETTLER AZ AZ956P AZ956P25
D-82178

Abstract: relay zettler 45DE AZ833P
Text: 9.00 26.2 1,029 AZ833P2­ 12DE AZ833P2S1­ 12DE AZ833P2S2­ 12DE 24 18.00 52.3 4 , 26.2 2,057 AZ833P1­ 12DE AZ833P1S1­ 12DE AZ833P1S2­ 12DE 24 18.00 52.3 8,228


Original
PDF AZ833P E43203 D-82178 AZ833P1S1 AZ833P2S1 AZ833P1S2 AZ833P2S2 AZ833P1 AZ833P2 relay zettler 45DE AZ833P
99C88

Abstract: CI 8810 8815A
Text: No file text available


OCR Scan
PDF Am99C88/Am99CL88 Am99C88 Am99CL88 28-pln 88/Am F021800 F021811 F021770 F021780 99C88 CI 8810 8815A
AZ956P

Abstract: No abstract text available
Text: ­9DE AZ956P1­ 12DE AZ956P1S­ 12DE 15 50 4500 11.3 AZ956P1­15DE AZ956P1S­15DE 24 50 4500 , ­9DE AZ956P2S­9DE AZ956P2­ 12DE AZ956P2S­ 12DE 29 1500 11.3 AZ956P2­15DE AZ956P2S­15DE MECHANICAL


Original
PDF AZ956P E43203 AZ956P2 AZ956P2S AZ956P
AZ852

Abstract: D-82178
Text: 6.30 20.4 574 AZ852N­9DE AZ852G­9DE AZ852J­9DE 12 8.40 27.3 1,028 AZ852N­ 12DE AZ852G­ 12DE AZ852J­ 12DE 24 16.80 45.6 2,880 AZ852N­24DE AZ852G­24DE AZ852J , ­9DE AZ852PG­9DE AZ852PJ­9DE 12 9.00 32.3 1,440 AZ852PN­ 12DE AZ852PG­ 12DE AZ852PJ­ 12DE


Original
PDF AZ852 IEC60950/UL60950/EN60950 D-82178 AZ852
AZ833P

Abstract: No abstract text available
Text: ­9DE 9.00 AZ833P2­ 12DE AZ833P2S1­ 12DE AZ833P2S2­ 12DE 18.00 AZ833P2­24DE AZ833P2S1 , ­6DE AZ833P1S1­9DE AZ833P1S2­6DE AZ833P1S2­9DE 12 26.2 2057 9.00 AZ833P1­ 12DE AZ833P1S1­ 12DE AZ833P1S2­ 12DE 24 52.3 8228 18.00 AZ833P1­24DE AZ833P1S1­24DE AZ833P1S2­24DE INITIAL


Original
PDF AZ833P E43203; 8/27/01W AZ833P1S1 AZ833P2S1 AZ833P1S2 AZ833P2S2 AZ833P1 AZ833P2 AZ833P
wiring diagram relay

Abstract: D-82178 AZ833
Text: AZ833­ 12DE AZ833S1­ 12DE AZ833S2­ 12DE 24 18.00 52.3 4,114 AZ833­24DE AZ833S1


Original
PDF AZ833 E43203 D-82178 AZ833S1 AZ833S2 wiring diagram relay AZ833
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: ¹²Ðè 4ÌõÖ¸ÁîºÍ 4¸öÖ¸ÁîÖÜÆÚ¡£ª½ÚԼʱ¼ä£¬ÒÃÇÓà ΠΠ½ÏÌØÊ⣬¹µÃµ¥Æ¬»ú¶ÔËüµÄ¿ØÖƱäµÃ½ÏΪ·³Ëö£¬Ó¶ø Ê , & ¸Ä½øµÄÒº¾§½Ó¿Úµç· ·¢ËÍÍê±Ï I ¹²Ðè $¸ö»úÆ÷ÖÜÆÚ %%¸Ä½øÓ¦ÓóÌÐò @ ²ÉÓøĽøÓ¦Óõç·


Original
PDF
wiring diagram relay

Abstract: Telecom Relays relay zettler AZ833S1-12DE AZ833 AZ833-12DE surge PCB layout ZETTLER
Text: ­6DE AZ833S1­9DE AZ833S2­6DE AZ833S2­9DE 12 26.2 1,029 9.00 AZ833­ 12DE AZ833S1­ 12DE AZ833S2­ 12DE 24 52.3 4114 18.00 AZ833­24DE AZ833S1­24DE AZ833S2­24DE INITIAL


Original
PDF AZ833 AZ833S1 AZ833S2 wiring diagram relay Telecom Relays relay zettler AZ833S1-12DE AZ833 AZ833-12DE surge PCB layout ZETTLER
AZ956

Abstract: Telecom Relays
Text: ­5DE 9 12 25.5 35 23.9 35 1165 2250 1013 1800 6.75 9.00 AZ956­9DE AZ956­ 12DE AZ956S­9DE AZ956S­ 12DE 15 42 42 3100 2813 11.30 AZ956­15DE AZ956S­15DE 24


Original
PDF AZ956 E43203 AZ956 AZ956S Telecom Relays
Telecom Relays

Abstract: AZ956 D-82178 AZ956S12DE
Text: ­9DE AZ956­ 12DE AZ956S­9DE AZ956S­ 12DE 15 42.0 42.0 3,100 2,813 11.30 AZ956


Original
PDF AZ956 E43203 nomin56S AZ956 AZ956S Telecom Relays D-82178 AZ956S12DE
IMS1630

Abstract: HY62256 SGS-Thomson HITACHI HM6116 DALLAS SEMICONDUCTOR Ds1235 MK4503 hm6116 cross SSM7188 UPD4361 MK4501
Text: No file text available


OCR Scan
PDF AM2147 AM2148/9 AM2167 AM2168 AM9126 AM99C68 AM99C88 AM99C89 AM67C4501 AM67C4502 IMS1630 HY62256 SGS-Thomson HITACHI HM6116 DALLAS SEMICONDUCTOR Ds1235 MK4503 hm6116 cross SSM7188 UPD4361 MK4501
tiristor

Abstract: diodo a7 diodo 105 skkt 19/12d Semikron sk 1 1200/18e semikron SKKT 162/12E
Text: SEHIKRON INC DbE D | fll3bb71 DOOllTE f l 7“- s r - ¿3 SEM IPACK® Thyristor/Diode Modules SEM IPACK® Thyristor/Dioden-Module SEM IPACK® Modules a thyristors/diodes isolated metal bases. V^oi = 2500 V— V V A A SK K T 131/08D / 12D.E /14E /16D, E 900 1300 1500 1700 800 1200 1400 1600 240 SKKT 132/08 D /12E /14E /16E /18E 900 1300 1500 1700 1900 800 1200 1400 1600 1800 SKKT 161/08D / 12D.E /14E /16D.E 900 1300


OCR Scan
PDF fll3bb71 131/08D 161/08D tiristor diodo a7 diodo 105 skkt 19/12d Semikron sk 1 1200/18e semikron SKKT 162/12E
5962-3829453MTa

Abstract: ed18810 5962-3829412MXA QML-38535 IDT7164L70L32B 5962-3829410MYX 5962-R085-93 5C640 lockheed-martin IDT7164L45DB
Text: No file text available


OCR Scan
PDF 5962-R085-93 S8015 0EU86 MN14-3c12 GD3LG21 5962-3829453MTa ed18810 5962-3829412MXA QML-38535 IDT7164L70L32B 5962-3829410MYX 5962-R085-93 5C640 lockheed-martin IDT7164L45DB
208H

Abstract: No abstract text available
Text: Notes: Schematic: (SINGLE PORT) r' 10o- 9 o-5 8 o- 7 o- 6 o-4 o- 3 o- 2 o- 1 o- 1:1 CT n MODULAR RJ45 JACK L. Electrical Specifications: ©25*0 .J ISOLATION; 15(10 Vrms TURN5 RATIO: (PRI/5EC) 1:1 CT ±Z% OCL: 350uH MIN <9100KHz 100mV SrnADC DCR: P5-J7 and P5-J8 mismatch, 3% Max DCR: P6-J4 and P6-J5 mismatch, 3% Max Rise Time; 1,75ns Max. INSERTION LOSS; -1.0dB MAX B1MHz-10DMHz RETURN LOSS: -18dB Mln ©1-30MHz -15dB Min @30-40MHz -13dB Mln 040-50MHZ - 12dE Min ©5(1-100MHz Common


OCR Scan
PDF 350uH 9100KHz 100mV B1MHz-10DMHz -18dB 1-30MHz -15dB 30-40MHz -13dB 040-50MHZ 208H
835-1A-B-C-12VDC

Abstract: 835-1a-b-c 832-1A-C-12VDC 835-1A-B-C-24VDC 833H-1C-C-24VDC 792-1C-C1-12VDC 833H-1C-S-24VDC 833H-1A-C-24VDC 793-P-1C-S-24VDC 842-1C-C-5VDC
Text: No file text available


Original
PDF AHR40281MM AHR40281MM AHR40310FMQ2 AHR40310FMQ2 AHR40310FMW AHR40310FMW AHR40311FMW AHR40311FMW AHR40314FMQ1 AHR40314FMQ1 835-1A-B-C-12VDC 835-1a-b-c 832-1A-C-12VDC 835-1A-B-C-24VDC 833H-1C-C-24VDC 792-1C-C1-12VDC 833H-1C-S-24VDC 833H-1A-C-24VDC 793-P-1C-S-24VDC 842-1C-C-5VDC
xr1094

Abstract: FIVE band graphic equalizer 261G6 capacitor 106 16K XR1094CP gph-17 xr-1094
Text: VDD XR-1094 + 12dE +24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 12 f3 ~A13| A12l A111 +10 +8 +6


OCR Scan
PDF XR-1094 XR-1094 16kHz. 10kHz 16kHz fr60i xr1094 FIVE band graphic equalizer 261G6 capacitor 106 16K XR1094CP gph-17
HM1E

Abstract: 5962-3829435 IDT7164L70L32B HC6364 mk48h64 5962-3829407MXX 62l64-45 IDT7164S55DB QML-38535 5962-8552505X
Text: No file text available


Original
PDF 5962-R085-93 0EU86 MN14-3c12 HM1E 5962-3829435 IDT7164L70L32B HC6364 mk48h64 5962-3829407MXX 62l64-45 IDT7164S55DB QML-38535 5962-8552505X
QP7C185A-55DMB

Abstract: IDT7164L70L32B QP7C185A MT5C6408C-20 QP7C185A-70DMB qml-38535 a3021 22 35L CAPacitor 0EU86 QP7C185A-55
Text: No file text available


Original
PDF 5962-R085-93 0EU86 QP7C185A-55DMB IDT7164L70L32B QP7C185A MT5C6408C-20 QP7C185A-70DMB qml-38535 a3021 22 35L CAPacitor 0EU86 QP7C185A-55
QML-38534

Abstract: No abstract text available
Text: No file text available


Original
PDF 5962-R289-97. 0EU86, 0EU86 QML-38534
Supplyframe Tracking Pixel