The Datasheet Archive

AK2510 datasheet (1)

Part Manufacturer Description Type PDF
AK2510 AKM Semiconductor Speech CODEC for Digital Key telephone Original PDF

AK2510 Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
AK2510

Abstract: tda digital volume AK130 AK2308LV tfsh d3 6402 9 AK2510-J-00 asahi
Text: TXTX_ATT0dBRX_ATT RXRX_ATT0dBTX_ATT AKM -2- AK2510-J-00 ASAHI KASEI [ AK2510 ] BCLK FS RIN , PWR 5.0V/3.3V AKM -3- AK2510-J-00 ASAHI KASEI [ AK2510 ] Add (Hex) 0 1 2 3 4 , Voice path parameter TEST Register AK2510-J-00 ASAHI KASEI [ AK2510 ] MIN MAX , .048MHzTIN,RIN1020Hz 0dBm0 Sin PCM1=LPCM0=L0dB AKM -6- AK2510-J-00 ASAHI KASEI [ AK2510 ] AC Ta , AK2510-J-00 ASAHI KASEI [ AK2510 ] PCMShort Frame FFS TFSH TFSH TFSS TFSS FS WP


Original
PDF AK2510] AK2510 16bit, AK130 512kHz2 048MHz 16pin TSSOPAK2510VT AK2510CODECAK2307/LV AK2308LV AK2510 tda digital volume AK2308LV tfsh d3 6402 9 AK2510-J-00 asahi
2003 - AK2510

Abstract: tdx2 AK130 AK2510-E-00
Text: "motorboating" caused by the echo. AKM -2- AK2510-E-00 ASAHI KASEI [ AK2510 ] PIN ASSIGNMENT 1 , rising edge of the FS or BCLK which is later. AKM -5- AK2510-E-00 ASAHI KASEI [ AK2510 , TDRH DR AKM -6- AK2510-E-00 ASAHI KASEI [ AK2510 ] CPU I/F Items SCLK pulse , u-law A-law -8- AK2510-E-00 ASAHI KASEI [ AK2510 ] 2 Timing and format of the PCM , -9- D o n 't c a re AK2510-E-00 ASAHI KASEI [ AK2510 ] 2-2 16 bit Linear PCM data mode


Original
PDF AK2510] AK2510 AK2510 AK2510-E-00 AK2510. tdx2 AK130 AK2510-E-00
Supplyframe Tracking Pixel