The Datasheet Archive

74S428N Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
74S428

Abstract: 74S428N Unitra Cemi 74s424 74S424N
Text: UCY 74S428N - (wyjscia); sygnaly zegarowe sterilisce prac^ jednostki cen tralnej MCY 7880N -


OCR Scan
PDF 788ON. 3428N/, 74S424N do-06C 021TTL) 74S428 74S428N Unitra Cemi 74s424 74S424N
74s428

Abstract: 74S428N T705 74s424 OW81 74s438 74S438N
Text: UNITRn CEMI Bipolarny oyfrowy ukîad Boalony TTL-S paini funkojç kontrolera systemu 1 dwukierunkowego bufora do magistrali danyoh Bystemu mikroprooesorowego wykorzystu-jqoego Jednoetkç oentraln* MCI 7880K. Ukiad wytwarza sygnaiy kontrolne niezbçdne do bezpo-éredniej wspólpraoy Jednostki oentralnej s pamiçoia-■1 i ukzadaal obsluguj^oymi urzqdzenia Wa/Wy. UCY 74S428N UCY 74S438N Kontroler tyitemu i dwukierunkowy bufqr dia magistrali danych Sygnaly kontrolne tworz$ tenu. S4 io: SIS5


OCR Scan
PDF 7880K. 74S428N 74S438N P02ostate 500ii; 74s428 T705 74s424 OW81 74s438 74S438N
74s405

Abstract: Katalog CEMI 74s426 74s416 schema Lcd monitor dell Zapi H1 sk 8085 74S428 74s424 UCY74549
Text: UCY 74S426N 124 UCY 74S428N 1 35 UCY 74S438N 1 35 1. UKtADY RTV ili U NITRO CEMI Ukiad nadajnika


OCR Scan
PDF 500ii; MP117 MP186 JI41W 74s405 Katalog CEMI 74s426 74s416 schema Lcd monitor dell Zapi H1 sk 8085 74S428 74s424 UCY74549
sn76131

Abstract: tlo72cp TOSHIBA 2N3055 M53207P 2N3055 TOSHIBA KIA7313AP kia7640ap LA5530 M5L8155P TBB1458B
Text: No file text available


Original
PDF 2SC429GTM 2SC458 2SC458LG 2SC503 2SC504 2SC510 2SC512 2SC519 2SC520A 2SC594 sn76131 tlo72cp TOSHIBA 2N3055 M53207P 2N3055 TOSHIBA KIA7313AP kia7640ap LA5530 M5L8155P TBB1458B
logos 4012B

Abstract: 1LB553 Rauland ETS-003 Silec Semiconductors MCP 7833 4057A transistor sr52 74c912 74S485 1TK552
Text: No file text available


OCR Scan
PDF TDA1510 TDA1510A logos 4012B 1LB553 Rauland ETS-003 Silec Semiconductors MCP 7833 4057A transistor sr52 74c912 74S485 1TK552
Supplyframe Tracking Pixel