The Datasheet Archive

Top Results (4)

Part ECAD Model Manufacturer Description Datasheet Download Buy Part
TPS92551TZX/NOPB TPS92551TZX/NOPB ECAD Model Texas Instruments 450mA 23W Constant Current Buck LED Driver Micro-Module 7-TO-PMOD -40 to 125
TPS92551TZ/NOPB TPS92551TZ/NOPB ECAD Model Texas Instruments 450mA 23W Constant Current Buck LED Driver Micro-Module 7-TO-PMOD -40 to 125
TAS5806MDCPR TAS5806MDCPR ECAD Model Texas Instruments TAS5806M 23W stereo, digital closed-loop Class-D audio amplifier with processing 38-HTSSOP -25 to 85
TAS5806MDDCPR TAS5806MDDCPR ECAD Model Texas Instruments 23W stereo, digital closed-loop Class-D audio amp with processing and headphone driver 38-HTSSOP -25 to 85

677-999-23-W datasheet (1)

Part ECAD Model Manufacturer Description Type PDF
677-999-23-W 677-999-23-W ECAD Model Others LED 7MM IP67 WEISS1000 MCD 28V Original PDF

677-999-23-W Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
ST 78592

Abstract: Y012 psu 14-4y 1fw 7d 1dz 2 ta 2631n 1fw 0o 1df2
Text: w w w ] w áw 4w ] w w w ñw »,+¨~®·1BÇw òw %Á6ªª·n®^r¢·;1 §¤ª ów ²3w ôw _KÙpè é.') w õw ª·s ·¦U \_K.öªN"D.w öw 1s] w öîñw n®®p1s])Îw öîòw 1HçPÄw öîów ²öë1(Çw öîôw ²µÉHk¥·t1£ÓÇ:è éw ÷ w ª·s ·¦1 >ìHw ÷îñw 2D. w ÷îòw ¨ÉÕ_t1>ìHNw ÷îów °;=tG.') w ÷îôw >ìH\Îw ÷îõw Úw ÷îöw ^§·^®k+>ì2Mùw ÷î÷w C6w øw 1Ùî¥_®zb·tw ùw Ùî.w ñðw d·¦è/é> w w w ³ w w w /´(1£ w w w ´æ+z_®k|· w w w ññw +| ² ^®1 Y 2 w ñòw 11HçPÄw ñów Iw w w ]ñtgç¨~jÑw w w w w w


Original
PDF
W10G

Abstract: 00Y11
Text: 1 1 T T W W . 00Y.C OM. W W . 00Y.C OM. W 1 T WW W .1 W . 00Y.C OM. W Y.C OM.T W W 00 .C T .1 .C M.T WW W .1 W 00Y M. W 0Y W 0 .CO M.T WW W .1 .CO M.T WW W .1 Y Y W W 100 .CO 100 .CO TW . . . .TW W W Y Y WW .100 .COM .TW WW .100 .COM .TW W W Y Y WW .100 .COM .TW WW .100 .COM .TW W W W 00Y Y M W WW .100 .COM .TW TW CO .1 W W W 00Y. OM. W Y W WW .100 .COM .TW 1 T W W W . 00Y.C OM. W Y W WW .100 .COM .TW 1 T W W W . 00Y.C OM. W Y


Original
PDF
pj 986 iv

Abstract: vw-01
Text: # * * ~ ~ * * ~ * * ~ * / * * */ * * * * * j j* »/ j *j* * Q * P * 2 ;ñw ~ 1NÐw w w ñîñw ª\ w w w èc]n®î^ïÏî?6é1·z1_®·zÙîªw w w ÊR¥:ª·zGè"#\U°Ø<4ö ÀÊÆÉÄÊ *öª»-½Q.¢oOAïéw w ñîòw ~ ¤_®~ w w w + ú § §¤ w ¼Éw ~ ¤_®~ w è²;Ï»uéw Ø<4ö ÀÊÆw », w opw ·zopw Hñéw §ª®ªw w w ÉÄÊw \D ÑÄÀÅw §ª®ªw w w §ªw®ªw w w K56Rb|²^®Fw §ª®ªw w w §ª®ªw w w §ª®ªw w w w + ú § §¤ w ¼Éw ~ ¤_®~ w è²;Ï»Méw Ø<4ö ÀÊÆw », w opw ·zopw Hñéw ÉÄÊw §ª««««®ª«w w w \D ÑÄÀÅw §ª««««®ª«w w w §ª«««w«


Original
PDF opI56 56FUtÊ pj 986 iv vw-01
1DF2

Abstract: B33A IR29 ENFPM ENFP
Text: * á " w w ñw r¥·uw w 1n®vw òw »,+¨~®·1\BÇw ów @O·z·Ùî;1ªw w _®·zoF»+w ôw »,¬o+²!w õw Ùî¥_®z·b_tw w w _Á+#6Jgw w w df¤w w w Ùî#6w öw Ùî.w ÷ w d·¦/> w w w ³ w w w w w /´(1£ w w w ´æc+z_®k|· w ïïw øw +| ² ^®1 Y 2 w ùw 1Q10ç2Äw w SIw w w rt\ïÑw w w ]ñJgç¨~jÑw 2 'RUVR * ''' RTS ñw r¥·uw w 1n®vw w ] w 1¥~ w 2îYϨË.?¶R¥)êî 1ªHUzD)"#ª·_t1ñ½QU·DNK.MîL.1·f·L+}1n®v1


Original
PDF
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: . WW 00Y.CO .TW W W .T W .1 Y.COM W OM W C . W Y W .T .100 M.T .100 OM W O W C . W C W Y W W WW .100Y. M.T .100 M.T O W O W C . WW .100Y .TW W WW .100Y.C M.TW M O W M.T O W WW .100Y.C M.TW W WW .100Y.C M.TW T . OM WW 00Y.CO .TW WW 00Y.CO .TW W W W M .1 M.T W .1 Y.COM W WW 00Y.CO .TW W CO W W W .T 00 W .1 Y.COM W M.T W .1 Y.COM W W W CO W W .T M.T .100 .TW 100 M . O W M O W C O WW .100Y. .TW Y.C WW .100Y.C M.TW M .TW O W M O W O WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW 0Y.C M.TW O WW 00Y.CO .TW WW 00Y.CO .TW C . W W


Original
PDF
harting 8 pin connector

Abstract: No abstract text available
Text: Kontaktbelegung contact loading W w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w I w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w I w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w I w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w I w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w I w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w I w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w I w w w w w w w w w w


OCR Scan
PDF D-32339 harting 8 pin connector
2005 - w1 co

Abstract: No abstract text available
Text: O W Y.C 0 0 1 M.T . O W C . W WW .100Y M.T O W WW .100Y.C M.TW .TW M WW 00Y.CO .TW .CO .TW Y W 0 0 M .1 W .1 Y.COM W WW 00Y.CO .TW W W W .T 00 W .1 Y.COM W W .1 Y.COM W W W W W .T M.T .100 .TW 100 M . O W M O W C .CO .TW WW .100Y. .TW WW .100Y.C M.TW M 00Y O 1 W M . O W O W WW .100Y.C M.TW W Y.C WW .100Y.C M.TW 0 T . 0 O 1 W M . O W WW .100Y.C M.TW WW 00Y.CO .TW WW .100Y.C M.TW O W O W OM W .1 WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW O WW 00Y.CO .TW W WW 00Y.CO .TW C . W W W Y W W M .1 .T 00 W


Original
PDF
k234

Abstract: kj e9
Text: § §¤ ]¥l·r¢®·á"w w ;ñw ~ 1NÐ ñîñw ~ ûé ñîòw ª\ ñîów Ï»¶! ñîóîñw Ï»NÐ ñîóîòw ~ 1! ;òw w w § §¤ 1t~j.') òîñw ¨"op òîòw ÇH òîòîñw ²öë òîòîòw RH K6t_~|®kH òîòîów Ùîè;ñéH òîòîôw Ͼop K6H òîòîõw Qöªæ ;ów w w § §¤ 1~l·s+Ï» óîñw w § §¤ »¸: óîòw Ø< .') óîów §·q··jÏÎ.') óîôw I´56.') óîôîñw I´56 óîôîòw ;Ï» óîôîów w § §¤ 1GÞr·l®t.') óîôîôw MÇ , õîñw ¿n} 2 ;ñM ~ 1NÐM ñîñw ~ ûéw +ñúw § §¤ ~ ûéw Ø<4ö ÀÊÆw », w « oF º ªw ·zoFzw ww


Original
PDF I56tg+ k234 kj e9
k200a02

Abstract: SN63A solder SN63A
Text: WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW WW 00Y.CO .TW WW 00Y.CO .TW W W W T .1 W .1 Y.COM W M. OM W O W C . W C W Y W .T W Y. W .100 M.T .100 OM W M.T .100 O W C . O W W C W Y .D-E1 .C W WW .100Y. .TW WW No.21-S-004 M.T .100 .TW 00Y M O 1 W M . O W C . W Technology .CO .TCorporation WW .100Y .TW W WW .100Y.C M.TW WWWalsin M 00Y O 1 W M . O W O W WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW O WW 00Y.CO .TW W WW 00Y.CO .TW C . W W W Y W W M .1 .T 00 W .1 Y.COM W WW 00Y.CO .TW W .1 Y.COM W W W W W .T 00 W M .1 .T 00 W


Original
PDF 21-S-004 035mm. k200a02 SN63A solder SN63A
2003 - 56800E

Abstract: DSP56800E DSP56800ESDK DSP56858
Text: W . Those drivers/libraries that have Large Memory Model (LMM) support are denoted by a q. SDK , customer can incorporate in a full modem solution. W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W 2 MOTOROLA W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W DSP56800ESDK Product Brief W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W z


Original
PDF DSP56800ESDKPB/D DSP56800ESDK DSP56800E, DSP56800E 56800E DSP56800ESDK DSP56858
CC14M

Abstract: C10M4I 10x38 gg C10G6 fuse fuse 32A 10x38 690V C10G10 CD1038G25 w1 co C08M10 690V80kA
Text: 22X58 14X51 10X38 8X32 WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW O W O W WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW TW . W O W .CO OM Y.C WW .100Y Industrial Low Voltage.C M.TW FuseWW W .100Y OM.TW Links .TW 00 O W OM W .1 WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW O W O W O W WW WIEC 0Industrial Cylindrical Fuses 0.16A to 125A .100Y.C M.TW W Y.C WW .100Y.C M.TW W W M.T .1 0 O W .CO WW .1 applications.TW WW 00Y.CO offers a comprehensive rangeY.C WW .100 of


Original
PDF 22X58 14X51 10X38 10x31mm CHD10311D CHD10311D CHD1038D 10x38mm CHD1038D 100Y400 CC14M C10M4I 10x38 gg C10G6 fuse fuse 32A 10x38 690V C10G10 CD1038G25 w1 co C08M10 690V80kA
2011 - FR10GR69V

Abstract: FR10GR69V2 FR10GR69V32 FR10GR69V1 FR10GR69V4 G1014582 FR10GR69V30 FR10GR69V3 FR10GR69V20 protistor
Text: WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW WW 00Y.CO .TW WW 00Y.CO .TW W W W T .1 W .1 Y.COM W M. OM W O W C . W C W . Y W .T W .100 .TW 00Y M.T .100 OM W O W C . W W .1 Y.COM W C W Y W WW .100Y. .TW M.T .100 .T 00 M O 1 W M . O W C . O W .C WW .100Y .TW WW .100Y.C M.TW M .TW 00Y O 1 W M . O W WW .100Y.C M.TW WW 00Y.CO .TW WW .100Y.C M.TW 1 M . O W WW 00Y.CO .TW W gR W WW 00Y.CO .TW WW .100Y.C 10x38 T . 690VAC from M 1 to 32A .1 OM W WW 00Y.CO .TW W .1 Y.COM W C . W W Y W W W .T 00 W W .1 Y.COM W M.T .100 W


Original
PDF 10x38 690VAC 10range 100Y0 FR10GR69V FR10GR69V2 FR10GR69V32 FR10GR69V1 FR10GR69V4 G1014582 FR10GR69V30 FR10GR69V3 FR10GR69V20 protistor
2011 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: : HM2P40SZ5110- B 0 W W W W W 0 ROWS POS 0 W W W W W 0 2 0 W W W W W 0 3 0 W W W W W 0 4 0 W W W W W 0 5 0 W W W W W 0 6 0 W W W W W 0 7 0 W W W W W 0 8 0 W W W W W 0 0 W W W W W 0 0 W W W W W 0 0 W W W W W 0 0 W W W W W 0 0 W W W W W 0 0 W W W W W 0 0 W W W W W 0 0 W W W W W 0 0 W W W W W 0 0 W W W W W 0 0 W W W W W 0 0 W W W W W 0 0 W W W W W 0 f e d c b a z CONTACT OVERVIEW SEATING PLANE FOR CONNECTOR 8.2 +0.2 0 1.0


Original
PDF HM2P40SZE121----) HM2P40SZXXXXN9-note-3 I10-0110 BSC203204005 HM2P40SZ--------
1986 - VIB-6001

Abstract: VI-261-33 VI-264-46 VI-260-64 VI-2N0-08 VI-B01-04 VI-26L-04
Text: -CV Input (DC) 9.2-36 V/3.12 A/75 W 20-85 V/1.564/75 W 9.5-28 V/6.25 A/75 W 10-25 V/8.3 A/100 W 10.5-20 V/9.6 A/115 W 9.2-36 V/3.12 A/75 W 10-36 V/6.25 A/75 W 10-55 V/4.6 A/55 W 10-30 V/6.67 A/100 W 9.2-36 V/6,25 A/75 W 10-32 V/4.16 A/75 W 12 V/8.3 A/100 W 10-15 V/8.33 A/100 W 10-20 V/10 A/100 W 21-32 V/6.74 A/162 W 21-36 V/5.2 A/125 W 21-36 V/5.2 A/125 W 21-32 V/7.71 A/185 W 21-36 V/5.2 A/125 W 21-32 V/4.37 A/105 W 18-54 V/20.8 A/75 W 21-56 V/3.47 A/105 W 17-42 V/5.2 A/125 W 36 V/4.16 A


Original
PDF E100527 94ME82889 VI-200 MEL\114307 VIB-6001 VI-261-33 VI-264-46 VI-260-64 VI-2N0-08 VI-B01-04 VI-26L-04
2009 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: XPNSY ZPO [\ W V]]] J_di el [ gf \ W V]]] ^_`ab O c defabg e hf Q ifdej b`gfi l e k , w _a op x_edpf fi g k Zdopf ‚}] s qfa g Sfc qfa `a dkop dk f Zdopf y{]x~ M z } W ]x~ M U U z ƒ \ W ‚VW yV]] Xz \V]]]] X t _c g odeM dqdngdonf k Zdopf z ƒ \ W ŽŽ‘ ’“ŽŽ V]„ I r V] r … ƒ yV]v hL M dqdngdonf S_e donf k fa W Q | M x I NLV , dqdngdonf g X‹ k o x[ I xL x[Zdk w _a op x_edpf g x fi g k o Jfddpf M `a fok a I xL


Original
PDF
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: W Kontaktbelegung contact loading w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w


OCR Scan
PDF D-32339
1604G-6F22-9V

Abstract: CR17345 varta 2cr5 VARTA-4LR44 2CR5 varta 6F22 9V BATTERY VARTA CR2 VARTA CR1/2AA BATTERY AAA, 1.5V R03 EVEREADY varta 9v lithium
Text: .TW OM W Y.C B AT T E R I E S & .C H A R G E R S 100 M.T W CO WW .100Y. .TW OM W MITSUBISHI Carbon Zinc W Batteries WW .100Y.C M.TW M.T W O .CO Research studies of landfilled batteries WW demonstrated that W have 0 Y 0Y.C M.TW do not pose a risk0to the M.T alkaline and .10 carbon batteries zinc O W .1 O WW under actual landfill conditions. W Y.C WW .100Y.C M.TW environment 100 W .T OM W . WW 00Y.CO .TW Can W Part No. Product No. .Manufacturer Description 0Y


Original
PDF MR-03AA Cr17345 Duracell-DL123A VARTA-123A VARTA-4LR44 100y-1 1604G-6F22-9V CR17345 varta 2cr5 VARTA-4LR44 2CR5 varta 6F22 9V BATTERY VARTA CR2 VARTA CR1/2AA BATTERY AAA, 1.5V R03 EVEREADY varta 9v lithium
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: 34 55 56 57 58 5 9 6 0 W W W w W W W W W w w w w w w W W W W w W W w W W W W W w W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W w w W W W W W W W W W W w w w w w w w w w w w w w w W W w w W W w w W W w w w w W W W W W W W W W W w w w w W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W w W w W W W W W w w w w w w w W w W w W w w W W W W W w w W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W


OCR Scan
PDF SD-85801-
2SK2056

Abstract: 2sk1603 datasheet 2SK1603 TOSHIBA "ULTRA HIGH SPEED" DIODE 1A transistor 2SK1603 1045y 2SK2915 EQUIVALENT 2SK3569 equivalent 2SK3561 equivalent 2SK1078
Text: .CO .TW 00Y OM W .1 2005-3 WW .100Y.C M.TW O W W WW .100Y.C M.TW M.T O W O WW .100Y.C M.TW 0Y.C M.TW .10 O W WW 00Y.CO .TW WW .100Y.C M.TW W O W OM W .1 WW .100Y.C M.TW W WW .100Y.C M.TW O W M.T O W .CO .TW WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW 0Y 0 O W O W W .1 Y.COM W WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW 00 O W M.T W W .1 PRODUCT GUIDE 0Y.CO .CO .TW WW .100Y.C M.TW WW .10 .TW 0Y O W M .10 OM W WW .100Y.C M.TW WW 00Y.CO .TW WW .100Y.C M.TW O W M .1 O


Original
PDF BCE0017B 2SK2056 2sk1603 datasheet 2SK1603 TOSHIBA "ULTRA HIGH SPEED" DIODE 1A transistor 2SK1603 1045y 2SK2915 EQUIVALENT 2SK3569 equivalent 2SK3561 equivalent 2SK1078
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: C2225 C0805 C1206 C1210 C1812 C1825 T Size Code CDR35 L W 2.03 ± .3 8 (.080  , €” Dielectric, Fixed Chip R — Established Reliability I - TERMINATION FINISH S — Solder Coated, Final W , CDR01BP100B(2) W {3) J CDR01BP120BJW (3) J,K CDR01 BP150B(2) W (3) J CDR01BP180BJW(3) J,K CDR01BP220B (2) W (3) J CDR01 BP270BJW (3) J,K CDR01 BP330B(2) W (3) J CDR01BP390BJW (3) J,K CDR01BP470B (2) W (3) J CDR01 BP560BJW(3) J,K CDR01BP680B(2) W (3) J CDR01BP820BJW (3) J,K CDR01 BP101B(2) W (3


OCR Scan
PDF Chip/MIL-C-55681 CDR01 CDR02 CDR03 CDR04 CDR05 C0805 C1805 C1808 C1812
2012 - SOT04 45

Abstract: No abstract text available
Text: Up/ down counter ch.0 ZIN input pin RDC phase W output pin General-purpose I/O port Up/ down


Original
PDF DS705-00012-1v0-E SOT04 45
2SK3561 equivalent

Abstract: 2SK1603 un 1044 2SK2056 2SK2030 2SJ238 2sk1603 datasheet 2SK2039 2SK1487 2SK1078
Text: 2004-3 W M.T O W Y.C M.T .100 WW 00Y.CO .TW W OM W .1 W WW .100Y.C M.TW .T O W OM Y.C WW .100Y.C M.TW .TW 00 O W OM W .1 WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW O W O W WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW .TW O W O W OM WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW 0Y.C M.TW 0 O W O W O W .1 WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW O W O W O W WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW O W O W O W WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW WW .100Y.C M.TW O W


Original
PDF BCE0017A 2SK3561 equivalent 2SK1603 un 1044 2SK2056 2SK2030 2SJ238 2sk1603 datasheet 2SK2039 2SK1487 2SK1078
2003 - AGC DTX VAD

Abstract: 56800E DSP56800E DSP56800ESDK DSP56858
Text: the 2.0E release are denoted by a W . Those drivers/libraries that have Large Memory Model (LMM , algorithms are fully tested data pumps that the customer can incorporate in a full modem solution. W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W 2 MOTOROLA W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W


Original
PDF DSP56800ESDKPB/D DSP56800ESDK DSP56800E, DSP56800E 56800E AGC DTX VAD DSP56800ESDK DSP56858
2013 - MB91F523B

Abstract: MB91520 MB91F523 MB91F522 MB91F526B
Text: Function ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF S U H K W Y J L MB91F52X□△â


Original
PDF MB91520 32-bit FR81S MB91F522B/D/F/J/K/L MB91F523B/D/F/J/K/L, MB91F524B/D/F/J/K/L MB91F525B/D/F/J/K/L MB91F526B/D/F/J/K/L* MB91F526L DS705-00011 MB91F523B MB91F523 MB91F522 MB91F526B
2008 - ML8511

Abstract: FJUL610Q421-02 T2d6 ML610Q422 ML610Q421 ML610Q422-NNNWA LED 8 x 8 Matrix RC-128 036hc
Text: , W , B N M K k m n s 1 = 16 1 = 8 1 4 106 2101024 1031000 10-3 10-6 10-9 "H" VIHVOH "L" VILVOL R/ W R W R/ W MSB8 () LSB8 () "0" MSB FCON0 LSB R/ W R/ W R/ W R/ W R/ W R/ W R/ W R/ W R/ W 0 0 1 1 0


Original
PDF FJUL610Q421-02 ML610Q421/ML610Q422 nX-U8/100 ML8511 FJUL610Q421-02 T2d6 ML610Q422 ML610Q421 ML610Q422-NNNWA LED 8 x 8 Matrix RC-128 036hc
Supplyframe Tracking Pixel