The Datasheet Archive

SF Impression Pixel

Search Stock (5)

  You can filter table by choosing multiple options from dropdownShowing 5 results of 5
Part Manufacturer Supplier Stock Best Price Price Each Buy Part
2SA1207-T Sanyo-Denki Cooling Bristol Electronics 337 - -
2SA1207S-AA SANYO Semiconductor Co Ltd Rochester Electronics 3,000 - -
2SA1207T ON Semiconductor Rochester Electronics 1,480 $0.07 $0.06
2SA1207T-AA ON Semiconductor Rochester Electronics 16,500 $0.16 $0.13
2SA1207T-AA SANYO Semiconductor Co Ltd Rochester Electronics 1,261 $0.72 $0.59

No Results Found

Show More

2SA1207 datasheet (21)

Part Manufacturer Description Type PDF
2SA1207 Sanyo Semiconductor High-Voltage Switching AF 60W Predriver Applicatio Original PDF
2SA1207 Sanyo Semiconductor High-voltage switching, predriver Original PDF
2SA1207 Others Transistor Shortform Datasheet & Cross References Scan PDF
2SA1207 Others Shortform Transistor PDF Datasheet Scan PDF
2SA1207 Others Japanese Transistor Cross References (2S) Scan PDF
2SA1207 Others Cross Reference Datasheet Scan PDF
2SA1207 Others Shortform IC and Component Datasheets (Plus Cross Reference Data) Scan PDF
2SA1207 Others The Transistor Manual (Japanese) 1993 Scan PDF
2SA1207 Others Transistor Substitution Data Book 1993 Scan PDF
2SA1207 Others The Japanese Transistor Manual 1981 Scan PDF
2SA1207 Others Shortform Data and Cross References (Misc Datasheets) Scan PDF
2SA1207 Sanyo Semiconductor Sanyo Datasheets, Cross References and Circuit Examples Scan PDF
2SA1207R Sanyo Semiconductor PNP/NPN Epitaxial Planar Silicon Transistors, High-Voltage Switching AF 60W Predriver Applications Original PDF
2SA1207-R Sanyo Semiconductor TRANS GP BJT PNP 160V 0.07A 3NP Original PDF
2SA1207R Others Transistor Shortform Datasheet & Cross References Scan PDF
2SA1207S Sanyo Semiconductor PNP/NPN Epitaxial Planar Silicon Transistors, High-Voltage Switching AF 60W Predriver Applications Original PDF
2SA1207-S Sanyo Semiconductor TRANS GP BJT PNP 160V 0.07A 3NP Original PDF
2SA1207S Others Transistor Shortform Datasheet & Cross References Scan PDF
2SA1207T Sanyo Semiconductor PNP/NPN Epitaxial Planar Silicon Transistors, High-Voltage Switching AF 60W Predriver Applications Original PDF
2SA1207-T Sanyo Semiconductor TRANS GP BJT PNP 160V 0.07A 3NP Original PDF

2SA1207 Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
2SA1015

Abstract: 2SA733 2SA847A 2SA823 2SA933 2SA817 2SA968 2SA935 2SA1284 2SA970
Text: 2SA854 2SA 820 □—A 2SA1207 2SB1264 2SA 821 - □ —A 2SA1207 2SB1264 2SA 822 □ —A , 831 □ —A 2SB1235 2SA830 2SA 832 ^ □ —A 2SA1207 2SB788 2SA 833 □ —A 2SA1207 2SA970 2SA990 2SA893A 2SA921 2SA825 2SA 834 □ —A 2SA1207 2SA970 2SA988 2SA893A 2SA921 2SA832 , 2SA1207 2SA 847 H s 2SA1207 2SA970 2SA992 2SA872 2SA921 2SA847A 2SA1038 2SA 850" H s 2SB560


OCR Scan
PDF 2SA1358 2SA985 2SB647 2SA794 2SB1085 2SA984 2SA817 2SA777 2SA1284 2SA1015 2SA733 2SA847A 2SA823 2SA933 2SA817 2SA968 2SA935 2SA970
2002 - 2SA1207

Abstract: 2SC2909 ITR02989
Text: Ordering number:ENN778F PNP/NPN Epitaxial Planar Silicon Transistors 2SA1207 /2SC2909 , . unit:mm 2003B [ 2SA1207 /2SC2909] 5.0 4.0 5.0 4.0 0.6 2.0 0.45 0.5 0.44 14.0 0.45 1 2 3 1 : Emitter 2 : Collector 3 : Base SANYO : NP ( ) : 2SA1207 , , IE=0 VEB=(­)4V, IC=0 max (­)0.1 100* * : The 2SA1207 /2SC2909 are classified by 10mA hFE as , JAPAN 70502TN (KT)/71598HA (KT)/4190MO/3187AT/2255MY, TS No.778-1/4 2SA1207 /2SC2909 Continued from


Original
PDF ENN778F 2SA1207/2SC2909 2003B 2SA1207/2SC2909] 2SA1207 2SA1207 2SC2909 ITR02989
transistor 2sc2909

Abstract: 2SA1207 2SC2909 778D N778
Text: No.N 7 7 8 E 2SA1207 / 2SC2909 No. N778E O0899 No.778A( ' - 88 No.778D) 87 PNP / NPN 2SA1207 / 2SC2909 AF60W FBET hFE Cob () 2SA1207 Absolute Maximum , 370-0596 11 O0899 SI IM / 5229KN / 2027YO / N064YO / 6030YO 8-3788 / 4030YO No.778-1/4 2SA1207 , 2SA1207 / 2SC2909 10mA hFE 100R200 140S280 200T400 IN OUT IB1 3k IB2 2k 5k 50 , -25°C -40 5°C 25°C 20 -10 30 40 50 , VCE - V 2SA1207 VCE=-5V Ta


Original
PDF 2SA1207 2SC2909 N778E O0899 AF60W 2SA1207 ITR03001 transistor 2sc2909 2SC2909 778D N778
2sa2909

Abstract: 2SA1207 2SC2909 2SA29 2SA120
Text: Ordering number: EN 778E No.778E 2SA1207 /2SC2909 i PNP/NPN Epitaxial Planar Silicon , . ( ) : 2SA1207 Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C unit Collector to Base Voltage Vcbo (-)180 V Collector , * : The 2SA1207 /2SC2909 are classified by 10mA hFE as follows : 100 R 200 140 S 280 200 T 400 , /3187AT/2255MY.TS No.778-1/4 2SA1207 /2SC2909 IC " VCE / 2 3A1207 f- -0 -0 05mA iB=o Collector to Emitter Voltage,VCE — V lc - VBE 2SA1207 Vr-c = — SV


OCR Scan
PDF 2SA1207/2SC2909 2SA1207 2sa2909 2SA1207 2SC2909 2SA29 2SA120
1998 - 2SC2909

Abstract: 2SA1207 2sa120
Text: Ordering number:EN778E PNP/NPN Epitaxial Planar Silicon Transistors 2SA1207 /2SC2909 , . unit:mm 2003A [ 2SA1207 /2SC2909] JEDEC:TO-92 EIAJ:SC-43 SANYO:NP ( ) : 2SA1207 , tstg See specified Test Circuit 1.0 µs * : The 2SA1207 /2SC2909 are classified by 10mA hFE , , Ueno, Taito-ku, TOKYO, 110-8534 JAPAN 71598HA (KT)/4190MO/3187AT/2255MY, TS No.778-1/4 2SA1207 /2SC2909 No.778-2/4 2SA1207 /2SC2909 No.778-3/4 2SA1207 /2SC2909 No products described or


Original
PDF EN778E 2SA1207/2SC2909 2SA1207/2SC2909] SC-43 2SA1207 2SC2909 2SA1207 2sa120
2SA1015

Abstract: 2sa798 2SA1207 NEC k 787 2SB631 2SA836 2sb631 hitachi 2sa733 2SA785 2SA1016
Text: 2SA12f)7 2SA921 2SA 803 □ —A 2SA1207 2SA949 2SB788 2SA785 2SA 804 □ —A 2SA1207 2SB788 2SA802 2SA 805 □ —A 2SA1207 2SA1018 2SA 806 □ —A 2SA1207 2SA1018 2SA 807


OCR Scan
PDF 2SB631 2SA743 2SA699A 2SB1064 2SA1339 2SA1015 2SA1016 2SA1015 2SA675 2SA836 2sa798 2SA1207 NEC k 787 2SB631 2SA836 2sb631 hitachi 2sa733 2SA785
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: Ordering number: EN 778E 2SA1207 /2SC2909 I P N P/N PN E p itax ial P la n a r Silicon T ran sisto rs S A iV D J High-Voltage Switching, AF 60W Predriver Applications F e a tu re , sm all c0b. • F a st sw itching speed. ( ): 2SA1207 A b s o lu te M a x im u m R a tin g s a t , )2.0 pF 0.08 V 0.3 (0.14) (0.4) 0.1 ps 0.2 ps 1.0 ps * : The 2SA1207 /2SC2909 a re , .778-1/3 181 Collector C urrent,Ic - mA 2SA1207 /2SC2909 Gain-Bandwidth Product.fr — MHz


OCR Scan
PDF 2SA1207/2SC2909 2SA1207 SC-43 4190MO/3187AT/2255MY
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: Ordering number: EN 778E 2SA1207 /2SC2909 SÎ0.778E P N P /N PN E pitaxial P la n a r , and sm all c0b. • F a st sw itching speed. ( ) : 2SA1207 A b s o lu te M a x im u m R a tin g s a , 2SA1207 /2SC2909 a re classified by 10mA hpg as follows : 100 R 200 140 S 280 200 T , 2SA1207 /2SC2909 2 5A1207 f'% Y n i _ 0.1mA - 0 05mA IB= 0 0 -IO -20 -30 -40 -50 , > □ -o cr Collector to E m itter O u tp u t Capacitance,c0i, - pF 2SA1207 /2SC2909 ■d _U


OCR Scan
PDF 2SA1207/2SC2909 2SA1207 SC-51 rO-92 3C-43
2SB737

Abstract: 2SA1038 2sa1015 2SB873 2SA847 2SA999 2SA1104 2SA933S 2SA1232 2SA1015 ba
Text: - 22 - m s Type No. tt S Manuf. = if SANYO X S TOSHIBA 0 a NEC B ïr HITACHI » ± a FUJITSU fé T MATSUSHITA H m MITSUBISHI □ — A BÖHM 2SA 1077 - *±a 2SB922 2SA1302 2SB946 2SA 1 078 ^ *±a 2SB920 2SA968 2SA985 2SB940 2SB1085 2SA 1079 «±a 2SA985A 2SB1085A 2SA 1080 . *±a 2SB511 2SA562TM 2SB536 2SB1085 2SA 1081 _ a ïr 2SA1207 2SA970 2SA988 2SB726 2SA904A 2SA1038 2SA 1082 - S ÍL 2SA1207 2SA970 2SA988 2SA921 2SA904A 2SA1038 2SA 1083 - 0 ÍL 2SA1783 2SA970 2SA991


OCR Scan
PDF 2SB922 2SA1302 2SB946 2SB920 2SA968 2SA985 2SB940 2SB1085 2SA985A 2SB1085A 2SB737 2SA1038 2sa1015 2SB873 2SA847 2SA999 2SA1104 2SA933S 2SA1232 2SA1015 ba
2SA1301 TOSHIBA

Abstract: da 1191 2sa970 2SA904A Toshiba 2SB754 2Sa1173 2SB646 2SA1323 2SA1038 2SA1782
Text: 2SA1232 2SB1317 2 SA 1188 , 0 a 2SA1207 2SA970 2SA988 2SA921 2SA904A 2SA1038 2SA 1189 - 0 ±L 2SA1207 2SA970 2SA988 2SA921 2SA904A 2SA1038 2SA 1190 . B ÍL 2SA1016 2SA970 2SA992 2SA921 2SA847A , 2SA 1196 0 iL 2SA1700 2SA 1197 b iL 2SB1201 2SB1178 2SB1181 2SA 1198 - □ -A 2SA1207


OCR Scan
PDF 2SA1415 2SA1782 2SA1048 2SA1127 SA1299 2SA933S 2SA104S 2SA1337 SA112 2SA1301 TOSHIBA da 1191 2sa970 2SA904A Toshiba 2SB754 2Sa1173 2SB646 2SA1323 2SA1038
2sa970

Abstract: 2SA564A 2SA906 2SA988 2sa1015 2SA1142 2SA1207 2SA1038 2SA904A 2sa949
Text: - 17 - s € Type No. tt « Manuf. h $ SANYO Ä 2 TOSHIBA B S NEC B ÎL HITACHI « ± a FUJITSU fâ t MATSUSHITA h * MITSUBISHI □ — a ROHM 2SA 892 ' •y-virv 2SB675 2SB727(K) 2SB1339 2SA 893 - ED w 2SA1207 2SA970 2SA988 2 SA1127 2SA904A 2 SA10 3 8 2SA 893A ED 2SA970 2SA1038 , * 2SA1207 2SA949 2SA988 2SB648 2SA1038 2SA 906 ✓ z m 2SA1437 2SA970 2SA836 2SA933 2SA 912 fâ T , 2SA984 2SA953 2SA854 2SA 920 V"- 2SB649A 2SA 921 - ts T 2SA1207 2SA970 2SA988 2SA872A


OCR Scan
PDF 2SB675 2SB727 2SB1339 2SA1207 2SA970 2SA988 SA1127 2SA904A 2SA970 2SA1038 2SA564A 2SA906 2SA988 2sa1015 2SA1142 2SA1038 2sa949
2s8698

Abstract: 2SA634A 2sB1064 2sa1015 2SA970 2SA715 2SA836 2SA854 2SA699 2SA1039
Text: 2SA699A 2SB1187 2SA 637 85 T 2SA1018 2SA821 2SA 638 B ™ 2SA1207 2SA778(X) 2SA921 2SA821 2SA 638S nr L 2SA970 2SA821 2SA 639 m L 2SA1207 2SA970 2SA778A(K) 2SA1018 2SA821 2SA 639S a


OCR Scan
PDF 2SB632 2SA715 2SA699 2SB1064 2SB632 2SA473 2SB631 2s8698 2SA634A 2sB1064 2sa1015 2SA970 2SA715 2SA836 2SA854 2SA699 2SA1039
A933

Abstract: SA1015 A933 S 2sa864 2SA564 2sa872 2sa733 SA112 2SA718A 2SA984
Text: - 16 - i * * « * * * * * * * * * * * * * » * » M € Type No. tt S Manuf. = & SANYO K 2 TOSHIBA B a NEC B il HITACHI % ± a FUJITSU fâ T MATSUSHITA H m MITSUBISHI □ - A BÖHM 2SA 852 H B 2SA987 2S.A933 2SA 853 H * 2SA929 2SA987 2SA933 2SA 854 *- □ -A 2SA984 2SA562TM 2SA953 2SA1390 2SA719 2SA1399 2SA 855 X S 2SA929 2SA970 2 SA112 7 2SA1039 2SA 856 X S 2SA929 • 2SA970 2SA1127 2SA1039 2SA 857 , *±a 2SA1207 2SA893A 2SA1123 2SA1038 2SA 858 S+ii 2SA1207


OCR Scan
PDF 2SA987 2SA929 2SA933 2SA984 2SA562TM 2SA953 2SA1390 2SA719 2SA1399 A933 SA1015 A933 S 2sa864 2SA564 2sa872 2sa733 SA112 2SA718A
2SB596

Abstract: 2SB686 2SB824 2SB773A 2sb773 2SA1232 2SB 773 773a 2SB965 2SA1283
Text: ÍL 2SA1207 2SA988 2SA1039 2SB 788 fé T 2SA1207 2SA1038 2SB 789 fâ T 2SA1416 2SA1201


OCR Scan
PDF 2SB824 2SB596 2SB703 2SB859 2SB942 2SB1334 2SB942A 2SB686 2SB773A 2sb773 2SA1232 2SB 773 773a 2SB965 2SA1283
2sa850

Abstract: 2sa1047 2SA992 2SA872 2SB564A 2sa9630 2SA1038 2SB861 2SB1212 2sa733
Text: - 18 - m 2SA930 2SA931 2SA932 2SA933 « - tt Manuf. « = SANYO 2SA929 i¥ TOSHIBA 2SA1015 0 NEC ZÒAHSU H 0 HITACHI 2SA872 Type No. ÍL Ä ± FUJITSU S tö T 2SA112Y - H 2SA999L MATSUSHITA MITSUBISHI - A ROHM 2SA933 2SA1482 2SA1482 *± 3 -A - ix -A - i*. o - A V - - 2SA1207 2SA1207 2SA930 2SA1705 2SB560 2SB888 2SA1783 2SA1339 2SA1210 2SA1011 2SB564A 2SA970 2SA970 2SA1208 2SB598 2SA968 2SB698 2SA984 2SA1450 2SA1331 2SA1011


OCR Scan
PDF 2SA930 2SA931 2SA932 2SA933 2SA929 2SA1015 2SA872 2SA112Y 2SA999L 2SA933 2sa850 2sa1047 2SA992 2SA872 2SB564A 2sa9630 2SA1038 2SB861 2SB1212 2sa733
2SA1161

Abstract: TO-202MOD 2Sa1206 2SA1182 2SA1173 2SA1163 2SA1160 2SA1156 2SA1209 SA1162
Text: -0.95 -0.01 -0.001 2SA1207 HV SW/LF A -180 -160 -0. 07 0. 6 -0. 1 -80 100 400 -5 -0.01 0. 4 -0.03 , TO-92)f5 ECB 2SA1207 150* -10 -0.01 0.1* 0.2* 1* 2. 5* 2SC2910 SC—51 ECB 2SA1208 150* -10


OCR Scan
PDF 2SA1156 2SA1160 2SA1161 SA1162 2SA1163 SA1171 2SA1199 2SA1199S 2SC2880 2SA1200 TO-202MOD 2Sa1206 2SA1182 2SA1173 2SA1163 2SA1160 2SA1209
2SA970

Abstract: 2SA934 2sa1015 2sa952 2sa933 2SA953 2sB1064 2SA1782 2SA720 2SA836
Text: 2SA1207 2SA970 2SA638 2SA778ÍK) 2SA1018 2SA821 2SA 695 ^ h m 2SB698 2SA950 2SA952 2SB562 2SA719


OCR Scan
PDF 2SB507 2SB596 2SA985 2SB856 2SB941 2SB1033 2SA1782 2SA1015 2SA953 2SA836 2SA970 2SA934 2sa952 2sa933 2sB1064 2SA720 2SA836
2SA748

Abstract: 2SB927 2SA757B 2SB1043 2SB1064 2SB596 2sa763 2SB548 2sb861 2SA715
Text: 2 SAS17 2SA673A 2SA1284 2SA935 2SA 778 (K) B a 2SA1207 2SA949 2SA638 2SA1018 2SA821 2SA 77SA


OCR Scan
PDF 2SA1705 2SB548 2SA715 2SA684 2SB1043 2SB817 2SA1232 2SB514 2SA985 2SA748 2SB927 2SA757B 2SB1043 2SB1064 2SB596 2sa763 2sb861 2SA715
2SB817

Abstract: 2sa1115 2SA992 2sa1015 2sa1302 2SA1782 2SA847A 2SA1123 2SA1142 sanyo 1042
Text: 2SA1309A 2SA1630 2SA933S 2SA 1048L 3i 2 2SA1782 2SA1115 2SA933SLN 2SA 1049 M 2SA1207 2SAÍ630


OCR Scan
PDF 2SA1016K 2SA970 2SA992 2SA1123 2SA847A 2SA1016 2SB817 2sa1115 2SA992 2sa1015 2sa1302 2SA1782 2SA847A 2SA1142 sanyo 1042
2SA999

Abstract: 2SA1015 2sa733 2SA1038 2SA1026 2SA921 2SA933 2sa 1023 2SA1309A 2SA1318
Text: 2SA992 2SA921 2SA1038 2SA 1016K 2SA970 2SA1038 2SA 1017 „ = 2SA1207 2SA949 2SA988 2SB646


OCR Scan
PDF 2SA1011 2SB940A 2SB1085B 1006B 2SA1306B 2SB817 2SA1011 2SB940 2SB1085 2SB921 2SA999 2SA1015 2sa733 2SA1038 2SA1026 2SA921 2SA933 2sa 1023 2SA1309A 2SA1318
2sa933

Abstract: 2SA934 2sa726 2sa999 2SA999L 2SA1005 2sb849 2SB1314 2SA1115 2SA715
Text: 2SB856 2SB1064 2SA 749 ,• tö t 2SA970 2SA638 2SA778(K) 2SA1018 2SA 749A fö t 2SA1207 2SA970


OCR Scan
PDF 2SA1768 2SA830 2SB849 2SB946 2SB1142 2SA473 2SB772 2SA699 2SB1314 2SB1009 2sa933 2SA934 2sa726 2sa999 2SA999L 2SA1005 2sb849 2SA1115 2SA715
2SA1015

Abstract: 2SA1091 2SB814 2SB548 2SA562TM 2SA1371 2SB642 2SB793 2SA1243 2SA1306A
Text: 2SB768 2SB1409 2SB1191A 2SA 1553 S S 2SA1553 2SB1163 2SA 1554 □ —A 2SA1207 2SB745A


OCR Scan
PDF 2SB1037 2SB649A 2SB1186A 2SA1306A 2SB1186B 2SB548 2SB1314 2SA1783 2SA1015 2SA733 2SA1091 2SB814 2SB548 2SA562TM 2SA1371 2SB642 2SB793 2SA1243 2SA1306A
2SB536A

Abstract: 2SA1301 TOSHIBA 2SB1320A 2SB1242 2SA1624 2SB1318 2SA1356 2SA1559 2SA1431 2sa155
Text: 2SB 1 347 fé T 2SB817 2SA1301 2SB941 2SB 1348 0 ir 2SA1207 2SA1320 2SA1123 2SB 1349 a ìl


OCR Scan
PDF 2SB13n7M 2SA1782 2SB1320A 2SA1561 2SA1703 2SA1426 2SA1559 2SB1242 2SB536A 2SA1301 TOSHIBA 2SB1320A 2SB1242 2SA1624 2SB1318 2SA1356 2SA1559 2SA1431 2sa155
2SC308

Abstract: 2SA1699 2SA1392
Text: : Collector E: Emitter o t e Hi g in- vo l tage t r-a n si sto r-s SANYO:NP 2SA1207 2SC2909 High


OCR Scan
PDF SC-51 2SA1683 2SC4414 2SA1392 2SC3383 T0-126 2SA1450 2SB631, 2SD600, O-126 2SC308 2SA1699
2SD1028

Abstract: 2SK1597 2SK917 2SC1025 2SK919 2SB823 2SC1051P 2SD977 3SK190 2SA1019
Text: 2SC1295P 2SC1308 2SC1308P 2SC1571 2SC1757 2SC2057 2SC2210 2SA1782 2SA1783 2SA1783 2SA984 2SA929 2SA1207


OCR Scan
PDF 2SA608SPA 2SA608NP 2SA608K-NP 2SA659 2SA930 2SA1017 2SA1019 2SA1047 2SA1260 2SA1288 2SD1028 2SK1597 2SK917 2SC1025 2SK919 2SB823 2SC1051P 2SD977 3SK190
Supplyframe Tracking Pixel