The Datasheet Archive

Top Results (4)

Part Manufacturer Description Datasheet Download Buy Part
277493-000 TE's AMP 2000P-RIBBON-4TT-NAR
2000P-RIBBON-4TT-NAR TE's AMP 2000P-RIBBON-4TT-NAR
BC27AC Test Products Inc CLIP ALLIGATOR MED NAR COPPR 40A
BC27AZP Test Products Inc CLIP ALLIGATOR MED NAR ZINC 20A

27-NAR-96 Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
1995 - BU 508 AF

Abstract: til 431 TAG 8534 STI SMART POSITIONER Til 160 ET 81 K ic 8279 et 455 TIL 123 MICK 494 CN
Text: . Revised: 23-Aug- 96 9:21 AM Printed: 19-Jan-99 3:24 PM Page 18 of 32 Hovedskærmen Når du tænder , Instruments Incorporated. FRONTMAT.DAN Front matter By: Logos Modena S.r.l. Revised: 1-Oct- 96 9:59 , matter By: Logos Modena S.r.l. Revised: 1-Oct- 96 9:59 AM Printed: 19-Jan-99 3:17 PM Page iii , Oversigt over menuen Algebra . 96 Almindelige algebraiske operationer , : Logos Modena S.r.l. Revised: 1-Oct- 96 9:59 AM Printed: 19-Jan-99 3:17 PM Page iv of 8


Original
PDF TI-92 TI-92 28-Jan-99 BU 508 AF til 431 TAG 8534 STI SMART POSITIONER Til 160 ET 81 K ic 8279 et 455 TIL 123 MICK 494 CN
1998 - DEH-2000R

Abstract: pioneer PA 2030 A DIN45324 DEH-2030R Pioneer deh Deh-2030r aux pioneer deh-2000r pioneer Pm 2030 transistor af 178 pioneer fm tuner
Text: . 14 Funktiosnmenuens funktioner . 15 2 2 ENG/MASTER 96 Betjening , /MASTER 96 DEH_2030_DK_def 14/01/99 3:07 PM Page 4 Installation Bemærk: · Før den endelige , out. of the unit, pull sider. 4 4 ENG/MASTER 96 DEH_2030_DK_def 14/01/99 3:07 PM , overskredet, hvilket fører til overophedning. · Når en sikring udskiftes, sørg for, at der kun anvendes , væk fra køretøjet i flere timer. ingen ACC-position NEDERLANDS 5 5 ENG/MASTER 96 DEH


Original
PDF DEH-2030R DEH-2000R 98L00F0P01> MAN-DEH-P2030R-DK/B DEH-2000R pioneer PA 2030 A DIN45324 DEH-2030R Pioneer deh Deh-2030r aux pioneer deh-2000r pioneer Pm 2030 transistor af 178 pioneer fm tuner
1998 - msm665x

Abstract: MSM6679A-110TS-K I2921 AD129 MSM6679A110TSK ADC8
Text: ADPCM ADC0ADC9 VREF NAR BUSY SI SD STROBE RESOUT VOICEOUT1 RXD1 TXD1 RES OSC0 OSC1 , N/C- RESOUT ES NAR N/C 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Name , WRRAM 66 31 22 23 ROMPAGE1 NAR OSC0 OSC1 ROMRD RXD1 SD 3/18 MSM6679A110 l 100TQFP 99 AGND 82 N/C 98 ADC9 97 ADC8 96 ADC7 95 ADC6 94 ADC5 93 ADC4 92 ADC3 91 , N/C- 20 RESOUT 21 ES 22 NAR 23 N/C 24 N/C 25 AD0 28 AD1 29 AD2 30 AD3 31 AD4 32


Original
PDF J2F00121871 MSM6679A-110 MSM6679A110 MSM6679A110LSI5 10kHz MSM6650 28kbps 9600bps81 84QFJPLCC msm665x MSM6679A-110TS-K I2921 AD129 MSM6679A110TSK ADC8
1998 - TQFP100-P-1414-0

Abstract: No abstract text available
Text: ADPCM ADC0ADC7 VREF NAR BUSY SI SD STROBE RESOUT VOICEOUT1 RXD TXD RES OSC0 OSC1 , RESOUT 3 STROBE 4 BUSY 5 SI 6 SD 7 N/C 8 N/C 9 VOICEOUT1 10 N/C 11 NAR 12 VDD 13 GND 14 N/C 15 N/C 16 N/C , 96 N/C 95 N/C 94 N/C N/C 47 N/C 48 RDRAM 49 WRRAM 50 N/C 27 N/C 26 3/15 , D0 D1 D2 D3 # 86 87 88 89 90 5 51 52 53 54 Name D4 D5 D6 D7 GND NAR OSC0 OSC1 PDC # 55 56 57 58 Name , SD O MSM6650MSM6679AL110 LSI MSM6650MSM6650 SD 8 9 10 11 12 NC VOICEOUT1 NC NAR O I


Original
PDF J2F001328Y1 MSM6679AL-110 MSM6679AL110 MSM6679AL110LSI5 LSIMSM6679AL110MSM6679A110 10kHz MSM6650 28kbps 9600bps81 TQFP100-P-1414-0
IR 720P

Abstract: Maste 002
Text: instruktioner som finns angivna på projektorn. 13. För att skydda projektorn från skada (tex vid åska) när , de som räknas upp, kan det hända att vissa funktioner inte fungerar. När projektorn ansluts till en , (VGA/SVGA/ XGA/SXGA/UXGA) eller en Macintosh (t.ex. Workstation). Rådfråga din handlare. När , från datorn när denna är påslagen. Detta kan orsaka skador på datorn. · Den trådlösa musen eller , Fjärrkontrollen kan användas som en fjärrkontrollmus. · När porten RS-232C på projektorn ansluts till


Original
PDF 89/336/EEC 73/23/EEC 93/68/EEC. 73/23/EWG 93/68/EWG. 336/CEE 73/23/CEE 93/68/CEE. 89/336/EEG 23/EEG, IR 720P Maste 002
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: Alliance: www.eiae.org. Att observera vid lampbyte Se “Byte av lampan” på sid 96 . Denna , . 94 Angående lampan . 96 Lampa . 96 Att observera angående lampan . 96 Byte av lampan . 96 Ta ut och sätta i lampenheten . 97 Nollställa lamptimern , CD-ROM-enhet. 2 Dubbelklicka på ikonen “Den här datorn”. 3 Dubbelklicka på “CD-ROM-enhet”. 4 När


Original
PDF XG-PH70X XG-PH70X-N LAN/RS232C
2000 - st 9805

Abstract: 9836 65a3 74HCU04 FJBL9800-02 FLEX8000 MSM9800 M9805 st
Text: NAROUT NAR 18 GND GND 19 GND GND 20 VCC 2 VCC GND GND 13 , M98XX/M9836 EVA M98XX/M9836 BUSY No.5 NAR No.17 MCU I/F MCU I/F M98XX BUSY M9836 NAR NAR M98XX BUSY M9836 NAR NAR 10/15 , I6 AOUT 20 I5 NAR 6 I4 BUSYB 3 I3 XTB I2 IC6 I1 I0 STB RESET0 XT 22 TEST0 GND 1 C16 CPUSTVDD VREF 23 24 XTC AOUT 20 I5 NAR 3 I4 OSC2 I3 I2 IC5 I1 I0 STB RESET0


Original
PDF FJBL9800-02 MSM9800/9836 MSM9802/9803/9805/9836 MSM9800 AR762/203/204 MSM9802/MSM9803/MSM9805/MSM9836 74HCU04 FLEX8000 st 9805 9836 65a3 74HCU04 FJBL9800-02 FLEX8000 M9805 st
yta 630 transistor

Abstract: till 111 sharp lcd 128 240 XG-NV51XE
Text: instruktioner som finns angivna på projektorn. För att skydda projektorn från skada (tex vid åska) när den inte , . Lampövervakningsfunktion När projektorn sätts på efter att lampan har använts i 1.400 timmar, blinkar "LAMP" och " " i , Manövrering av den trådlösa musen med driftfjärrkontrollen Viktig information När projektorkontrollerna , upplysningar. 2 Användning av den trådlösa musen 1. När projektorn har anslutits till persondatorn, skall du , tryck därefter på LASER ( ) för att aktivera laserpekaren. När du släpper upp tangenten, slocknar


Original
PDF XG-NV51XE 89/336/EEC 73/23/EEC 93/68/EEC. 73/23/EWG 93/68/EWG. 336/CEE 73/23/CEE 93/68/CEE. 89/336/EEG yta 630 transistor till 111 sharp lcd 128 240 XG-NV51XE
1998 - MSM6650GS-BK

Abstract: MSM66P56-04RS 6653A 2NEX MSM83C154
Text: . . 94 13. . 96 14. . 96 15. . 98 16. . 99 17 , Counter DATA Controller ADPCM Synthesizer CE RCS BUSY NAR IBUSY STANDBY PCM Synthesizer 12 , MSM6650 NC NC BUSY NAR AOUT AGND DGND AVDD DVDD XT/OSC1 XT/OSC2 OSC3 TEST1 RND XT/CR CPU TEST2 IBUSY NC , 29 30 31 32 64 XT/OSC1 63 DVDD 62 AVDD 61 DGND 60 AGND 59 AOUT 58 NAR 57 BUSY 56 NC 55 STBY 54


Original
PDF J2D001738Z4 MSM6650 MSM6652/53/54/55/56-XXX, MSM6652A/53A/54A/55A/56A/ MSM66P54-XX, MSM66P56-XX MSM6650 MSM6650LSI MSM6375ADPCMPCM 12DA-40dB/oct MSM6650GS-BK MSM66P56-04RS 6653A 2NEX MSM83C154
2002 - M9805

Abstract: m9836 9836 ROMO5 IC-224 M98XX
Text: 9/15 FJBL9800-03 1 MSM9800/9836 EVA Board M98XX/M9836 BUSY No.5 NAR No.17 M98XX BUSY M9836 NAR EVA M98XX/M9836 MCU I/F NAR M98XX BUSY M9836 NAR MCU I/F NAR , 233 95 124 68 63 69 33 201 183 149 93 224 96 100 RCEBOUT C15 1 3 5 4 2 1 EXTCPUSTDB BUSYBOUT , CPUSTVDD VREF 23 24 XTC AOUT 20 I5 NAR 3 I4 OSC2 I3 I2 IC5 I1 I0 STB RESET0 OSC1 22 OSC3 GND SP+ REG , VREF 24 I6 AOUT 20 I5 NAR 6 I4 BUSYB 3 I3 XTB I2 IC6 I1 I0 STB RESET0 XT 22 TEST0 GND R6 10 SP


Original
PDF FJBL9800-03 MSM9800/9836 MSM9802/9803/9805/9836 MSM9800 AR762/203/204 MSM9802/MSM9803/MSM9805/MSM9836 FC20A2MS 74HCU04 M9805 m9836 9836 ROMO5 IC-224 M98XX
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: BASFUNC.DAN TI-92: Basic Function Graphing (Final) By: Logos Modena S.r.l. Revised: 23-Aug- 96 9:22 AM , Modena S.r.l. Revised: 23-Aug- 96 9:22 AM Printed: 19-Jan-99 3:12 PM Page 46 of 22 Oversigt , . Revised: 23-Aug- 96 9:22 AM Printed: 19-Jan-99 3:12 PM 47 Page 47 of 22 Indstilling af , z(x,y) 3D-ligninger Angle-tilstand Når du anvender trigonometriske funktioner, skal du , Graphing (Final) By: Logos Modena S.r.l. Revised: 23-Aug- 96 9:22 AM Printed: 19-Jan-99 3:12 PM


Original
PDF TI-92: 23-Aug-96 19-Jan-99
t2206

Abstract: QCNW-5288CEZZ RS-232C-kabel IR 720P ska 667 sharp lcd 128 240 DIN-D-sub RS-232C-Kabel QCNW-5288CEZZ redid di 1.4a Kabel RS 232C Maste 002
Text: instruktioner som finns angivna på projektorn. 13. För att skydda projektorn från skada (tex vid åska) när , det hända att vissa funktioner inte fungerar. När projektorn ansluts till en dator ska du välja , /UXGA) eller en Macintosh (t.ex. Workstation). Rådfråga din handlare. När projektorn ansluts till en , RCA ljudkabeladaptern kan behövas. När projektorn ansluts till en DVD-spelare eller DTV-avkodare , aldrig anslutas till eller kopplas bort från datorn när denna är påslagen. Detta kan orsaka skador på


Original
PDF 89/336/EEC 73/23/EEC 93/68/EEC. 73/23/EWG 93/68/EWG. 336/CEE 73/23/CEE 93/68/CEE. 89/336/EEG 23/EEG, t2206 QCNW-5288CEZZ RS-232C-kabel IR 720P ska 667 sharp lcd 128 240 DIN-D-sub RS-232C-Kabel QCNW-5288CEZZ redid di 1.4a Kabel RS 232C Maste 002
2002 - M9805

Abstract: m9836 9836 C1330P 74HCU04 FJBL9800-03 FLEX8000 MSM9800
Text: NAR M98XX BUSY No.17 M9836 NAR NAR M98XX BUSY M9836 NAR NAR 10/15 , VREF 24 I6 AOUT 20 I5 NAR 6 I4 BUSYB 3 I3 XTB I2 IC6 I1 I0 STB RESET0 XT 22 TEST0 GND 1 C16 CPUSTVDD VREF 23 24 XTC AOUT 20 I5 NAR 3 I4 OSC2 I3 I2 IC5 I1 I0 STB , 149 93 224 96 100K 2 100K RND R3 100k EXTCPUSTDB BUSYBOUT EXIT0 EXTI1 EXTI2


Original
PDF FJBL9800-03 MSM9800/9836 MSM9802/9803/9805/9836 MSM9800 AR762/203/204 MSM9802/MSM9803/MSM9805/MSM9836 74HCU04 FLEX8000 M9805 m9836 9836 C1330P 74HCU04 FJBL9800-03 FLEX8000
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: . 96 Tabell över datorkompatibilitet . 97 Felsökning , tappats eller på något sätt utsatts för skador. f. Service kan också behövas när bild- och , stötar och/eller skakningar när den ska användas, eftersom detta kan orsaka skador. Var mycket , från eluttaget samt andra kablar som anslutits till den. ■Håll inte i linsen när du använder projektorn. ■Kontrollera att objektivskyddet sitter på projektorn när du förvarar den. (Se sidan 13


Original
PDF XG-PH50X XG-PH50X-NL
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: att återgå till föregående skärm när menyn visas. Tangent MENU/HELP Menyval (justeringar , tappats eller på något sätt utsatts för skador. f. Service kan också behövas när bild- och , på ett ställe som ej utsätts för fukt, damm och cigarrettrök. När projektorn utsätts för , justeringsfoten. 8 ■När projektorn är nyinköpt kan det hända att en svag lukt återges från ventilationsöppningarna, när strömmen slås på första gången. Detta är normalt och tyder inte på något fel


Original
PDF PG-F200X need-232C
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: €¢ Tryck pÃ¥ RETURN för att Ã¥tergÃ¥ till föregÃ¥ende skärm när menyn visas. Tangenter som , tappats eller pÃ¥ nÃ¥got sätt utsatts för skador. f. Service kan ocksÃ¥ behövas när bild- och , fukt, damm och cigarrettrök. När projektorn utsätts för miljöer som dessa mÃ¥ste luftintag , jämnt underlag inom justeringsbart omfÃ¥ng (8 grader) för justeringsfoten. 8 ■När projektorn är nyinköpt kan det hända att en svag lukt Ã¥terges frÃ¥n ventilationsöppningarna, när


Original
PDF PG-F310X
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: föregående skärm när menyn visas. Tangenter som används i denna operation Tangent MENU/HELP , tappats eller på något sätt utsatts för skador. f. Service kan också behövas när bild- och , på ett ställe som ej utsätts för fukt, damm och cigarrettrök. När projektorn utsätts för , justeringsfoten. 8 ■När projektorn är nyinköpt kan det hända att en svag lukt återges från ventilationsöppningarna, när strömmen slås på första gången. Detta är normalt och tyder inte på något fel


Original
PDF XR-32X XR-32S RS-232C
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: CD-ROM-enhet. 2 Dubbelklicka pÃ¥ ikonen ”Den här datorn”. 3 Dubbelklicka pÃ¥ ”CD-ROM-enhet”. 4 När , bruksanvisningar. När du vill visa installationshandboken 1) Dubbelklicka pÃ¥ mappen ”SETUP”. 2 , ”CD-ROM”. 3 När du vill visa bruksanvisningen 1) Dubbelklicka pÃ¥ mappen ”MANUALS”. 2 , projektorns bruksanvisningar. När du vill visa installationshandboken 1) Dubbelklicka pÃ¥ mappen ”SETUPâ , ¥ nÃ¥got sätt utsatts för skador. f. Service kan ocksÃ¥ behövas när bild- och ljudkvalitet skiljer


Original
PDF XG-P610Xav XG-P610X-N LAN/RS232C
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: (P/R/O/Q) Tangent RETURN • Tryck på RETURN för att återgå till föregående skärm när , tappats eller på något sätt utsatts för skador. f. Service kan också behövas när bild- och , fukt, damm och cigarrettrök. När projektorn utsätts för miljöer som dessa måste luftintag , jämnt underlag inom justeringsbar t omfång (9 grader) för justeringsfoten. 8 ■När projektorn är nyinköpt kan det hända att en svag lukt återges från ventilationsöppningarna, när


Original
PDF PG-F312X PG-F262X PG-F212X
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: skärm när menyn visas. Tangent MENU/HELP Menyval (justeringar) Tangent som används i detta , tappats eller på något sätt utsatts för skador. f. Service kan också behövas när bild- och , på ett ställe som ej utsätts för fukt, damm och cigarrettrök. När projektorn utsätts för , justeringsfoten. 8 ■När projektorn är nyinköpt kan det hända att en svag lukt återges från ventilationsöppningarna, när strömmen slås på första gången. Detta är normalt och tyder inte på något fel


Original
PDF XG-F260X XG-F210X
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: skärm när menyn visas. Tangent MENU/HELP Menyval (justeringar) Tangent som används i detta , tappats eller på något sätt utsatts för skador. f. Service kan också behövas när bild- och , på ett ställe som ej utsätts för fukt, damm och cigarrettrök. När projektorn utsätts för , justeringsfoten. 8 ■När projektorn är nyinköpt kan det hända att en svag lukt återges från ventilationsöppningarna, när strömmen slås på första gången. Detta är normalt och tyder inte på något fel


Original
PDF XR-40X XR-30X XR-30S -232C
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: skärm när menyn visas. Tangent MENU/HELP Menyval (justeringar) Tangent som används i detta , tappats eller på något sätt utsatts för skador. f. Service kan också behövas när bild- och , fukt, damm och cigarrettrök. När projektorn utsätts för miljöer som dessa måste luftintag , jämnt underlag inom justeringsbart omfång (8 grader) för justeringsfoten. 8 ■När projektorn är nyinköpt kan det hända att en svag lukt återges från ventilationsöppningarna, när


Original
PDF XG-F315X
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: Tangent RETURN • Tryck på l RETURN för att återgå till föregående skärm när menyn visas , tappats eller på något sätt utsatts för skador. f. Service kan också behövas när bild- och , fukt, damm och cigarrettrök. När projektorn utsätts för miljöer som dessa måste luftintag , jämnt underlag inom justeringsbar t omfång (8 grader) för justeringsfoten. 8 I När projektorn är nyinköpt kan det hända att en svag lukt återges från ventilationsöppningarna, när


Original
PDF XG-MB67XL XG-MB67X-L RS-232C
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: €¢ Tryck pÃ¥ l RETURN för att Ã¥tergÃ¥ till föregÃ¥ende skärm när menyn visas. Menyval , tappats eller pÃ¥ nÃ¥got sätt utsatts för skador. f. Service kan ocksÃ¥ behövas när bild- och , ställe som ej utsätts för fukt, damm och cigarrettrök. När projektorn utsätts för miljöer som , . 8 I När projektorn är nyinköpt kan det hända att en svag lukt Ã¥terges frÃ¥n ventilationsöppningarna, när strömmen slÃ¥s pÃ¥ första gÃ¥ngen. Detta är normalt och tyder inte pÃ¥ nÃ¥got fel


Original
PDF XG-MB65X-L XG-MB55X-L XR-10X-L/XR-10S-L RS-232C
2002 - MSM6650GS-BK

Abstract: AR204 MSM66P56-XX MSM6652 MSM6650SS SCK 035 MSM6650 FJDL6650FULL-06 MSM6652A-xxxGS-K MSM6653
Text: . . 94 15. . 96 16. . 97 17 , DVDD DGND 7 D0 OKI XT/CR OSC (Ceramic/ Crystal/RC) CE RCS BUSY NAR IBUSY , 51 20 1 STANDBY NC NC BUSY NAR AOUT AGND DGND AVDD DVDD XT/OSC1 XT/OSC2 OSC3 , 47/125 XT XT NAR BUSY CMD ST CH I6/SD I5/SI I4 I3/PORT1 I2/PORT0 I1 I0 , -XXX MSM6652A/53A/54A/55A/56A/58A-XXX 48/125 XT XT CMD BUSY NAR ST CH I6/SD I5/SI I4


Original
PDF FJDL6650FULL-06 MSM6652/53/54/55/56-xxx, MSM6652A/53A/54A/55A/56A/58A-xxx, MSM66P56-xx, MSM6650 MSM6375 MSM6652/53/54/55/56-XXX MSM6652A/53A/54A/55A/56A/58A-XXX MSM6650GS-BK AR204 MSM66P56-XX MSM6652 MSM6650SS SCK 035 MSM6650 FJDL6650FULL-06 MSM6652A-xxxGS-K MSM6653
Supplyframe Tracking Pixel