The Datasheet Archive

Top Results (6)

Part Manufacturer Description Datasheet Download Buy Part
T1042NSN7WQB NXP Semiconductors 32-BIT, 1500MHz, RISC PROCESSOR, PBGA780
T1042NXE7WQB NXP Semiconductors 32-BIT, 1500MHz, RISC PROCESSOR, PBGA780
T1042NXN7MQB NXP Semiconductors 32-BIT, 1200MHz, RISC PROCESSOR, PBGA780
T1042NXN7PQB NXP Semiconductors 32-BIT, 1400MHz, RISC PROCESSOR, PBGA780
T1042NSE7PQB NXP Semiconductors 32-BIT, 1400MHz, RISC PROCESSOR, PBGA780
T1042NSE7MQB NXP Semiconductors 32-BIT, 1200MHz, RISC PROCESSOR, PBGA780
SF Impression Pixel

Search Stock (40)

  You can filter table by choosing multiple options from dropdownShowing 35 results of 40
Part Manufacturer Supplier Stock Best Price Price Each Buy Part
104-2 NATURAL MISCELLANEOUS Bisco Industries 4 - -
CJ1042N001 TE Connectivity Ltd Avnet - $4.69 $1.99
E1042/NEO Eclipse Magnetics element14 Asia-Pacific - $3.58 $3.08
FE2X10-4-2NL Pulse Electronics Corporation Sager - $1.64 $1.64
FE2X10-4-2NL Pulse Electronics Corporation Avnet - $1.79 $1.49
G3584-104-2N Glenair Inc Avnet - - -
ITV1010-42N1CS4-X81 SMC Corporation of America Allied Electronics & Automation - $492.91 $492.91
ITV1051-042N4 SMC Corporation of America Allied Electronics & Automation - $345.54 $345.54
ITV2010-42N2N4-X81 SMC Corporation of America Allied Electronics & Automation - $493.80 $493.80
ITV2010-42N2S4-X81 SMC Corporation of America Allied Electronics & Automation - $513.30 $513.30
ITV3010-42N2N4-X81 SMC Corporation of America Allied Electronics & Automation - $592.06 $592.06
M85049/10-42N Amphenol PCD Interstate Connecting Components - - -
M85049/10-42N Glenair Inc Interstate Connecting Components - - -
M85049/10-42N Glenair Inc Powell Electronics 6 $402.05 $215.05
M85049/10-42N Amphenol PCD Heilind Electronics - - -
SGY-D11042N Dwyer Instruments Inc Allied Electronics & Automation - $17.66 $16.78
SGY-D11042N-GF Dwyer Instruments Inc Allied Electronics & Automation - $24.55 $23.33
SGZ-D11042N Dwyer Instruments Inc Allied Electronics & Automation - $42.65 $40.51
SGZ-D11042N-GF Dwyer Instruments Inc Allied Electronics & Automation - $44.15 $41.95
T1042NSE7PQB Freescale Semiconductor Rochester Electronics 50 $102.75 $83.49
T1042NSE7WQB NXP Semiconductors Rochester Electronics 55 $102.75 $83.49
T1042NSN7MQB NXP Semiconductors Chip1Stop 60 $59.13 $53.97
T1042NSN7WQB NXP Semiconductors Avnet - $77.26 $67.60
T1042NSN7WQB NXP Semiconductors Avnet 32 $73.29 $68.39
T1042NXE7MQB NXP Semiconductors Chip1Stop 45 $75.47 $71.84
T1042NXE7PQB NXP Semiconductors Chip1Stop 1 $65.31 $65.31
T1042NXE7PQB NXP Semiconductors Chip1Stop 199 $101.00 $101.00
T1042NXE7WQB NXP Semiconductors Avnet - $95.19 $82.99
T1042NXE7WQB NXP Semiconductors Rochester Electronics 226 $118.21 $96.04
T1042NXN7MQB NXP Semiconductors Rochester Electronics 60 $93.81 $76.22
T1042NXN7MQB NXP Semiconductors Avnet - $76.59 $65.89
T1042NXN7PQB NXP Semiconductors Avnet - $80.19 $78.69
T1042NXN7PQB NXP Semiconductors Avnet 300 $171.36 $149.94
T1042NXN7WQB NXP Semiconductors Avnet - $90.59 $79.09
UGK-D11042N Dwyer Instruments Inc Allied Electronics & Automation - $11.85 $11.25

No Results Found

Show More

1042N Datasheets Context Search

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
1042N

Abstract: UL1042N UBR23 Scans-00155967 schema CEMI
Text: UNITRn CEMI Ukiad TIL 1042N jest mieszaczem zrownowa^onyro dla obu sygnaldw wej^ciowyoh. Zawiera sze£6 tranzystordw z u-kiadem polaryzacji. Ma nast^puj^ce wiagciwo^ci: - praouje do 200 MHz, - nie wymaga element6m indukoyjnych, Uklad przeznaczony jest do stosowania w odbiornikaoh radiofonicznych 1 radlokomunikacyjnyoh w stopniach przemiany do budowy zr6wnowaionych mieszaczy iloczyno-wych i generator6w heterodynowych zar6wno PM jak i AM, w uniwersalnych ukladach nmoi^cyoh. UL 1042N Uklad


OCR Scan
PDF 1042N 1042N UL1042N UBR23 Scans-00155967 schema CEMI
UL1042N

Abstract: Scans-048 DSAGER00036 1042N e-8 w
Text: fi U N I T R R C E M I UL 1042N Uktad zrów now azonego m ieszacza iloczynow ego Ukiad UL 104 2N jest mieszaozem zrcSwnowa^onym dla obu sygnaldw wej^ciowyoh. Zawiera sze^d tranzystor6w z ukladem polaryzaoji* Ma nast^puj^ce wiagciwo^ci: - praouje do 200 MHz, - nie wymaga element6w indukcyjnych. Uklad przeznaczony Jest do stosowania w odbiornikaoh radiofonicznych i radiokoraunikacyjnyoh w stopniach przemiany do budowy zr6wnowa£onych mieszaczy iloczynowych i generator6w heterodynowych zartfwno PM jak i AM


OCR Scan
PDF 1042N UL1042N Scans-048 DSAGER00036 1042N e-8 w
tda 4100

Abstract: TAA 981 555N TDA 120u TDA 4100D TCA720 DIL-18 TCA 720 DIL18 TDA 1047
Text: 451 OD PLL stereodekodär;DIL-18 AP R TDA 4510 NDR ÜL 1042N Symetrick^ smeäovaö pro FM a AM;DIL


OCR Scan
PDF DIL-16 O-220 DIL-14 U19870 tda 4100 TAA 981 555N TDA 120u TDA 4100D TCA720 DIL-18 TCA 720 DIL18 TDA 1047
7447n

Abstract: ucy 7741 74ls08n Katalog CEMI 7447n IC ALU IC 74381 MOC 641 AG ucy 7490n UCY 7447 74L502
Text: CEMI Ukiad TIL 1042N jest mieszaczem zrownowa^onyro dla obu sygnaldw wej^ciowyoh. Zawiera sze , jak i AM, w uniwersalnych ukladach nmoi^cyoh. UL 1042N Uklad zrównowazonego mieszacza iloczynowego


OCR Scan
PDF CB109 CB108 CB180 jCB155 MP181 7447n ucy 7741 74ls08n Katalog CEMI 7447n IC ALU IC 74381 MOC 641 AG ucy 7490n UCY 7447 74L502
TFK 680 CNY 70

Abstract: 7447n BTP-128-400 ITT TCA 700 Y btp 128 550 74151n Katalog CEMI SFC2741DC 4BYP250-400 TFK 227
Text: No file text available


OCR Scan
PDF
2N277

Abstract: N1702 L204A 2SA63 2N390A 2N7582 OC59 TFK D 327 2N374 SFT243
Text: No file text available


OCR Scan
PDF 2N34A 2N43A 2N44A 2N59A 2N59B 2N59C 2N60A 2N60B 2N60C 2N61A 2N277 N1702 L204A 2SA63 2N390A 2N7582 OC59 TFK D 327 2N374 SFT243
2009 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: 38.5ns 20.8ns 2 6 1 0 Non-Inverted 104.2ns 76.9ns 41.7ns 2 12 0 1


Original
PDF FIN210AC 10-Bit 48MHz 10-bit 32-Terminal 42-Ball FIN210ACMLX FIN210ACGFX
2009 - micron emmc

Abstract: movinand RCA 8024 micron emmc 4.4 LPC3130 559 rca arm4 emmc spec LPC313x IC CD 4440 cs pic
Text: No file text available


Original
PDF LPC3130/31 UM10314 LPC3130, LPC3131, UM10314 micron emmc movinand RCA 8024 micron emmc 4.4 LPC3130 559 rca arm4 emmc spec LPC313x IC CD 4440 cs pic
2012 - 37a65

Abstract: No abstract text available
Text: No file text available


Original
PDF UM10315 LPC315x LPC3152, LPC3154, LPC3152/54 37a65
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: No file text available


OCR Scan
PDF Hz/48 FDC87W23 74LS139
circuit diagram of hitachi washing machine

Abstract: hitachi lot number format BYT53 ipaz HD63P01M1
Text: /76.800Baud 104.2ns / 9,600Baud 833.3d il 1,200Baud 3.333ms/ 3QOBaud 0 HITACHI Hitachi America, Ltd. â


OCR Scan
PDF D63P01M1- HD63F01M1 KD6301V1. HD63P01M1 HD6301V1 HD6301V1 67/is HD6301V HD63701V0. circuit diagram of hitachi washing machine hitachi lot number format BYT53 ipaz
hard disk SATA pcb schematic

Abstract: dc motor speed control lm358 scr speed control dc motor F71883 sega mega drive ATX 2005 schematic diagram 8042 intel kbc dual 7-segment-display pin configuration sck 104 thermistor fan speed control lm358
Text: 41.17ns 011: 125.00ns 62.5ns 100: 166.67ns 83.3ns 101: 208.33ns 104.2ns 110: 250.00ns 125.00ns


Original
PDF F71883 F71883 80-Port hard disk SATA pcb schematic dc motor speed control lm358 scr speed control dc motor sega mega drive ATX 2005 schematic diagram 8042 intel kbc dual 7-segment-display pin configuration sck 104 thermistor fan speed control lm358
f71862fg

Abstract: 22 pin sata female Connector fintek io controller dc motor speed control lm358 IR sensor LM358 CR04 CR02 CR01 spi flash parallel port LM358 temperature controlled fan
Text: 41.17ns 011: 125.00ns 62.5ns 100: 166.67ns 83.3ns 101: 208.33ns 104.2ns 110: 250.00ns 125.00ns


Original
PDF F71862 F71862 33MHz) f71862fg 22 pin sata female Connector fintek io controller dc motor speed control lm358 IR sensor LM358 CR04 CR02 CR01 spi flash parallel port LM358 temperature controlled fan
F71882FG

Abstract: fintek f71882fg b988 transistor transistor a985 F71882 f71882f B988 FINTEK F71882FG IO FAN MOTOR CONTROL SPEED WITH LM358 PWM dc motor speed control lm358
Text: 41.17ns 011: 125.00ns 62.5ns 100: 166.67ns 83.3ns 101: 208.33ns 104.2ns 110: 250.00ns 125.00ns


Original
PDF F71882 F71882 PIN56 PIN65 F71882FG fintek f71882fg b988 transistor transistor a985 f71882f B988 FINTEK F71882FG IO FAN MOTOR CONTROL SPEED WITH LM358 PWM dc motor speed control lm358
SK100 transistor

Abstract: C125T-A rb342a stc 1740 k0389 l9150 St4540 st l9150 transistor nec 8772 MNT S100
Text: BU600 1042NI BBU50 931 BBU75 932 BBU100 933 BBU125 934 BBU150 935 BBU200 936 BBU250 937


Original
PDF XFC-210 ECGJH110 XFC-212 ECGJH112 XFC-215 ECGJH115 XFC-218 ECGJH118 XFC-221 ECGJH121 SK100 transistor C125T-A rb342a stc 1740 k0389 l9150 St4540 st l9150 transistor nec 8772 MNT S100
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: No file text available


OCR Scan
PDF FDC87W23 Hz/48 74LS139 FDC87W
2009 - micron emmc

Abstract: LPC3141 lpc3154 mmc EXT_CSD RCA 8024 movinand dual cv 1462 micron emmc 4.4 NXP lpc3143fet180 mp3 player circuit diagram
Text: No file text available


Original
PDF LPC314x UM10362 LPC3141, LPC3143, LPC3141/43 micron emmc LPC3141 lpc3154 mmc EXT_CSD RCA 8024 movinand dual cv 1462 micron emmc 4.4 NXP lpc3143fet180 mp3 player circuit diagram
2007 - encoded RC5 IR transmitter

Abstract: w83777
Text: No file text available


Original
PDF W83877ATF W83877ATG W83877ATF/W83877ATG encoded RC5 IR transmitter w83777
2012 - Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: No file text available


Original
PDF UM10314 LPC3130/31 LPC3130, LPC3131,
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: No file text available


OCR Scan
PDF EF6801U4 EF6803U4 EF6800 EF6801 EF6800 16-BIT EF6801U4) 25MHz
Not Available

Abstract: No abstract text available
Text: No file text available


OCR Scan
PDF EF6801U4 EF6803U4 EF6800 EF6801 EF6800 16-BIT EF6801U4) 25MHz
2009 - emi line filter 48MHz

Abstract: Dp 104 FIN210AC 30 pin flex cable lcd JESD22-A114 FIN210ACMLX FIN210ACGFX FIN210 DSO20 mobile camera interface microcontroller
Text: 0 0 Inverted 52.1ns 38.5ns 20.8ns 2 6 1 0 Non-Inverted 104.2ns


Original
PDF FIN210AC 10-Bit 48MHz 10-bit 32-Terminal 42-Ball FIN210ACMLX FIN210ACGFX emi line filter 48MHz Dp 104 FIN210AC 30 pin flex cable lcd JESD22-A114 FIN210ACMLX FIN210ACGFX FIN210 DSO20 mobile camera interface microcontroller
dc motor speed control lm358

Abstract: F71872F lm358 fan control f71872 F71806 DC MOTOR 3600RPM scr driver dc motor speed control npn transistor da3 12V 2000RPM DC MOTOR FAN MOTOR CONTROL SPEED WITH LM358 PWM
Text: No file text available


Original
PDF F71806 F71806F/FG F71806 24MHz dc motor speed control lm358 F71872F lm358 fan control f71872 DC MOTOR 3600RPM scr driver dc motor speed control npn transistor da3 12V 2000RPM DC MOTOR FAN MOTOR CONTROL SPEED WITH LM358 PWM
1999 - magnetic head FDD

Abstract: MOA2 MOB2 W83877TF PC97 W83877F 16550A UART
Text: No file text available


Original
PDF W83877TF W83877TF W83877F magnetic head FDD MOA2 MOB2 PC97 16550A UART
lm3240

Abstract: smd transistor 6c5 EMP11 RSQ035P03 HTRM800 CY62148E BAS70WT ABB inverter motor fault code inverter ABB ACS 300 abb inverter manual acs 800
Text: No file text available


OCR Scan
PDF P462-ND LNG295LFCP2U P463-ND LNG395MFTP5U P468-ND LNG995PF8W AT-DE071) lm3240 smd transistor 6c5 EMP11 RSQ035P03 HTRM800 CY62148E BAS70WT ABB inverter motor fault code inverter ABB ACS 300 abb inverter manual acs 800
Supplyframe Tracking Pixel