NEW DATABASE - 350 MILLION DATASHEETS FROM 8500 MANUFACTURERS

Datasheet Archive - Datasheet Search Engine

 

P80NF5*

Catalog Datasheet Type PDF Document Tags
Abstract: STB80NF55-08-1 STB80NF55-08-1 STB80NF55-08T4 STB80NF55-08T4 STP80NF55-08 STP80NF55-08 MARKING B80NF55-08 B80NF55-08 B80NF55-08 B80NF55-08 P80NF55-08 PACKAGE I²PAK ... Original
datasheet

12 pages,
251.31 Kb

STB80NF55-08T4 STB80NF55-08-1 STB80NF55-08 stb80nf55 B80NF5 STP80NF55-08 equivalent STP80NF55-08 P80NF55_08 P80nf55 MOSFET p80n b80nf55 p80nf55-08 mosfet P80NF5508 D2PAK/I2PAK/TO-220 STB80NF55-08/-1 D2PAK/I2PAK/TO-220 abstract
datasheet frame
Abstract: MARKING: P80NF55-06 @ B80NF55-06 B80NF55-06 @ P80NF55-06 @ 1/11 STB80NF55-06 STB80NF55-06 STP80NF55-06 STP80NF55-06 STP80NF55-06FP STP80NF55-06FP ... Original
datasheet

11 pages,
479.67 Kb

STP80NF55-06FP STP80NF55-06 STP80NF55 STB80NF55-06 p80n B80NF5506 P80NF5-5 P80NF550 B80NF55-06 P80NF P80NF5 P80nf55 MOSFET P80NF55-06 P80NF55 STB80NF55-06 abstract
datasheet frame
Abstract: tf417 25C80 TF-417 B80NF55-06-1 B80NF55-06-1 I²PAK Tube STP80NF55-06 STP80NF55-06 P80NF55-06 TO-220 Tube STP80NF55-06FP STP80NF55-06FP P80NF55-06FP ... Original
datasheet

17 pages,
421.71 Kb

STB80NF55-06 STB80NF55-06-1 STB80NF55-06T4 STP80NF55-06 STP80NF55-06FP P80nf55 MOSFET b80nf55 b80nf55-06 P80NF P80NF550 P80NF5 STB80NF55 B80NF55-06-1 p80nf55-06 STB80NF55-06 abstract
datasheet frame
Abstract: Tape & reel STP80NF55-08 STP80NF55-08 P80NF55-08 TO-220 Tube STW80NF55-08 STW80NF55-08 W80NF55-08 W80NF55-08 TO-247 ... Original
datasheet

15 pages,
336.6 Kb

B80NF55-08 JESD97 p80n P80NF STW80NF55-08 STP80NF55-08 STB80NF55-08 P80NF550 P80NF5508 w80nf W80NF5 w80nf5508 P80NF*55-08 P80nf55 MOSFET STB80NF55-08 abstract
datasheet frame
Abstract: B80NF55-06 B80NF55-06 P80NF55-06 P80NF55-06FP Package D²PAK I²PAK TO-220 TO-220FP Packaging Tape & reel Tube Tube Tube ... Original
datasheet

17 pages,
508.26 Kb

P80NF550 P80NF5 p80n B80NF5506 P80NF55-06 P80nf55 MOSFET p80nf55 b80nf55-06 STB80NF55-06 STB80NF55-06-1 STP80NF55-06 STP80NF55-06FP STB80NF55-06 abstract
datasheet frame
Abstract: A11220 D²PAK Tape and reel STP80NF55-08 STP80NF55-08 P80NF55-08 TO-220 Tube STW80NF55-08 STW80NF55-08 W80NF55-08 W80NF55-08 ... Original
datasheet

15 pages,
341.19 Kb

b80nf55 b80nf5508 P80NF P80NF55_08 STB80NF55-08T4 STP80NF55-08 STP80NF55-08 equivalent STW80NF55-08 P80nf55 MOSFET P80NF*55-08 b80nf55-08 Transistor equivalents p80nf55 14511 STB80NF55-08T4 abstract
datasheet frame
Abstract: 100 ST P80NF55L-06 55 8 80 ST P60NF06L P60NF06L 60 16 60 ST P80NF75L P80NF75L 75 13 ... Original
datasheet

22 pages,
600.26 Kb

78L05 SOT89 P80NF03 P80NF75L P40NF10L P80NF55L-06 78L05 SMD SOT89 PACKAGE P80NF03L-04 P80NF p80nf55 P70NF p40nf10 p60nf0 P90NF p80nf75 AN1624 AN1624 abstract
datasheet frame
Abstract: MARKING: P80NF55-06 @ B80NF55-06 B80NF55-06 @ P80NF55-06 @ 1/11 STB80NF55-06 STB80NF55-06 STP80NF55-06 STP80NF55-06 STP80NF55-06FP STP80NF55-06FP ... Original
datasheet

11 pages,
480.66 Kb

STP80NF55-06FP STP80NF55-06 P80NF5-5 b80nf55-06 STB80NF55-06 P80NF P80nf55 MOSFET p80nf55-06 P80NF5 p80nf55 STB80NF55-06 abstract
datasheet frame
Abstract: ACCORDING TO PCN DSG/CT/2C13 DSG/CT/2C13 MARKING: P80NF55L-06 @ B80NF55L-06 B80NF55L-06 @ 1/10 STB80NF55L-06 STB80NF55L-06 STP80NF55L-06 STP80NF55L-06 ... Original
datasheet

10 pages,
393.74 Kb

STP80NF55L-06 b80nf55 STB80NF55L-06 P80NF B80NF55L-06 P80NF55L p80nf55 B80NF55L P80NF55L-06 P80NF5 PAK/TO-220 PAK/TO-220 abstract
datasheet frame
Abstract: TO PCN DSG/CT/2C13 DSG/CT/2C13 MARKING: P80NF55-06 @ B80NF55-06 B80NF55-06 @ P80NF55-06 @ 1/12 STB80NF55-06/-1 STB80NF55-06/-1 ... Original
datasheet

12 pages,
397.32 Kb

STP80NF55-06FP 06FP P80NF550 STB80NF55-06 STB80NF55-06-1 STP80NF55-06 STP80NF55 P80NF5-5 B80NF55-06 P80NF5 P80nf55 MOSFET P80NF55-06 P80NF55 STB80NF55-06/-1 STB80NF55-06 abstract
datasheet frame