NEW DATABASE - 350 MILLION DATASHEETS FROM 8500 MANUFACTURERS

Datasheet Archive - Datasheet Search Engine

 

DUMMY51

Catalog Datasheet Type PDF Document Tags
Abstract: DUMMY51 :5.48 x 1.68 mm :X=0um, Y=0um :400um+30um DUMMY1 NJU6637 NJU6637 NJU6637A NJU6637A BSEL="H" , COM8 COM17 COM17 COM24 COM24 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 NJU6637 NJU6637 NJU6637B NJU6637B ASEL="L" DUMMY33 DUMMY33 COM16 COM16 COM9 SEG1 , DUMMY51 NJU6637 NJU6637 NJU6637B NJU6637B BSEL="H" DUMMY33 DUMMY33 COM16 COM16 COM9 SEG80 SEG80 SEG73 SEG73 DUMMY34 DUMMY34 DUMMY35 DUMMY35 , DUMMY50 DUMMY50 DUMMY1 DUMMY53 DUMMY53 COM24 COM24 COM17 COM17 COM8 COM1 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 NJU6637 NJU6637 63 10.8 14.4 , DUMMY46 DUMMY46 DUMMY47 DUMMY47 DUMMY47 DUMMY47 DUMMY48 DUMMY48 DUMMY48 DUMMY48 DUMMY49 DUMMY49 DUMMY49 DUMMY49 DUMMY50 DUMMY50 DUMMY50 DUMMY50 DUMMY51 ... Original
datasheet

28 pages,
253.73 Kb

NJU6637CH NJU6637B NJU6637A NJU6637 COM16 DUMMY34 IC 2599 NJU6637 abstract
datasheet frame
Abstract: DUMMY53 DUMMY53 COM1 :90 x 45um :25um :Au COM8 COM17 COM17 COM24 COM24 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 :5.48 x 1.68 mm , DUMMY51 NJU6637 NJU6637 NJU6637B NJU6637B ASEL="L" DUMMY33 DUMMY33 COM16 COM16 COM9 SEG1 SEG8 DUMMY34 DUMMY34 DUMMY35 DUMMY35 DUMMY36 DUMMY36 , DUMMY1 DUMMY53 DUMMY53 COM24 COM24 COM17 COM17 COM8 COM1 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 NJU6637 NJU6637 NJU6637B NJU6637B BSEL="H" , COM17 COM17 COM8 COM1 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 NJU6637 NJU6637 63 10.8 14.4 12.6 14.410.8 DUMMY1 DUMMY32 DUMMY32 , DUMMY47 DUMMY47 DUMMY48 DUMMY48 DUMMY48 DUMMY48 DUMMY49 DUMMY49 DUMMY49 DUMMY49 DUMMY50 DUMMY50 DUMMY50 DUMMY50 DUMMY51 DUMMY51 DUMMY52 DUMMY52 ... Original
datasheet

28 pages,
256.41 Kb

SEG80 NJU6637CH NJU6637B NJU6637A NJU6637 COM16 NJU6637 abstract
datasheet frame
Abstract: COM1 COM8 COM17 COM17 COM24 COM24 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 Chip Size : 5.48 x 1.68mm Chip Center: X=0um, Y=0um , DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 NJU6637 NJU6637 DUMMY33 DUMMY33 COM16 COM16 COM9 SEG1 SEG8 DUMMY34 DUMMY34 DUMMY35 DUMMY35 NJU6637B NJU6637B Mode A , DUMMY2 1 DUMMY50 DUMMY50 DUMMY1 DUMMY53 DUMMY53 COM24 COM24 COM17 COM17 COM8 COM1 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 NJU6637 NJU6637 , DUMMY1 DUMMY53 DUMMY53 COM24 COM24 COM17 COM17 COM8 COM1 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 NJU6637 NJU6637 Alignment Mark size 63 , DUMMY47 DUMMY47 DUMMY47 DUMMY47 DUMMY48 DUMMY48 DUMMY48 DUMMY48 DUMMY49 DUMMY49 DUMMY49 DUMMY49 DUMMY50 DUMMY50 DUMMY50 DUMMY50 DUMMY51 DUMMY51 ... Original
datasheet

28 pages,
212.24 Kb

tk 69 COM16 DISPLAY DATA USING ROM CIRCUIT DUMMY34 LCD 1620 datasheet NJU6637 NJU6637A NJU6637B NJU6637CH 16-CHARACTER NJU6637 abstract
datasheet frame
Abstract: COM24 COM24 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 Chip Size : 5.48 x 1.68mm Chip Center: X=0um, Y=0um Chip Thickness , DUMMY2 1 DUMMY50 DUMMY50 DUMMY1 DUMMY53 DUMMY53 COM1 COM8 COM17 COM17 COM24 COM24 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 NJU6637 NJU6637 , DUMMY53 DUMMY53 COM24 COM24 COM17 COM17 COM8 COM1 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 NJU6637 NJU6637 DUMMY33 DUMMY33 COM16 COM16 COM9 SEG80 SEG80 , COM8 COM1 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 NJU6637 NJU6637 Alignment Mark size 63 10.8 14.4 12.6 14.410.8 DUMMY1 , DUMMY50 DUMMY50 DUMMY51 DUMMY51 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY52 COM24 COM24 COM23 COM23 COM22 COM22 COM21 COM21 COM20 COM20 COM19 COM19 COM18 COM18 ... Original
datasheet

28 pages,
214.92 Kb

NJU6637CH NJU6637B NJU6637A NJU6637 DUMMY34 COM16 2 line 16character lcd display 16-CHARACTER NJU6637 abstract
datasheet frame
Abstract: Bump Material :Au DUMMY53 DUMMY53 COM1 COM8 COM17 COM17 COM24 COM24 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 Chip Size : 5.48 x , DUMMY53 DUMMY53 COM1 COM8 COM17 COM17 COM24 COM24 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 Preliminary DUMMY33 DUMMY33 COM16 COM16 COM9 SEG1 , DUMMY53 DUMMY53 COM24 COM24 COM17 COM17 COM8 COM1 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 Preliminary DUMMY33 DUMMY33 COM16 COM16 COM9 SEG80 SEG80 , DUMMY53 DUMMY53 COM24 COM24 COM17 COM17 COM8 COM1 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 Preliminary Alignment Mark size 63 10.8 ... Original
datasheet

28 pages,
301.26 Kb

NJU6637CH 2 line 16character lcd display COM16 DD 127 D transistor DMY35 DMY52 LCD 1620 LCD 1620 datasheet NJU6637 NJU6637A NJU6637B 16-CHARACTER DMY32 16-CHARACTER abstract
datasheet frame
Abstract: DUMMY53 DUMMY53 COM1 COM8 COM17 COM17 COM24 COM24 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 Chip Size : 5.48 x 1.68mm Chip Size : X=0um , COM24 COM24 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 NJU6637 NJU6637 DUMMY33 DUMMY33 COM16 COM16 COM9 SEG1 SEG8 DUMMY34 DUMMY34 DUMMY35 DUMMY35 NJU6637B NJU6637B , DUMMY3 DUMMY2 1 DUMMY50 DUMMY50 DUMMY1 DUMMY53 DUMMY53 COM24 COM24 COM17 COM17 COM8 COM1 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 , DUMMY1 DUMMY53 DUMMY53 COM24 COM24 COM17 COM17 COM8 COM1 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 NJU6637 NJU6637 Alignment Mark size 63 ... Original
datasheet

28 pages,
208.24 Kb

NJU6637CH COM16 dmy32 DMY36 DMY51 NJU6637 NJU6637A NJU6637B 16-CHARACTER dmy21 DMY52 NJU6637 abstract
datasheet frame
Abstract: DUMMY10 DUMMY10 SEG80 SEG80 DUMMY43 DUMMY43 DUMMY44 DUMMY44 DUMMY45 DUMMY45 DUMMY46 DUMMY46 DUMMY47 DUMMY47 DUMMY48 DUMMY48 DUMMY49 DUMMY49 DUMMY50 DUMMY50 COM24 COM24 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 , DUMMY46 DUMMY46 DUMMY47 DUMMY47 DUMMY48 DUMMY48 DUMMY49 DUMMY49 DUMMY50 DUMMY50 COM24 COM24 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 COM8 COM17 COM17 DUMMY53 DUMMY53 COM1 DUMMY3 DUMMY2 , DUMMY45 DUMMY45 DUMMY46 DUMMY46 DUMMY47 DUMMY47 DUMMY48 DUMMY48 DUMMY49 DUMMY49 DUMMY50 DUMMY50 COM1 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 COM17 COM17 COM8 DUMMY53 DUMMY53 COM24 COM24 DUMMY3 , DUMMY44 DUMMY44 DUMMY45 DUMMY45 DUMMY46 DUMMY46 DUMMY47 DUMMY47 DUMMY48 DUMMY48 DUMMY49 DUMMY49 DUMMY50 DUMMY50 COM1 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY51 COM17 COM17 COM8 DUMMY53 DUMMY53 COM24 COM24 ... Original
datasheet

28 pages,
213.42 Kb

NJU6637 16-CHARACTER NJU6637 abstract
datasheet frame
Abstract: X Y S127 C64 C89 C90 C91 DUMMY47 DUMMY47 DUMMY48 DUMMY48 DUMMY49 DUMMY49 DUMMY50 DUMMY50 DUMMY51 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY53 DUMMY53 , COM87 COM87 COM88 COM88 COM89 COM89 COM90 COM90 COM91 COM91 DUMMY47 DUMMY47 DUMMY48 DUMMY48 DUMMY49 DUMMY49 DUMMY50 DUMMY50 DUMMY51 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY53 DUMMY53 ... Original
datasheet

58 pages,
461.67 Kb

COM121 550 wa0 NJU6680CL NJU6680 COM127 NJU6680 abstract
datasheet frame
Abstract: 4AA6 DUMMY47 DUMMY47 DUMMY48 DUMMY48 DUMMY49 DUMMY49 DUMMY50 DUMMY50 DUMMY51 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY53 DUMMY53 DUMMY54 DUMMY54 DUMMY55 DUMMY55 DUMMY56 DUMMY56 DUMMY57 DUMMY57 DUMMY58 DUMMY58 , COM90 COM90 COM91 COM91 DUMMY47 DUMMY47 DUMMY48 DUMMY48 DUMMY49 DUMMY49 DUMMY50 DUMMY50 DUMMY51 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY53 DUMMY53 DUMMY54 DUMMY54 DUMMY55 DUMMY55 DUMMY56 DUMMY56 ... Original
datasheet

58 pages,
459.12 Kb

NJU6680CL NJU6680 COM126 4425 ic COM127 04V0 fr 3707 z NJU6680 abstract
datasheet frame
Abstract: X Y S127 C64 C89 C90 C91 DUMMY47 DUMMY47 DUMMY48 DUMMY48 DUMMY49 DUMMY49 DUMMY50 DUMMY50 DUMMY51 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY53 DUMMY53 , COM87 COM87 COM88 COM88 COM89 COM89 COM90 COM90 COM91 COM91 DUMMY47 DUMMY47 DUMMY48 DUMMY48 DUMMY49 DUMMY49 DUMMY50 DUMMY50 DUMMY51 DUMMY52 DUMMY52 DUMMY53 DUMMY53 ... Original
datasheet

58 pages,
461.66 Kb

NJU6680CL NJU6680 fch 191 COM121 C5104 COM127 fr 3707 z NJU6680 abstract
datasheet frame
Abstract: DUMMY51 DUMMY52 DUMMY52 S15677JJ1V0DS S15677JJ1V0DS X [┬Ám] 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 ... Original
datasheet

28 pages,
203.53 Kb

H-193 H146 H-190 TF 2309 C239 H202 h125 259 1 NEC 2561 H114 H220 H138 H157 H142 h144 H149 PD16449 240TFT-LCDLCD-TV PD16449 abstract
datasheet frame