500 MILLION PARTS FROM 12000 MANUFACTURERS

DATASHEET SEARCH ENGINE

Search Stock

Shift+Click on the column header for multi-column sorting 
Part
Manufacturer
Supplier
Stock
Best Price
Price Each
Ordering
Part : SN75450N Supplier : Rochester Electronics LLC Manufacturer : Rochester Electronics Stock : - Best Price : - Price Each : -
Part : DS75450N Supplier : National Semiconductor Manufacturer : Bristol Electronics Stock : 35 Best Price : $4.7043 Price Each : $10.08
Shipping cost not included. Currency conversions are estimated. 

75450N

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags
Abstract: îTiin unitrr Issi cemi Ukiady UCY 75450N i UCA 6545ÃN Bf* podwójnymi dwuwej-áciowymi ukïadami dopasowuj^cyrai przeznacBonymi do ¿norodnyoh sastosowañ. Ukiady ekladaj^ siç zs - dwóch bramek HAND - dwóch niezale¿nych tranzystorów áredniej mocy. Ukiady te-mog% byé Btosowané jako poárednioz^ee /interface/ lub wzmacniajQce /driver/. UCY 75450N UCA 65450N Dwukrotna 2-wejiciowa bramita NAND , Calkowita moc tracona mW 800 ^amb Temperatura otoczenia w czasie prâcy dia UCY 75450N °C 0 +70 dia -
OCR Scan
IC300 400C rcch 10 1 I0L-16 I0-100
Abstract: Elektronické soucàstky z dovozu Cislicové integrované obvody 10 10.2 A â'" Perspektivni vyrobek B â'" Neperspektivnl vyrobek V â'" Vyvoj ukoncen U â'" Ukonòeni vyroby Z â'" Zakàzkovy obvod X â'" Prozatimni typovy1 znak I â'" Urceno jednomu odbèrateli S â'" Dovoz v ràmci specializace P â'" Dovoz v pripravované specializaci 0 â'" Ostatni dovoz E â'" Urceno prò export TftlDA TYP POPIS FUNKCE KÃ"D DOD. ANALOG POZN. 7S450PC Dvojice budicù periférie;DIL-14 AS R SN 75450N MLR D -
OCR Scan
DIL-16 7522N 74LS247N DIL-18 84LS247N 75451N DIL16 E355D 122D 7481N
Abstract: ,12 5 UCY 75107N 142 7 Oznaczenie Str. UCY , 5'08N 142 uc y 75110;.' 146 UCY 75450N 1 4 9 UCY -
OCR Scan
7447n ucy 7741 74ls08n ALU IC 74381 Katalog CEMI 7447n IC 7400N T0100 T0116 CB109 CB108 CB180
Abstract: 75450ADC 75450APC 75450BA 75450BDC 75450BF 75450BPC 75450N 7 5 4 5 1 AFIC 7 5 4 51 APC 75451 ARC -
OCR Scan
MC1558JG SN75494N SN75450BN UAF771 MC1709CL RC555DN CA555CG 1458E 1458P 1488DC 1489ADC 1489APC 1489DC
Abstract: ,12 5 UCY 75107N 142 7 Oznaczenie Str. UCY , 5'08N 142 uc y 75110;.' 146 UCY 75450N 1 4 9 UCY -
OCR Scan
EQUIVALENT TIC 160D LM5522 MHI-002 MM5311 equivalent transistor bf 175 323P97
Abstract: 75450ADC 75450APC 75450BA 75450BDC 75450BF 75450BPC 75450N 7 5 4 5 1 AFIC 7 5 4 51 APC 75451 ARC -
OCR Scan
LM373 LX1604G LM566 equivalent LM3066 LM1805 pin for lm 339 ic 54L/74L