500 MILLION PARTS FROM 12000 MANUFACTURERS

DATASHEET SEARCH ENGINE

Search Stock

Shift+Click on the column header for multi-column sorting 
Part
Manufacturer
Supplier
Stock
Best Price
Price Each
Ordering
Part : SN75450N Supplier : Rochester Electronics LLC Manufacturer : Rochester Electronics Stock : - Best Price : - Price Each : -
Part : DS75450N Supplier : National Semiconductor Manufacturer : Bristol Electronics Stock : 35 Best Price : $4.7043 Price Each : $10.08
Part : DS75450N Supplier : National Semiconductor Manufacturer : Bristol Electronics Stock : 25 Best Price : - Price Each : -
Shipping cost not included. Currency conversions are estimated. 

75450N

Catalog Datasheet MFG & Type PDF Document Tags

75450N

Abstract: IC300 îTiin unitrr Issi cemi Ukiady UCY 75450N i UCA 6545ÃN Bf* podwójnymi dwuwej-áciowymi ukïadami dopasowuj^cyrai przeznacBonymi do ¿norodnyoh sastosowañ. Ukiady ekladaj^ siç zs - dwóch bramek HAND - dwóch niezale¿nych tranzystorów áredniej mocy. Ukiady te-mog% byé Btosowané jako poárednioz^ee /interface/ lub wzmacniajQce /driver/. UCY 75450N UCA 65450N Dwukrotna 2-wejiciowa bramita NAND , Calkowita moc tracona mW 800 ^amb Temperatura otoczenia w czasie prâcy dia UCY 75450N °C 0 +70 dia
-
OCR Scan
IC300 rcch 10 1 400C I0L-16 I0-100

DIL-16

Abstract: 7522N Elektronické soucàstky z dovozu Cislicové integrované obvody 10 10.2 A â'" Perspektivni vyrobek B â'" Neperspektivnl vyrobek V â'" Vyvoj ukoncen U â'" Ukonòeni vyroby Z â'" Zakàzkovy obvod X â'" Prozatimni typovy1 znak I â'" Urceno jednomu odbèrateli S â'" Dovoz v ràmci specializace P â'" Dovoz v pripravované specializaci 0 â'" Ostatni dovoz E â'" Urceno prò export TftlDA TYP POPIS FUNKCE KÃ"D DOD. ANALOG POZN. 7S450PC Dvojice budicù periférie;DIL-14 AS R SN 75450N MLR D
-
OCR Scan
DIL-16 7522N 74LS247N DIL-18 84LS247N 75451N DIL16 E355D 122D 7481N

7447n

Abstract: ucy 7741 ,12 5 UCY 75107N 142 7 Oznaczenie Str. UCY , 5'08N 142 uc y 75110;.' 146 UCY 75450N 1 4 9 UCY
-
OCR Scan
7447n ucy 7741 74ls08n Katalog CEMI ALU IC 74381 7447n IC 7400N T0100 T0116 CB109 CB108 CB180

UAF771

Abstract: SN75494N 75450ADC 75450APC 75450BA 75450BDC 75450BF 75450BPC 75450N 7 5 4 5 1 AFIC 7 5 4 51 APC 75451 ARC
-
OCR Scan
UAF771 SN75494N RC555DN SN75450BN SN75492AN CA555CG 1458E 1458P 1488DC 1489ADC 1489APC 1489DC

EQUIVALENT TIC 160D

Abstract: LM5522 ,12 5 UCY 75107N 142 7 Oznaczenie Str. UCY , 5'08N 142 uc y 75110;.' 146 UCY 75450N 1 4 9 UCY
-
OCR Scan
EQUIVALENT TIC 160D LM5522 MHI-002 DM7441A transistor bf 175 MM5311 equivalent 323P97

LM373

Abstract: pin for lm 339 ic 75450ADC 75450APC 75450BA 75450BDC 75450BF 75450BPC 75450N 7 5 4 5 1 AFIC 7 5 4 51 APC 75451 ARC
-
OCR Scan
LM373 pin for lm 339 ic LM3066 LM566 equivalent LX1604G LM1805 54L/74L