NEW DATABASE - 350 MILLION DATASHEETS FROM 8500 MANUFACTURERS

Datasheet Archive - Datasheet Search Engine

 

2SA326 Datasheet

Part Manufacturer Description PDF Type Ordering
2SA326 N/A Transistor Shortform Datasheet & Cross References
ri

1 pages,
78.34 Kb

Scan Buy
datasheet frame
2SA326 Fuji-SVEA Japanese 2S Transistor Cross Reference Datasheet
ri

1 pages,
35.24 Kb

Scan Buy
datasheet frame
2SA326 N/A Shortform IC and Component Datasheets (Plus Cross Reference Data)
ri

1 pages,
93.22 Kb

Scan Buy
datasheet frame
2SA326 N/A Discontinued Transistor Data Book 1975
ri

4 pages,
367.15 Kb

Scan Buy
datasheet frame
2SA326 N/A The Japanese Transistor Manual 1981
ri

2 pages,
102.4 Kb

Scan Buy
datasheet frame
2SA326 N/A Shortform Transistor Datasheet Guide
ri

1 pages,
86.4 Kb

Scan Buy
datasheet frame

2SA326

Catalog Datasheet Type PDF Document Tags
Abstract: 70 2SA325 2SA325 -20 -15 -80 80 2SA326 -20 -15 -80 80 2SA327 2SA327 -40 -2 -80 80 2SA328 2SA328 -20 -0.5 ... Original
datasheet

2 pages,
81.31 Kb

datasheet 2SA350 2SA330 2SA340 2SA354 2SA301 2SA327 2SA324 2SA321 2SA322 2SA388 2SA314 2SA305 2SA351 2sa331 2SA353 2SA301 abstract
datasheet frame
Abstract: T01A 15m 5.Ou0 6.00 I.Om 65 13p A T01 33# 2SA326 80m 10.M #J 1.00 8Om0 60 t 13p A T01 , .30 0 2OOm0 20 A N Gp 85J TO 5 26# 2SA326 10.0M 85n 2.3u 700n 80m 1.0 0 8Om0 60 13p P-A Gp ... OCR Scan
datasheet

4 pages,
367.14 Kb

2N37 2SA151 2SA297 2SA80 2V464 2V465 2V482 CK13 OC46N Germanium PNP - Low Power Transistors CK67C CK27A CK13A 2g396 2N1673 datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: 15m 5.Ou0 6.00 I.Om 65 13p A T01 33# 2SA326 80m 10.M #J 1.00 8Om0 60 t 13p A T01 ... OCR Scan
datasheet

2 pages,
172.23 Kb

2SA141 2N1425 2SA142 2SA82 2N370/33 2N1673 2SA80 2SA353 2N544/33 Germanium PNP - Low Power Transistors 2SA13 GERMANIUM PNP LOW POWER TRANSISTORS 2SA17 2. germanium datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: .30 0 2OOm0 20 A N Gp 85J TO 5 26# 2SA326 10.0M 85n 2.3u 700n 80m 1.0 0 8Om0 60 13p P-A Gp ... OCR Scan
datasheet

2 pages,
195.87 Kb

2n1606 2SA206 2SA210H 2N1174 2SC166 2SC167 2SC181 2G396 NKT125 2SC5250 2N2161 2sd223 2SA210 2SA50 2N1103 datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: OC169 2SC91H 2SC91H 10.om .10(1 120m .30 0 2OOm0 20 A N Gp 85J TO 5 26# 2SA326 10.0M 85n 2.3u 700n 80m 1.0 0 ... OCR Scan
datasheet

4 pages,
360.83 Kb

2. germanium 2N1174 2N1264 2N48 2N49 2N76 2SA225 2SA226 2SA28 2SA242 transistor 2SA92 T-044 2N1103 2SC5240 OC603 datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: 15m 5.Ou0 6.00 I.Om 65 13p A T01 33# 2SA326 80m 10.M #J 1.00 8Om0 60 t 13p A T01 ... OCR Scan
datasheet

4 pages,
361.99 Kb

2SA152 2SA297 2SA80 2SA85 2sc180 2V464 2V465 2V482 Germanium PNP - Low Power Transistors CK67C CK13A CK13 2V561 ck17a 2N370 datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: 2SC91H 2SC91H 10.om .10(1 120m .30 0 2OOm0 20 A N Gp 85J TO 5 26# 2SA326 10.0M 85n 2.3u 700n 80m 1.0 0 ... OCR Scan
datasheet

4 pages,
303.74 Kb

2SC5250 2sc5250 transistor 2sc85 2SD223 ASY32 MM4023 SC0421 TIXP07 2g605 2N1103 2n1607 2sa210 pnp SCC421 500NT 2N2161 NPN110 NPN110 abstract
datasheet frame
Abstract: .30 0 2OOm0 20 A N Gp 85J TO 5 26# 2SA326 10.0M 85n 2.3u 700n 80m 1.0 0 8Om0 60 13p P-A Gp ... OCR Scan
datasheet

4 pages,
370.25 Kb

XA131 2. germanium pnp 2g396 2N2161 2SA167 2SA301 2SA459 2SA479 2SC166 2SC167 SFT155 NKT121 AF185 2sc85 2. germanium datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: 70T30 .30 0 2OOm0 20 A N Gp 85J TO 5 26# 2SA326 10.0M 85n 2.3u 700n 80m 1.0 0 8Om0 60 13p P-A Gp ... OCR Scan
datasheet

4 pages,
361.5 Kb

2N2161 2SB67A 2SC166 2SC167 2SA458 2sc85 AFY10 2. germanium pnp 2N3604 2N1103 ASY12 2SB67 2SC5220 AFY11 2N2962 datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: 2SC91H 2SC91H 10.om .10(1 120m .30 0 2OOm0 20 A N Gp 85J TO 5 26# 2SA326 10.0M 85n 2.3u 700n 80m 1.0 0 ... OCR Scan
datasheet

4 pages,
378.97 Kb

transistor A608 2N2161 2N7481 2SC166 2SC167 2SC402A 2N1082 2SC633 2sc85 LM 230N FK918 AT345 90T2 2SC631 FV918 datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: .30 0 2OOm0 20 A N Gp 85J TO 5 26# 2SA326 10.0M 85n 2.3u 700n 80m 1.0 0 8Om0 60 13p P-A Gp ... OCR Scan
datasheet

4 pages,
383.78 Kb

SA5-37 2N360 2sa210 pnp 2SA37 2SC166 2SC167 2sc85 BCZ14 CK722 CK725 CK790 CK791 CK793 CK721 2sa525 datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: 2SC91H 2SC91H 10.om .10(1 120m .30 0 2OOm0 20 A N Gp 85J TO 5 26# 2SA326 10.0M 85n 2.3u 700n 80m 1.0 0 ... OCR Scan
datasheet

4 pages,
383.3 Kb

transistor 2sc640 2SC167 2SC181 2SC286 2N709 2SC430 2N3604 2SC5240 400M BC129B bc131c LM 230N NS075 PMT222 ST1694 datasheet abstract
datasheet frame
Abstract: 2SC91H 2SC91H 10.om .10(1 120m .30 0 2OOm0 20 A N Gp 85J TO 5 26# 2SA326 10.0M 85n 2.3u 700n 80m 1.0 0 ... OCR Scan
datasheet

4 pages,
387.08 Kb

2G302 2g344 2G395 2N2209 2N2625 2SA204 2SA283 2SC166 2SC167 2SC5220 65T1 PNP GE R107 2N1103 2N123 SFT308 datasheet abstract
datasheet frame

Shortform Datasheet Search

Part Manufacturer Description Shortform Datasheet Ordering
2SA326 N/A Germanium PNP

Shortform Datasheet

Buy
2SA326 Yaou Electric Company Ge PNP Lo-Pwr BJT

Shortform Datasheet

Buy

NTE Electronics Cross Reference Results

NTE Electronics Part Industry Part
NTE126 Buy 2SA326 Buy
NTE160 Buy 2SA326A Buy
NTE160 Buy 2SA326B Buy
NTE160 Buy 2SA326C Buy
NTE160 Buy 2SA326D Buy
NTE160 Buy 2SA326E Buy
NTE160 Buy 2SA326F Buy
NTE160 Buy 2SA326G Buy
NTE160 Buy 2SA326GN Buy
NTE160 Buy 2SA326H Buy

Misc. Cross Reference Results

Part Similar Part Notes
2SA326 Buy 2N1304 Buy
2SA326 Buy 2N1997 Buy
2SA326 Buy 3AK33H Buy
2SA326 Buy ASY26 Buy
2SA326 Buy ASY27 Buy
2SA326 Buy ASY48 Buy
2SA326 Buy GT321V Buy